Min Vælgererklæring

7. maj 2016

Det er lykkedes mig = at få afgivet en velgærerklæring = over internettet. Svaret jeg fik lyder således.

Poul Leo Nielsen = Fasterlundvej 6. 6900 Skjern

Journalnøgle: 45353d9e-e15c-4d25-b963-f6e1c70f8e98

Kvittering for afgivelse af vælgererklæring

Du har nu afgivet vælgererklæring til partiet:

Dansk Samling  Ove Jensens Alle

8700 Horsens  www.dksamling.dk     

 


Din vælgererklæring er gyldig i 18 måneder fra datoen for afgivelsen. Du kan ikke afgive vælgererklæring til støtte for et andet partis opstilling til folketingsvalg, så længe vælgererklæringen er gyldig. Når gyldigheden udløber, slettes din vælgererklæring og alle øvrige oplysninger om din afgivelse af vælgererklæring automatisk i den digitale løsning. Du kan dog trække din vælgererklæring tilbage via nedstående link, hvis du ikke længere ønsker at deltage i anmeldelse af partiet, eller hvis du ønsker at afgive vælgererklæring til et andet parti. Har partiet allerede anmeldt sig for social- og indenrigsministeren, kan du dog ikke trække din vælgererklæring tilbage.

Anmeldelsen af et parti er gyldig indtil førstkommennde folketingsvalg, dog mindst 18 måneder. Herefter kan du igen frit afgive vælgererklæring til et parti.

Herefter kan du igen frit afgive vælgererklæring til et parti.

---------------------

Her har jeg et spørgsmål = angående det svar jeg fik under Anmeldelsen

Anmeldelsen af et parti er gyldig indtil førstkommende folketingsvalg, dog mindst 18 måneder.  

Betyder dette svar = at efter 18 måneder = så er denne

Kvittering for afgivelse af vælgererklæring ugyldig  ??? 

 Forsættelsen af kvitteringen for afgivelse af vælgererklæringen lyder således

Herefter kan du igen frit afgive vælgererklæring til et parti.

  Denne forsættelse gør det uklart for mig = om denne kvittering = kun  gælder frem til førstkommende valg = hvis dette Folketingsvalg sker inden der er gået 18 måneder ??? Hvis der ikke har været et folketingsvalg = i de første 18 måneder efter at denne

kvittering for afgivelse af vælgererklæring

har fundet sted = betyder det så = at der skal ansøges om en ny    

 kvittering for afgivelse af vælgererklæring

 hvis det næste Folketingsvalg = først kommer efter = at der er gået mere end 18 måneder fra nu af ???


 kvittering for afgivelse af vælgererklæring forsætter

Klik på linket for at komme til hjemmesiden, hvis du ønsker at tilbagekalde din vælgererklæring:

Her kommer så en ny linje = der begynder med https://www.

 og som forsætter med mere end 80 tegn = som om det var en meddelelse til en anden Computer = der måske står på en fremmed Planet.

 og hvorfor nu denne mistanke  ???  Jo =  fordi ordet ( vælgererklæring ) nu i denne linje =  pludselig staves på denne måde ( vaelgererklaering ) og ordet ( vælger ) på denne måde ( vaelger )  

 ----------------------

 Som sprogligt interesserede forskere = kan give svar på = det er = om  bogstaverne

æ ø å

kun findes i det danske alfalbet ??? Det er udgangspunktet for min videre analyse.  

 På mit Labtec = der findes bogstaverne = æ ø å.  Om det er tilfældet i  Engelske sprogområder = er jeg ikke helt klar over = men mit indtryk = det er = at i engelske sprogområder der bruges ( ae som erstatning for et dansk æ )  

 På engelsk staves = løgne = således = Lies

 Det bringer os frem til = det sidste bogstav = i det danske alfalbet.

Nemlig bogstavet ( å ) 

 Det bringer min tankegang tilbage til Hartvig Frisch

Billeder af hartvig frisch

 Medens socialdemokraten og filologen Hartvig Frisch var medlem af samarbejds-regeringen under Nazisternes besættelse af Danmark = under anden Verdenskrig = fra den 9. april 1940 og til den 4. maj 1945 om aftenen = så blev Det Danske Alfalbet forandret.

aa blev til et bolle å.

 Aandehullet
Pest over Europa udkom i 1933,
på et tidspunkt hvor den social-
demokratiske agitation mod
nazismen og fascismen var på sit
højeste. Under indtryk af Hitler-
Tysklands voksende trusler mod
Danmark indstillede Social-
demokratiet den antinazistiske
kritik. Da Social-Demokratens
tegner Hans Bendix i 1933 startede
udgivelsen af det antifascistiske
kulturtidsskrift Aandehullet,
fik han et ultimatum af
statsminister Stauning: Hvis han
fortsat ønskede at arbejde for
Social-Demokraten, måtte han
straks indstille udgivelsen af
Aandehulldet, som derefter
lukkede. Det nåede at udkomme
med tre numre

 Hvis der allerede på det tidspunkt = var planer om = at Det Danske Sprog = skulle forandres til ukendelighed = over mange årtier = gennem

www.TavshedensTyranni.dk 

så var det et logisk krav = at stoppe udgivelsen af = aandehullet = fordi de to aa-er senere skulle forandres = og se sådan ud å. 

