Lidt Bibelcitater

 

 

Det lyder således = men først baggrunden = for spørgsmålet  ???

Citat

 Det Gamle Testamente = Femte Mosebog = Deuteronomy.

 Bestemmelser om gælds-eftergivelse

 

Kapitel 15. Vers 1. til og med Vers 11.  

 

Hvert syvende år skal du eftergive al gæld. ! Om gælds-eftergivelsen gælder følgende: Hver kreditor skal eftergive det, han har til gode hos sin næste. Han skal frafalde sit krav på sin næste og sin landsmand, når der for Herren er udråbt gældseftergivelse. ! 

 

Udlændingen må du gøre krav hos, men hvad du har til gode hos din landsmand, skal du eftergive. ! Men der skal ikke være fattige hos dig, for Herren vil velsigne dig i det land, Herren din Gud vil give dig i arv og eje, ! hvis blot du aflyder Herren din Gud og omhyggeligt gør alt det, jeg i dag befaler dig. !

 

Ja, Herren din Gud velsigner dig, sådan som han har lovet dig; du kan låne ud til mange folk og skal ikke selv låne; du kan herske over mange folk, men de skal ikke herske over dig.

 

Når der er fattig hos dig, en af dine landsmænd i dine byer i det land, Herren din Gud vil give dig, må du ikke gøre dit hjerte hårdt eller lukke din hånd for din fattige landsmand. ! Luk tvætimod din hånd op for ham, og lån ham, hvad han mangler!

 

Tag dig i agt, at du ikke får den gemene tanke. >>Nu er det snart det syvende år, gældseftergivelses-året,<< så du ser skævt til din fattige landsmand og undlader at give ham noget. Så vil han råbe til Herren og anklage dig, og det vil blive regnet dig til synd. !

 

Du skal give ham, og du skal ikke være ked af at give ham. For gør du det, vil Herren din Gud velsigne dig i alt, hvad du gør, og i alt, hvad du erhverver. Der vil altid være fattige i landet; derfor giver jeg dig den befaling; Luk din hånd op for din landsmand, for alle trængende og fattige hos dig i dit land.

Citat slut.

Er denne befaling = Økonomisk - Religiøs - eller Politisk  ???

Kan du forestille dig - at det er muligt - at få dette forslag gennemført i Danmarks Folketing eller   ??? 

 

Bibelens = Femte Mosebog = Deuteronomy 

Kapitel 15. Vers 1. til og med Vers 11. 

 Bibelen - er fuld afVisdom - men kan være svær at - tolke.

 


 

af =  ELLEN G. WHITE   ( November 26, 1827 – July 16, 1915 

Ellen G. White ® Estate: The Official Ellen White ® Web site

 -------------------

 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 


 Disse 2 bøger bør alle

Konfirmander  Konfirmander

læse

SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 


 

Morten Messerschmidt taler til Helle Thorning-Schmidt i ...

Hvem var ombord på skibet - da Titanic sank  ???

Flere videoer for ROMAN EMPIRE rules today DVD1 - FULL ... »