Børneopdragelse

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133


 

 

Af Angela Brink
03.11.15, 23:30
Der er megen snak om islam, men næsten ingen om kristendommen. Måske det i virkeligheden er den største udfordring for en eventuel videreførelse af en kristen, dansk kulturarv. Læs mere 80

 Debat

 Mikael Jalving 

Tysklands hvide Rose

afslører = Vatikanets Præster = som værende

Falske Præster

http://www.about-truths1.dk/424406605

9:14 Excommunicated Priest.. Exposes New World Order 1/3 Must see!

Analyse-Spillet  

findes på dette Link

 

 Bemærk = at der forskel på det = at være

Katolik = efter en Jesuit er valgt til = Pave 

og det at være

Evangelisk Luthersk Kristen

ifølge Paragraf 4. i

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Danmarks Riges Grundlov 

http://www.vilde-teorier.dk/401676885 

Min vurdering i dag = den 10. april 2016 = den er = at Katolikkerne = har tabt den indre magtkamp i Vatikanstaten til = Jesuitterne = og beviset = det er =  at Vatikanetstaten for første gang har valgt en = Jesuit = som Pave.  

http://www.pokerpartiet.dk/8976395


 Børneopdragelse  

i en

Evangelisk Luthersk Børnefamilie 

Guds Lov = De 10 Bud

er også en god som opdragelse i hjemmet i en Luthersk Evangelisk Kristen familie

http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856

Men Danmarks = Konfirmander = Konfirmander bør vide at

 Guds Segl

ikke findes i den danske

KATEKISMUS = DE 10 BUD

 http://www.sabbat-kristne.dk/415554864

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 

Vi ser at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat

for forskellige

Religiøse Juridiske Fiflerier gennem

www.TavshedensTyranni.dk  

 Hvem gjorde dette - og hvorfor  ???

Et teologisk Spørgsmål ???  Hvem kender Svaret  ???

Dengang Gud for cirka 3500 år siden førte Moses og de 12 stammer ud af Egypten = hvem ved = om alle israliterne = var hvide dengang ??? 

  Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke stjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |

 Børneopdragelse i muslimske hjem

 

De første år opdrages barnet primært af kvinden. I 5-6 årsalderen sender religiøse forældre ofte deres barn i Koranskole, som består i at lære Koranen udenad på arabisk. Kønnene adskilles og opdragelsen foregår også gennem korporlig og psykisk afstraffelse. Pigerne skal gå ind i husholdningen og være med til at renholde hjemmet og passe de mindre søskende. Hun skal også sørge for de ældre brødres velbefindende for at finde sin rolle. Dette er en del af den religiøse opdragelse, så hun kan finde sin plads under Allahs lov.

For religiøse muslimer er det ofte vigtigere, at pigen lærer arabisk end dansk, da hun skal kunne læse Koranen. Af disse grunde forsømmer nogle piger skolen. Da de tilmed skal lave mad, vaske tøj og passe syge søskende, er deres tid til lektier begrænset. Dårlig opførsel hjemme kan betyde forbud mod at gå i skole. Når hun bliver 9-14 år, skal hun klæde sig med tørklæde og lang kjole, hun må ikke deltage i svømning, idræt og lejerskoler.

I hjemmet indstilles hun af moderen på hendes 3 vigtigste opgaver: at føde mange børn, at styre det huslige og oplære det lille barn i islam. Den muslimske kvinde “styrer huset”. Den ældste kvinde irettesætter de yngre: svigerdøtre, voksne døtre, yngre søstre etc. Den unge kvinde i hjemmet, som endnu ikke er gift, skal beskyttes af familien, da hun er den muslimske families ære.

Hendes ansvar er det, at familiens ære er stor blandt muslimske naboer og venner. Overtræder hun disse regler, mister hele familien sin ære og ikke kun kvinden selv. Hun vil da ikke kunne få sig en mand.

Det er faderens ansvar, at barnet får en muslimsk opdragelse.
Det er ham, der på dommedag må stå til regnskab for, om børnene blev muslimsk opdraget, selvom han, når børnene er små, delegerer arbejdet ud til kvinden, dvs. enten sin hustru eller sin mor.

