Børge Haahr Andersen

11 september 2014

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133


 
 ER DU LUTHERSK KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = BIBELENS SANDHEDER = MED DIT LIV ???

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


Hr.

Børge Haahr Andersen

Jeg forstår - at du er

Pastoral Vejleder i = Evangelisk Luthersk Netværk

 -------------------

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST 

Evangelisk Luthersk Netværk

  -------------------

 Jeg er = Poul Leo Nielsen alias Saxo-Poul.  Jeg præsenterede mig selv - Da jeg oprettede min første Hjemmeside i 2007 - under overskriften  PRÆSENTATION  som var

www.Pokerpartiet.dk

Jeg vil også lige nævne - at jeg har meldt mig ud af

( Folketingets Folkekirke )

fordi jeg ikke anser - et seksuelt forhold mellem to Kvinder - eller et seksuelt forhold  mellem to mænd - for at være et Kristent ægteskab i Bibelsk forstand. Da jeg har meldt mig ud af Folkekirken - så forventer jeg ikke - nogle svar - på mine spørgsmål - men her kommer jeg alligevel - med nogle spørgsmål.

 Jeg ser - at du er på

 Evangelisk Luthersk Netværk  

 Børge Haahr Andersen

Møbelfirmaet IKEA blåstempler ( i sit katalog ) delefamilien som samlivsform -

men der må arbejdes - for at undgå skilsmisser - og de ødelæggende konsekvenser. det har for børn og voksne.

 Overvejer du - at opfordre alle Præster - der er - Luthersk-Evangelisk Kristne - til at flytte deres Gudstjenester - fra om Søndagen - til om lørdagen.

Hvad er Ikea = måske en halv Laodikea ??? Var den første ejer af Ikea Nazist  ???

Laodikea | Tagryggen

Sådan set - så er der jo opbakning i Bibelen - hvor  ( Guds Ord ) findes = til = at Bibel-Kristne holder deres Gudstjenester om Lørdagen.

 Ezekiels bog

Kapitel 20 Vers 12 - 20 - 24 - 25

Vers 12. -  Også mine sabbatter gav jeg dem, for at de skulle være et tegn mellem mig og dem, at det skal kendes , at jeg Herren er den, som helliger dem.  2.Mos.20,8; 31,13.  5.Mos.5,12

Vers 20. - Hold mine Sabbatter hellige, så de bliver et tegn mellem mig og eder,at det må kendes, at jeg herren, er eders Gud.

Vers 24. - fordi de ikke holdt mine lovbud, men lod hånt om mine anordninger og vanhelligede mine sabbatter, og deres øjne hang ved deres fædres afgudsbilleder. Vers 25.  Derfor gav jeg dem anordninger som ikke er gode, og lovbud, ved hvilke de ikke vandt liv.    Ap.G.7,42

 


Lodret Analyse

En Lodret Analyse set ovenfra i et Tidsperspektiv.

 Citater fra min første Bibel - erhvervet i 2010 eller 2011.

Første Mosebog

Kapitel 1. Vers 1. ( I min Bibel side 9 ) Verdens Skabelse.

I begyndelsen skabte Gud himlen og Jorden.

 Citat  Slut

Hermed er det konstateret - at det er (  Gud ) der er skaberen - og har skabt himlen og jorden - hvis man ellers er en

Evangelisk-Luthersk Kristen.

 Der findes andre skabelses-beretninger. Hvilken skabelsesberetning er Sandhed  ???

Kan Bibelens udlægning af Skabelsen = Forsvares = uden for et fængsel  ???

 Billeder af kent hovind

 Billedresultat for kent hovind

 Flere billeder af kent hovind

 

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

 

www.youtube.com/watch?v=KK3eh4Z5Ko4
27/08/2012 - Uploadet af Truth In Genesis
Giving scientific evidence to prove a literal six-day creation, Dr. Kent Hovind refutes evolution's proposition ...
 
Hvis dette er sket = kan det være svært = at kende = Sandhederne.

