Faldne Engle

 Annunaki = De Faldne Engle 

De Faldne Engle = Blev smidt ud af Himlen = efter en krig i Himlen = mellem de Engle = der ville leve efter Guds Lov = og de Engle = der ikke ville overholde Guds Lov.

www.sabbat-kristne.dk/390099042

At denne beretning fra = Bibelen er Sandhed = det er svært at bevise.

Derfor er svaret på dette Spørgsmål om

www.Tro-eller-overtro.dk 

2014 Ancient Hidden Technology of the Annunaki (Fallen ...

https://www.youtube.com/watch?v=IiTXInfB4u4
3. jan. 2015 - Uploadet af kote asuz
2014 Ancient Hidden Technology of the Annunaki (Fallen Angels) Amazing ! 2014 Ancient Hidden Technology ...
 

 


  Velkommen til 

Analyse-Spillet

 som specielt henvender sig til unge mellem 14 år og 21 år.

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


www.worldlastchance.com

 

The Jesuits and The Corrupt Catholic Church Fraternal ...

https://www.youtube.com/watch?v=odYokMFvslQ
31. dec. 2015 - Uploadet af Israel Ireland
The Jesuits and The Corrupt Catholic Church Fraternal Order Exposed! ... Look for the Church that is hated by ...

 www.123hjemmeside.dk


 

Sam Harris (2014) "The God Who Wasn't There ... - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=3eIMnp4xyRU
12. dec. 2014 - Uploadet af Sam Harris Videos
Sam Harris (2014) "The God Who Wasn't There" (FULL INTERVIEW) .... How many Roman soldiers were ...
 

 


 

 http://www.pokerpartiet.dk/302178755 

 Video til 911 - The Great Illusion - Part 2/2 (ro)

911 - The Great Illusion - Part 2/2 (ro) - YouTube

http://www.pokerpartiet.dk/302178755 


 

Som blev opbevaret i ( Pagtens Ark ) der var bygget - specielt til det dette  formål. ( Pagtens Ark ) skulle ifølge anvisninger i ( Bibelen ) det gamle testamente = se cirka således ud =

( Pagtens Ark ) = ( Guds Lov = De 10 Bud) = ( Old World Order )

 

e

Billeder af pagtens ark jødedommen

Med hvilket formål blev ( Pagtens Ark ) bygget  ???

Det kan enhver læse mere om i

( Bibelens = Det Gamle Testamente )

Pagtens Ark - blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

 

 Det kan have set således ud = eller således

 

Sådan kan det have set ud da ( Guds Søn = Jesus ) blev Korsfæstet =

Da lynet slog ned - og delte et tæppe i Templet.

Walter Veith (2) Where Jesus Walked / Total Onslaught - YouTube

 
Lignende  17/12/2011 - Talte ( Guds Søn = Jesus ) Aramæisk ???
 

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDEN

 

The Ark of the Covenant found. Kent Hovind explains Ron ...

 

www.youtube.com/watch?v=9ay1vFfkji8

 

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk 

 

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

(5) Jesus sagde

: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

 


 Thomas Evangeliet blev fundet i = 1945 = hvis jeg er rigtigt informeret

Her starter Thomas:

Dette er de skjulte ord, som den levende Jesus talte

og som Didymus Judas Thomas skrev ned.

 Thomas Evangeliet består af 114 Vers.

Jeg Præsenterer her Vers 5.

 (5) Jesus sagde

: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

 Hvis du er nysgerrig = og ønsker at vide = hvad der er blevet tydeligjort = her i år 2016 i

Thomas Evangeliet

 så er min opfordring denne

  www.oplys-dig-selv.dk   

 om hvad der er

www.Tro-eller-overtro.dk 

 


 

The Truth about the Sodomites - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=6ICTsqE4Fjs
10. feb. 2013 - Uploadet af Steven Anderson
The Truth about the Sodomites .... if the sodomites and their sympathizers call you every name known to ... But ...

 http://www.vilde-teorier.dk/426787949 

 


www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Er Bibelens Budskaber blevet forfalsket allerede omkring

 

Fundet i bogen = den kommende Krise = af A. Jan Marcusson P.O. Box 68

Thompsonville, IL 62890  USA  TILLÆG 9    Den første søndagslov =

Man erfarer første gang om søndagshelligholdelse påbudt ved lov i Kejser Konstantins forordning år 321 e. K.

 Var der en slags  Jesuitter i Regerings-systemet = allerede år 321

efter at (  Guds Søn = Jesus ) var Korsfæstet.

 

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).