Hvis hustruen vurderes til ikke at være god muslim, vil manden overdrage børneopdragelsen til sin mor. Dette bevirker at danske kvinder i muslimske ægteskaber ofte må anstrenge sig for at være gode muslimer.


Profeten Muhammad anbefalede, at opdragelsen foregår i 3 faser: I første fase forkæles barnet. Dette gælder særligt drengebørn og især det første drengebarn, som faderen har “frembragt” som stedfortræder og arvtager. Han behandles som kronprins. Han kaldes tronarvingen “wali al-ahd”og overøses med ros og agtelse.


I anden fase anbefalede profeten at opdrage det 5-10 årige barn ved at lære dem, hvad der er islamisk og hvad der uislamisk, hvad der er
tilladt (halal) og forbudt (haram). Denne alder kalder Muhammad for retledningsalderen (al-tawjeh). Især drengene skal lære at være stolte og fremhæve egen fortræffeligheder, hvilket er stik modsat dansk tradition, ikke at blære sig.


Der er visse ting, som er forbudte for alle, andre ting er kun forbudte for piger. En pige må ikke lege med en dreng. Det er forbudt for en dreng at græde. En dreng må ikke hjælpes af en pige eller sin søster med lektierne, han må ikke gå med korte bukser. Børn må ikke se voksne i øjnene, og piger må ikke se drenge i øjnene. Piger skal lære at slå øjne ned, ellers anses hun for løsagtig.

Spiseforskrifter indlæres etc. Barnet lærer de 5 søjler, samt at bruge højre hånd; brugen af venstre hånd er uislamisk.
Overtræder børnene disse regler anses familien ikke for at være ærbar. Derfor straffes overtrædelserne ofte hårdt. Det forventes, at også naboer etc. deltager i opdragelsen.


Opdragelsens 3.fase er forskellig fra dreng til pige. Piger skal lære lydighed, underdanighed, sænke blikket. Hun skal vide, at hendes mødom er familiens ære. Hun må ikke give en fremmed mand hånd, (hvis det alligevel sker, skal den være slap). Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke grine højt, eller sidde med benene over kors, ikke sige ukvemsord. Hun skal være
(hvis det alligevel sker, skal den være slap). Hun må ikke sidde ved siden af en fremmed mand i bussen, hun må ikke grine højt, eller sidde med benene over kors, ikke sige ukvemsord.

Hun skal være klædt anstændigt. Overholder hun ikke disse regler, betragtes hun som en skøge. Den ikkemuslimske pige kaldes almindeligvis "vantro svin" eller "ludder". Det ødelægger familiens ære og bevirker, at hun ikke kan blive gift. Hun skal opdrages til at blive gift, hun skal lære at opvarte familiens medlemmer.


Hos drengen fremelskes i 3.fase stolthed, selvglæde, høj selvagtelse og maskulinitet. Det er godt at lære at fortælle om alle sine gode egenskaber. Drengen får i forhold til pigen megen frihed. Drengene kan ofte færdes frit uden forældrene bekymrer sig om, hvad de laver.

Gæstfrihed fremelskes, samt at drenge bør reagere voldsomt, hvis nogen sårer familiens ære. Drenge må ikke hjælpes med lektier af kvinderne. Det skal de være for stolte til. De skal vise respekt mod faderen som familiens overhovede. Drenge må ikke holde piger i hånden. En from muslim giver heller ikke en kvinde hånden når man hilser. De ældste søskende opdrages til at irettesætte mindre søskende.  


 Sådan forstår jeg den nu afdøde Socialdemokrat Hartvig Frisch-ses filologiske læresætning.

 Et folks daglige vaner = er dette folks Kultur.

 Ønsker Politikerne et Samfund = der fungerer godt internt = inden for hjemmet og inden for sine grænser = så er de leveregler = der findes i en Dansk Katekismus = ganske udmærkede.

 


Bemærk også at ( De 10 Bud ) der står i

Dansk Katekismus

mangler

Guds  Segl

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 Hvorfor findes

Guds  Segl

Det forstår man = når man læser de ( første 7. ord ) der står i en

Dansk Bibel = om Skabelsen.

 Forsættelsen findes naturligvis = i en Bibel = der ikke er forfalsket.

 Hvem forfalsker Bibler og Hvorfor  ???