Sandheder forgiftet med 5 procent løgn gennem 4500 år -

så kan det være svært - at kende forskel - selv for dem - der ønsker at overholde

Sandhedens Lov

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Guds Lov = De 10 Bud

og det er naturligvis  dem  - der står i

Bibelen. 

Hvis man ellers er

Evangelisk-Luthersk Kristen

 


www.feriepartiet.dk

Hvad er danskernes Grundlæggende Værdier

blogbalderorg - YouTube

www.youtube.com/watch?v=AJVP0U3YGKU
  • Lignende      
  • Ja - hvor er det nu - at  ( Vi  Danskere  ) Kommer fra ??? 
  •  www.fortidensJelling.dk
  • På dette Link = Findes = Danmark Kongerække.

Hvad ved = Lene Andersen = om byen Laodikea ???

Menigheden i Laodikea - Budskabet fra Nådens rige

 Laodikea | Tagryggen 

Images for milan edict

 


Lodret Analyse

En Lodret Analyse set ovenfra i et Tidsperspektiv.

 Citater fra min første Bibel - erhvervet i 2010 eller 2011.

Johannes Evangeliet ( Ordet ) ( Min Bibel - Side 958. )

Kapitel 1. Vers til Vers 18 .

1. I begyndelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. I ham var liv, og livet var menneskers lys. Og lyset skinner i mørket, og mørket greb det ikke. Da kom et menneske udsendt af Gud, hans navn var johannes. Han kom for at aflægge vidnesbyrd, han skulle vidne om lyset, for at alle skulle komme til at tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vidne om lyset.

9. Lyset, det sande lys, som oplyser ethvert menneske, var ved at komme til verden. Han var i verden, og verden var blevet til ved ham, og verden kendte ham ikke. Han kom til sit eget, og hans egne tog ikke imod ham. Men alle dem der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, der tror på hans navn, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud.

14. Og Ordet blev kød, og tog bolig iblandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed, som den Enbårne har fra Faderen, fuld af nåde og sandhed. Johannes vidner om ham og råber: >>Det var om ham, jeg sagde: Han som kommer efter mig, har været der forud for mig, for han var til før mig..<< Af hans fylde har vi alle modtaget, og det nåde over nåde; for loven blev givet ved Moses, Nåden og Sandheden kom ved Jesus Kristus. Ingen har nogensinde set Gud; den enbårne, som selv er Gud, og som er i Faderens favn, han er blevet hans tolk.

Citat Slut.


Mit spørgsmål = i denne sammenhæng = er dette.

Er det muligt = at = (  Fristeren = Satan ) lige efter, at Ordet var skabt - besluttede sig til - at skabe sit eget hemmelige tegnsprog - samt skabe et sprog - i stor arkitektur - der var synligt - men som kun blev forstået - af dem - der forstod de meddelelser - som den synlige arkitektur efterlod. Er det muligt - at der findes et sådant hemmeligt tegnsprog - der skal adfærdsregulere os - der i Bibelen benævnes som  Guds Lam. Er det nødvendigt for - Fristeren - at oprette et = agenda 21 = med det formål = at adfærdsregulere os - med forskellige former for lysreguleringer - skilte med adgang forbudt = med mere  ???

 

CODEX MAGICA: The Freeman Perspective - Part 1 of 2 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=gUCo_yGiFPM
18/06/2013 - Uploadet af YABLESSGMS144
Prepare yourself for 2 hours of life changing video. Freeman and Texe Marrs discuss Illuminati hand-signs ...

Gud skabte Ordet og mennesket.

Så blev Satan sur- og skabte flere tegnsprog = for sine tilbedere.

Kan denne teori være Korrekt  ???

Hr.

Børge Haahr Andersen

Hvordan vil du vurdere denne teoretiske mulighed  ???  Finder den sted i Virkelighedens verden  ??? Har ( Fristeren = Satan ) skabt sit eget tegnsprog = for sine trofaste tilbedere ??? Lad mig lige gøre opmærksom på = at hvis du ønsker = at opfordre nogle kolleger - til at analysere disse - og andre teorier yderligere - på en fælles ugentlig debataften - ja - så er det muligt at Printe debat-emner ud - fra disse Link

www.Sabbat-Kristne.dk

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 Her er nogle Muligheder - for de debat-ivrige - der ønsker at printe

debat-materiale ud. 