Som avisbud gennem 5 år i Storkøbenhavn begyndte jeg efterhånden at lægge mærke til = at mange danske navne blev stavet med to aa-er.

Lad mig nævne nogle navne på danskere = som eksempel på = hvem jeg regner som ægte danskere.

Storgaard = Hedegaard = Nørregaard = Søndergaard = Vestergaard  


 Tilbage til forsættelsen af Kvittering for vælger-erklæring. Det lyder således

Linket ( til ) aktivt til-og-med 10/10/2017

Venlig hilsen

Social-og Indenrigsministeriet 

 Her kunne jeg ønske dette Link lød således:

Linket ( er ) aktivt til-og-med 10/10/2017

Eller således

Denne kvittering for afgivelse af vælgererklæring

er gældende indtil 

det næste Folketingsvalg har været afholdt.


 For mig har det virket som et ( elektronisk  forhindringsforløb ) overhovedet = at nå frem til = at få denne Kvittering for = at jeg kunne være med til at gøre = www.dksamling.dk  = opstillingsberettiget til at stille op til Folketinget. Nu har jeg kun 7 års skolegang = med en af klassens dårligste karakterer = hvilket måske kan forklare = at jeg har betragtet det = at være med til at gøre Dansk Samling = opstillings-berettiget til Folketinget = som et elektronisk forhindrings-forløb ???   

 


 Vi ved jo = at Mogens Glistrup = kom i Folketinget i 1973 med 28 mandater. Derfor kan det være interessant = at vide = om loven for at blive opstillet til Folketinget i 1972 og 1973 er blevet forandret = og hvis det er tilfældet = hvordan ???

 

Mogens Glistrups grundlovstale 1995 - 1 del - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=73_4eREy7UA
21. okt. 2014 - Uploadet af Mogens Glistrup radiointerviews
Som om at det ikke var nok med landsforræderloven, der trådte i kraft den 1. oktober 1983, så blev der ...

 


Jeg er

Evangelisk-Luthersk Kristen

 Angrebet på det Danske Sprog er ifølge min Danske Bibel et angreb på  Guds Søn = Jesus

ifølge Bibelen = Johannes Evangeliet = Kapitel 1. Vers 1.

til og med Vers 18.

 


 

The Self proclaimed ELITE FEAR this Information, Black ... - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=nA2bOqH877Q
27. mar. 2016 - Uploadet af DanielofDoria02
The Self proclaimed ELITE FEAR this Information, Black Nobility, Jesuits ... ELITE FEAR this Information ...
 
 

Leuren Moret: One World Religion; Handoffs & Consolidations | Putin ...

https://www.youtube.com/watch?v=Fqk7rDEiyRE
28. apr. 2016 - Uploadet af Leuren Moret: Global Nuclear Coverup
https://www.gofundme.com/Leurens-GoFundMe ⚛ Leuren Moret: One ... Religion; Handoffs ...

 Billeder af leuren moret

www.LeurenMoret.info


 Leuren Moret: How to avoid Jesuits, US & Russian mind ... - YouTube

 Konstatinobel i Tyrkiet hedder i 2017 Istanbul

offentligjort den 3. juli 2015 af

Alfred Lambremont Webre

 Alfred Lambremont Webre - YouTube

 


  

Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ...

https://www.youtube.com/watch?v=HCEQ6kAN9DU
22. aug. 2015 - Uploadet af Clive O Hagan
Jews are Not God's Chosen People - The Truth Will Set You Free ..... The real Jews are not in Israel ...
 
 

 Letter From German Nurse on Muslim Invaders - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MxM2cPk-pEk
30. okt. 2015 - Uploadet af vonveezil2
A riveting account from a nurse in Bavaria Germany you won't hear from the Mainstream media on the ...

 


 

Marine Le Pen Bombards Merkel To Her Face - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=hbYGLy_NWns
24. feb. 2017 - Uploadet af Jerry Eldred
Now this is a great big old verbal black eye and bloody nose.

 www.advarselspartiet.dk

 


 Hvad er status af Tredje generations tilpasning til Svensk Kultur  ???

THE STATUS IN SWEDEN 2017 - By a Swede - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=UAWkTrtuhMw
1. mar. 2017 - Uploadet af Common Sense
I, as a Swede, would say that Sweden is in a crisis. The reckless immigration is on its way to pass what we can ...

 


 2017

7

 www.DenKorteAvis.dk

http://www.pokerpartiet.dk/435241052

  www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk   

 

 Et Oprør i Kongedømmet Danmark = med en Demokratisk valgt regering  = hvor kvinderne efter 2015 = også fik valgret = foregår naturligvis over = stemmesedlen = når der er = Kommunevalg eller Folketingsvalg. 

Vi Konstaterer et begyndende Dansk Oprør over stemmesedlen.   

 Oprør fra = Folket = over stemmesedlen  

  Oprør fra = Folket = over stemmesedlen 

 http://www.sagenskerne.dk/21050767

http://www.pokerpartiet.dk/8976391 

  http://www.pokerpartiet.dk/435489862

  www.DKsamling.dk

www.fornyelsespartiet.dk

www.Altinget.dk  

      www.sagenskerne.dk