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 Bemærk også ( at Bibler kan Forfalskes ) ikke altid igennem det skrevne ord. En Bibel kan også forfalskes = ved at udelukke noget væsentlig i det skrevne ord. Det kalder jeg for

www.TavshedensTyranni.dk

 Nogle Kristne = jeg har været i forbindelse med = mener = der mangler tre kapitler = i den normale Danske Bibel. ( Enoks bog )  der kort er nævnt i Bibelens Det Gamle Testamente = mangler i Bibelen = og måske også i en Kong James udgave.

Nu er tro ikke noget der kan bevises med fakta = men arkæologiske udgravninger kan sandsynliggøre = om Bibelens indhold = er Sandheder = eller bare = dum overtro ???  

 En meget tidlig kalender = som jeg har hørt om = det er Mayaernes Kalender.

 Billeder af mayaernes kalender

Billedresultat for mayaernes kalender

1. The 7th Day - History Documentary - YouTube 

Flere billeder af mayaernes kalender

tredje  afsnit


 http://www.fornyelsespartiet.dk/109120657 

Herfra siger jeg foreløbig

www.Oplys-Dig-Selv.dk  

 


 Keld & Hilda - Jeg Ringer På Fredag (Live) - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=FIj1XvrOd2s
20. jul. 2013 - Uploadet af G Dum
Keld & Hilda - Jeg Ringer På Fredag (Live). G Dum. SubscribeSubscribedUnsubscribe 1,2091K ...

 http://www.vilde-teorier.dk/401676878 

  Debat

 Mikael Jalving 

 


 Ud over telefonen har vi også fået mere moderne Computere end Dask i ( Danmarks Radio = DR )

Går det for Hurtigt ???

 

EU fjerner kors fra slovatisk mønt  

Cirkusrevyen 2012 hilsen fra unionen - YouTube

Billeder af Græsk folkedans

https://www.youtube.com/watch?v=W_sS8_Qp6dM
1. dec. 2012 - Uploadet af kasper schultz
Cirkusrevyen 2012 hilsen fra unionen ... Published on Dec 1, 2012 .... Cirkusrevyen 2011 - Det Får Du ...
 

 http://www.about-truths1.dk/416920055 

 --------------------

 

Er det muligt at kæmpe imod moderniseringen = og i givet fald hvordan ???

http://www.about-truths1.dk/424406599 

Går det for Hurtigt med moderniseringen så gem alligevel et lille smil  ???

 Gustav Winkler - Gem Et Lille Smil - YouTube

Selv om en lille Gylden ring - ikke har samme betydning = som for 50 år siden = dengang mænd var mænd - så gem alligevel et lille smil. 

En lille ring af guld.wmv - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=u-XjHmaulZs
21. jan. 2010 - Uploadet af metallicakatatonia
Smuk, dybfølt cover af det kendte danske hit, sunget af Christian Holm Christiansen til Fruen.

 Men = hvad mener Danmarks Præster = at en lille gylden forlovelsesring betyder = i det Herrens år 2016 ???

 http://www.tro-eller-overtro.dk/423061304 

 


 

Billeder af birgit lystager

Birgit Lystager Løb Samson Løb - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=dwJgSXZoPQ0
8. jul. 2012 - Uploadet af Poul Alsen
Danish version of Neil Sedaka's "Run Samson Run "

 

Run Samson Run - Wikipedia, the free encyclopedia

https://en.wikipedia.org/wiki/Run_Samson_Run Oversæt denne side
 
"Run Samson Run" is a song written by Neil Sedaka and Howard Greenfield and sung by Neil Sedaka. It appears on his album Neil Sedaka Sings Little Devil ...

 

Neil Sedaka Run Samson Run - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=kqtecIkC5NY
11. apr. 2011 - Uploadet af Marcello Felici
Neil Sedaka Run Samson Run 1960. ... Neil Sedaka - Run Samson run - Central Park - New York ...

 Er udgangspunktet for begge disse 2. sange = en Bibel der ikke er Forfalsket

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 

 Angela  Brink

At tale mere om Kristendommen = kræver analyser af Kristendommen.

Du kan her sammen med et par venner eller veninder

Analysere de budskaber = meget nøje

som findes på dette link

Flere videoer for ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL ... »

 


 http://www.oplys-dig-selv.dk/414529856