 

Her først lidt om Koranens indhold.

www.sabbat-kristne.dk/390099052

 www.sabbat-kristne.dk/409494936

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

www.sabbat-kristne.dk/183379967

 

Støt , bliv medlem

 www.sabbat-kristne.dk/409494940

 www.sabbat-kristne.dk/409494938

www.sabbat-kristne.dk/390099037

www.vilde-teorier.dk/187384304

 

 10 Bud og =  De10 Bud

www.sabbat-kristne.dk/243947139

www.sabbat-kristne.dk/288090799

www.sabbat-kristne.dk/288090798

www.sabbat-kristne.dk/288090796

 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 www.OpenDoors.org 


 Engang var de brune områder = i Nordafrika Kristne Områder   ???

New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

Why We Are Afraid, A 1400 Year Secret, by Dr Bill Warner - YouTube

 www.Politicalislam.com

 Bønnekald i Hamborg

Normalt - 5. gange om dagen. 7. dage om ugen.

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

Is this the future of Europe we see here.

Er det Europas fremtid = vi ser her


 

Jesuit infiltration into the Seventh Day Adventist - YouTube

www.youtube.com/watch?v=B6NiSk9lAFE
24/06/2010 - Uploadet af TheTimeoftrouble
The Jesuits have infiltrated our school, governments, and churches changing things to lead everything back ...

Hvilke amerikanere kender = Frimurer-løftet = til Vatikanets Pave ???

What Americans know = Masonic promise = the Vatican Pope  ???

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral

 


 

http://www.oplys-dig-selv.dk/

Tør du være dansk?

Dansk  Forfatter

  

Ole Hyltoft talte i grundlovsforeningen »Dansk Kultur ...

http://www.b.dk/kronikker/en-mink-paa-stranden-og-en-trangbrystet-oehlenschlaeger

 www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Ny Formand = Forandring = på vej.

Et internet-leksikon    www.islaminfo.dk  om Koranens indhold

Ny landsformand

 Dansk Samling satser at komme i Folketinget

http://www.dksamling.dk/

Morten Uhrskov Jensen

 http://jyllands-posten.dk/blogs/mortenjensen/ECE6976536/hvad-frankrig-er-blevet/

 Imamer indkalder normalt kun til bøn 5 gange daglig. 

Der kaldes også til Bøn i Paris i Frankrig. Hvad sker der i USA  ???

 http://jyllands-posten.dk/blogs/mortenjensen/ECE7015040/intet-nyt-under-solen/

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

 www.sabbat-kristne.dk/409494939

Interview med MEP Morten Messerschmidt - YouTube 


 Jan & Kjeld , Banjo boy - Video Dailymotion

www.dailymotion.com/.../x4jm5x_jan-kjeld-banjo-bo...
Feb 29, 2008
Jan & Kjeld , Banjo boy. Jan und Kjeld are two Danish Brothers who had a hit in 1959. Kjeld sit on the
 
 

 www.Danskfolkeparti.dk   

 www.fortidensJelling.dk

 


 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=eStI8srUCGA

  

 http://m.b.dk/kommentarer/er-det-givet-at-putin-kun-er-en-fael-russer

 

 Lad os gå tilbage i Tiden - og få noget at vide om hvordan

Jerusalem

  blev ødelagt første gang.

----------------------

 Templet i Jerusalem = blev ødelagt første Gang = før

Guds Søn = Jesus

blev født cirka 500 til 600 år =  før Muhammed blev født.

 

 Hvem er Gog Magog = og hvad kan = Bibelen = oplyse  ???

Gog Magog Identified. ITS NOT RUSSIA. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=0Cq340CtbW4
03/10/2013 - Uploadet af TigerDan925

 Billeder af mellemøsten

 
 
 
 
  Bibelske henvisninger angående = Gog and Magog - af Tiger Dan 925

Hvis jeg har forstået det rigtigt = så betyder ( Revelation = åbenbaring  ) og oversat til dansk  betyder Revelation = Åbenbaringens bog = og i min danske Bibel er

Åbenbaringens bog oversat til Johannes Åbenbaringer, når jeg hører Johannes udtalt på engelsk = bliver han efter min opfattelse kaldt ( John eller The Baptist John )

Skriftsteder i Bibelen  om ( Gog = Magog )

1.  = Revelation 2  = om 7 Kirker i Tyrkiet

2.  Revelation 13 = Satans sæde er i Tyrkiet

-----------------

3.  Ezekiels bog ( Kapitel 38 Vers 15 ) om Storfyrsten ( Gog fra Magog )

 ( Kapitel 39 Vers 2 )  ( side 772 i min Bibel )

Gog, storfyrste over Meshek og Tubal, jeg holder dig tilbage, jeg driver dig afsted og fører dig fra det yderste nord op på Israels bjerge.

------------------

4. ( Genesis = 1. Mosebog  Gl. Testamente ) ( Kapitel 8 Vers 4 )

( Side 14 ) i min Bibel = Om Noahs Ark landede i Tyrkiet.

Den syttende dag i den syvende måned gik arken på grund på Ararats bjerge.

------------------

5. Ezekiels Bog ( Kapitel 38 Vers 15 ) 

Dette siger ( Gud Herren : Den dag mit folk Israel bor trygt, bryder du op ! og rykker ud fra dit land i det yderste nord, du og de mange folkeslag, som er sammen med dig, alle til hest, en stor skare, en vældig hær.

------------------

6. ( Revelation 16. Åbenbaringens bog  ) ( Side 1142  ) Overskrift i min Bibel =

De 7 Engle hælder de 7 vredesskåle ud.

( Kapitel 16. Vers 12. ) Den sjette Engel hældte sin skål ud over den store flod Eufrat, og den udtørredes for vand, så der blev banet en vej for Kongerne fra solens opgang.

------------------

7.  Bibelen siger Gog er Tyrkiet ( Ezekiel Kapitel 38. Vers 3. )

Overskriften lyder ( Storfyrsten Gog fra Magog )  38. = Vers 1 til 3

Herrens ord kom til mig: ! Menneske vend dig mod, Gog i landet Magog, storfyrsten over Meshek og Tubal. Du skal profetere imod ham ! og sige: Dette siger Gud Herren: Nu kommer jeg over dig, Gog, storfyrste over Meshek og Tubal! 

------------------

Kapitel 1. Vers 4. fundet på side 1131 - begynder således =

Fra Johannes til de syv menigheder i provinsen i Asien.

( Kapitel 1. Vers 19 ) 

Skriv det, du har set, og det, som er, og det,  som siden skal ske.

Jeg har så fundet breve med indhold til menigheder i syv byer - og navnene på de syv byer - er følgende.

Efesos - Smyrna - Pergamon - Thyatira - Sardes - Filadelfa - Laodikea

 -------------------

Revelation = Kapitel 9.  ( Johannes Åbenbaring )  Vers 16.

Tallet på rytterhærerne var to gange titusind titusinder. Jeg fik tallet på dem at høre.

 -------------------

Walter Veith (7) Seven Churches / Total Onslaught - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6_PNkaze3Zw
19/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
www.AmazingDiscoveries.org A look at the prophetic interpretation of the seven churches of Revelation 2 ...

 


 Revelation  ( Johannes Åbenbaring )  Min Bibel side = 1138 =

Kapitel 9.  Vers 18 - 21

Med disse tre plager - dræbtes en trediedel af menneskene, med ilden røgen og svovlet, som stod ud af munden på dem. ! For hestenes magt ligger i deres mund og i deres hale; deres haler ligner slanger, og de har hoveder, og det er med dem de gør skade. ! Men resten af menneskene, som ikke blev dræbt af disse plager, omvendte sig ikke fra deres hænders værk, så at de holdt op med at tilbede dæmonerne og afgudsbillederne af Guld og Sølv og kobber og sten og træ, som hverken kan se høre eller gå. ! og de omvendte sig ikke fra deres myrderier og troldomskunster og utugt og tyveri.

 


 

Søgeresultater

 


 

Billeder af danske flag

 

 

Flere billeder af danske flag

 


 

 Hvor længe endnu = vil Danmark forsat bestå =

med levende danske indbyggere ???

 

Dansk Flygtningehjælp - Wikipedia, den frie encyklopædi

 
Dansk Flygtningehjælp - er en privat humanitær organisation stiftet i 1956. Den blev oprindeligt oprettet i 1956 for at tage hånd om de 1400 ungarske flygtninge, ...

--------------- 

 

 Billeder af York Rite Freemasonry

Flere billeder af York Rite Freemasonry

 

 Er vi mennesker et Guds eksperiment ??? Var det Guds plan - at de mest begavede mennesker - skulle styre lovgivningen her på jorden. Er strukturen af inddelingen af Kongedømmer her på jordkoden - foretaget af Gud - med det formål - at jordkloden skulle regeres - af et bestemt anlal kongedømmer = efter

Guds Lov = De 10 Bud

 

hvis vi kikker rundt på jordkloden - så findes der tilsyneladende mest ondskab - der hvor

Guds Lov = De 10 Bud

er fraværende.

Det er også der - hvor der findes slaveri = det er også i den muslimske verden = hvor minareterne = fastholder muslimerne i slaveri. Fællesbøn = 5 gange om Dagen = og 7 dage om ugen - lammer muslimernes hjerner - så deres tænke-evne ikke udvikler sig. De har aldrig oplevet en alternativ  valgmulighed - så de kender kun en mulighed - nemlig at adlyde deres Imam.

 


 New World Order Rising Who? What? When ... - YouTube

 

 Billeder af bilderberg

 

 

 Flere billeder af bilderberg

 


 Uanset om mennesker tror på ( Gud  ) eller ( Satan = Fristeren ) eller ikke tror på noget som helst = eller det samme som = Sammy Davis JR = så er det os mennesker = her på jorden = der = udfører det gode - som er at forkynde Sandheder = eller også = er det os mennesker - der udfører det onde = ved at sprede løgne. Så hvis nogen spørger = om der findes en Gud = så kan vi sige = at vi mennesker har fået vejledning af Gud = gennem

Guds Lov = De 10 Bud  

 Vi mennesker har fået det ( Frie Valg ) og hvis vi fravælger at leve efter

 Guds Lov = De 10 Bud

så er det ikke Gud = der har svigtet os = men os = der har fravalgt Gud. At konsekvensen af dette personlige valg = kan være bittert = men det kan vi - efter min opfattelse ikke bebrejde Gud. Til gengæld er det mennesker = der tilbeder Satan - der har spredt løgne - så vore forudsætninger for - at leve efter Guds Ord - har krævet en ekstraordinær indsats. Der har været udført

Religiøse Juridiske Fiflerier

med

Guds Lov = De 10 Bud.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


  Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


Efter min opfattelse - Så kan du Kick-Starte din hjerne - ved at lære

Guds Lov = De 10 Bud

uden ad - for på den måde - så begynder vi mennesker - at forholde os - til andre mennesker - hvilket sætter gang i hjernens hjerneceller. Hvis muslimer og andre mennesker - de bemærker - at Gud i

Bud nummer 4.

 tillader - at mennesker må arbejde - i ugens seks første dage - men at vi mennesker - så til gengæld - skal holde Herrens syvende dag hellig. Den officielle syvende dag i ugen - det er ikke søndag - som mange tror. Det kan tyde på ( analytisk set ) at der er lavet

Religiøse Juridiske Fiflerier

for at få ( søndagen ) til at fremstå - som ugens syvende dag. I nogle lande har Almanakforlaget forskudt dagene på kalenderen. I Danmark blev dette gjort den ( 1. januar 1973 ). Før den dato stod lørdag som den 7. dag på kalenderen - her i Danmark.  

Fra Bud nummer 2.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden.

Læg mærke til - at det netop er disse to bud ( Bud nummer 2 ) og

( Bud nummer 4 ) der specielt = er lavet

Religiøse Juridiske Fiflerier

med 

når vi sammenligner ( De 10 Bud ) der står i Bibelen med ( De 10 Bud ) der står i en = Katolsk Katekismus  = så er det tydeligt at

Guds Lov = De 10 Bud

er gjort til en menneskeskabt lov.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 --------------- 

Hr.

Børge Haahr Andersen

Her er det så spørgsmålet = om i hvilket årstal disse

Juridiske Religiøse Fiflerier

 de har fundet sted - de dukker op i min hjerne. Her virker dette ord

Ikea - inspirerende på min tankegang - for det er halvdelen af et navn på en by - der engang eksisterede i Tyrkiet - ved navn

Laodikea.

I denne by - blev der engang - ( på et Kirkemøde ) lavet et forlig mellem Rom - og - den kristne Kirke. På det tidspunkt - hvor dette forlig blev indgået - var Tyrkiet endnu en - Kristen Nationalstat - hvis jeg ellers er rigtigt orinteret. Jeg ved naturligvis ikke - hvad der skete på dette kirkemøde i Laodikea cirka ( år 336. e.Kr )

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 

 

 Laodikeia - Wikipedia's Laodikeia as


 

Walter Veith (7) Seven Churches / Total Onslaught - YouTube

www.youtube.com/watch?v=6_PNkaze3Zw
Dec 19, 2011 - Uploaded by TheClosingOfTime
Walter Veith (7) Seven Churches / Total Onslaught ... A look at the prophetic interpretation of the seven ...

 


 

dan.wikitrans.net/Roms_sju_kullar
Byen Rom er bygget på syv høje . Roms syv høje, alle øst for Tibern , er hjertet af Rom. De har
spillet en meget vigtig rolle i romersk mytologi , romersk

 


 Hr.

Børge Haahr Andersen

 ---------------------

Jeg foreslår at = Evangeliske Lutherske Præster = de flytter deres Gudstjeneste fra søndag til Lørdag.

 ---------------------

Jeg vil gøre opmærksom på at

Bibelen

OG

Danmarks Riges Grundlov af 1953

På ingen måde har et modsætnings-forhold her, snarere tværtimod.Jeg vil gøre opmærksom på at ( Paragraf 4. ) i Danmarks Riges Grundlov af 1953 - den skal understøttes - som sådan

af

Staten.

Det betyder = at det er

Guds Lov = De 10 Bud

dem = der står iBibelen ) der skal understøttes af 

Staten.

Ikke de Katolske 10 Bud.

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

---------

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

------------

Så ved Kirkegængere - der går i Kirke om lørdagen - at det er

Bibelen

der er udgangspunktet = for den forkyndelse

der foregår om ( Lørdagen = sabbatten ) og understøttes af

 Danmarks Riges Grundlov af 1953

Foredrag af en - Katolik - der blev - Kristen.

259 - A Day to Remember / Total Onslaught Mini Series - Walter Veith

www.youtube.com/watch?v=DnuZjrz2Kjw23. sep 2011 - 83 min. - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/385/259-a-day-to-remember/ http:// amazingdiscoveries.org/

 

 

------------

Derfor er det også logisk - at Politikerne i Folketinget kræver - at alle - der søger om Dansk Statsborgerskab = de skal lære

Guds Lov = De 10 Bud

at kende

ved at lære

Guds Lov = De 10 Bud

uden ad = før der kan blive tale om

Dansk Statsborgerskab.

Du kan evt. selv = lige tjekke indholdet = af grundloven.

Danmarks Riges Grundlov af 1953

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

 

 Christian Langballe, Dansk Folkeparti - Fotograf Steen Brogaard      

Christian Langballe = er = Folketingsmedlem for  www.df.dk

Læs evt. under overskrifterne ( om Grundlovsnyt ) og ( Ytringsfrihed )

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

---------------------

Engang for cirka 500 år siden - torterede og brændte - den Katolske Kirke = kristne. Det er derfor - der er forskel på - at være

Lutheraner og Katolik.

Det bør også

Danmarks Konfirmander Konfirmander

vide.

2017 - 500 år efter Luther!

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

 

Danmarks Konfirmander Konfirmander

bør derfor være opmærksom på = at der er forskel på at være

Evangelisk-Luthersk Kristen ( og være ) Katolsk Kristen

også når ( Guds Lov = De 10 Bud ) bliver forkyndt

 er der en forskel.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

Final Warning Video - Jesuit Pope Francis I - 666 ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=8x_p-N1GbsQ
Mar 16, 2013 - Uploaded by mynewname777
http://religiousmatrix.com/ Find out how the "666 mark of the beast" will affect you and you family. http://www ...
 

 Sådan lyder

"Guds Lov = De 10 Bud"

 I min Katekismus - der er trykt i 1925 i mit Fædreland

Nationalstaten Danmark 

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 


Bibelen Siger

Har du overtrådt bare et afGuds 10 Bud = så har du overtrådt dem alle.

Denne forfalskning af

Guds Lov = De 10 Bud

Betyder derfor = at enhver der følger

Disse 10 Bud

der står i en Katekismus udgivet i Danmark  - af Gyldendalske Boghandel i 1925

de overtræder

Guds Lov = De 10 Bud

dem er beskrevet i

Bibelen.

uden de selv ved det.

 


 

Vi ser her at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat for

Gigantiske Religiøse Juridiske Fiflerier

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Derfor

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

Ellen Gould White = USAs kvindelige Profet ???

 ELLEN G. WHITE  ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )

 

Profetier = af = Ellen G. White.

<KMKOS 256/1> Idet Guds folk nærmer sig de sidste dages fare, holder Satan ivrigt rådslagning med sine engle, om hvordan han bedst kan besejre deres tro. Allerede nu kan Satan se at hans snedige plan virker, for som følge af hans forførende magt er de populære trossamfund allerede faldet i søvn. En magelig selvtilfredshed og løgnagtige undere holder menighedsmedlemmerne fanget i Satans garn, han dirigerer derfor sine engle til specielt at lægge fælder for dem der ser fremad til Jesu andet komme, og som forsøger at holde alle Guds bud.

 www.sabbat-kristne.dk/390099042


 Indeholder

Luthers Katekismus

Trykt på

Gyldendalske Boghandel

København

1925

i virkeligheden

Katolsk Forkyndelse

 


 

Hvornår denne

Gigantiske Religiøse Juridiske Forfalskning

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

den oprindelig fandt sted i = Europas Nationalstater = det er svært at vide nøjagtigt. Det som er  ( oplagt rationel tænkning ) det er - hvis denne

 Gigantiske Religiøse Juridiske Forfalskning

 fandt sted i 1925 - så ville det være umuligt for

Martin Luther  

 at have udført denne

 Gigantiske Religiøse Juridiske Forfalskning

 fordi

 Martin Luther

var død på dette Tidspunkt.

Denne forfalskning kan være sket - på  møder omkring ( Milano Ediktet ) eller på et møde i byen Laodikea omkring år ( 336. e. Kr. ) i Tyrkiet - som muligvis var Kristen på dette tidspunkt.

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

Her må det tilføjes - at de mennesker - der ikke ejer en Bibel - de har svært ved at kende og vide at 

Guds Lov = De 10 Bud.

Findes på side 72 og side 73 i den seneste udgivne Bibel

her i Danmark

Autoriseret af hendes Majestæt

Dronning Margrethe II

Images for dronning margrethe billeder

www.sagenskerne.dk/29051148

 More images for dronning margrethe billeder

Som enhver - der besøger Kongerækken - på dette Link - kan regne ud - så har

 Nationalstaten Danmark

været et Kongerige i over 1000 år.

  www.fortidensJelling.dk

 


"The whole history of Judaism was reconstructed from the Pharisaic of view, ... Pharisaism shaped the character og judaism and the life andthought of the Jew for all of the foture. " 

 Jewish Encyclopedia       "Pharisees" p 666

Min oversættelse.

Med venlig hilsen

Poul Leo Nielsen  =  alias Saxo-Poul.

 "Hele jødedommens historie blev rekonstrueret fra farisæriske synspunkter, ... Farisærisme har formet jødedommens karakter og liv og besluttet - hvordan Jøder skal tænke ( for alle ) i al fremtid." Jewish Encyclopedia "farisæerne" P 666

Min oversættelse kan være forkert. Jeg har trods alt kun 7 års skolegang.

Tidsperspektivet.

Hvem havde den ( første ) mulighed efter ( Moses ) for at forfalske

Guds Lov = De 10 Bud.

Står 

Guds Lov = De 10 Bud

 i

THE   TALMUD

 Er denne = Religiøse Doktrin =  beskrevet her

og den Katolske Kirkes doktrin

to sider

af den samme religiøse doktrin

???

Preben Uglebjerg - Gyngerne & Karrusellen - YouTube

www.youtube.com/watch?v=M-D3YJnHgKw
Jun 15, 2009 - Uploaded by Tvupper
Tivoli Varieteen 1967 Melodi: Herbert Steen Tekst: Ulrich Ravnbøl Da Tivoli sku' åbne sa'e kunderne ...
 

Gregorianske kalender - Wikipedia, den frie encyklopædi

Hvor skal  Danmarks Ungdom = her = midt i evigheden = her i 2014 = efter nugældende Kalender = så lære

Grundtvigs Salmer

at kende = hvis Danmarks Skolevæsen - ikke kan klare denne opgave ???

Måske til klavermusik  - på dette Link

www.erlingmusic.dk 

endda spillet af selveste

Erling.

Der er endda muligt - at korsangere - kan øve sig i Korsang = hjemme i private omgivelser og endda til

Klavermusik.

 Dansk kalender (år 1500 - år 2099) - Ruth Madsen

 


 

Ellen Gould White = USAs kvindelige Profet ???

 ELLEN G. WHITE  ( November 26, 1827 – July 16, 1915 )

 

Profetier = af = Ellen G. White.

<KMKOS 256/1> Idet Guds folk nærmer sig

  de sidste dages fare, holder Satan ivrigt rådslagning med sine engle, om hvordan han bedst kan besejre deres tro. Allerede nu kan Satan se at hans snedige plan virker, for som følge af hans forførende magt er de populære trossamfund allerede faldet i søvn. En magelig selvtilfredshed og løgnagtige undere holder menighedsmedlemmerne fanget i Satans garn, han dirigerer derfor sine engle til specielt at lægge fælder for dem der ser fremad til Jesuandet komme, og som forsøger at holde alle Guds bud

Bøger af Ellen G White - Find bogen hos SAXO.com - find ...

 www.sabbat-kristne.dk/390099042

prophecy club new age bible versions gail riplinger full length

www.youtube.com/watch?v=zpQ_W6-tb84
Jun 18, 2011 - Uploaded by tehsuxful
the devils own bible versions NIV NEW KING JAMES but with that aside , lord Jesus is so might that he can ...

 


 

 Hvordan kan den Katolske Kirke holde slaver = uden lænker.

Slaver uden lænker 

 Det kræver en indledende programering af menneskers underbevisthed. Den første og sværeste opgave i denne proces, det er at fjerne ( Guds Lov = De 10 Bud ) dem der står i Bibelen.

For at få = muligheden for = at forfalske og ændre

Guds Lov = De 10 Bud

så var det i første omgang nødvendigt for Rom - at gøre Kristendommen til Statsreligion. Efter disse forfalskninger af 

Guds Lov = De 10 Bud

har fundet sted - så blev det muligt for Vatikanstaten i Rom - at skrive Koranen - og - danne islam - uden den indeholder

Guds Lov = De 10 Bud.

Næste fase af forvandlingen af

Guds Lov = De 10 Bud.

 Ser således ud

-------------

Her de 10 Bud - der står på Georgias Guidestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious ...

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinformation
Author Raymond Wiley delves into the mystery of the Georgia Guidestones, a massive granite monument ...

 Billeder af guidestones

 Flere billeder af guidestones

Forsøgt oversat fra Engelsk til Dansk. Har kun 7 års skolegang - så Danmarks sproglige Elite - må på banen - og korrigere for eventuelle fejl - eller en på anden måde - mangelfuld oversættelse. Disse 10 Bud - står på flere forskellige sprog.

 1o Bud

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Guide reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 

Kan disse ( 10 Bud ) gå op i en højere Enhed med  

 

Disse 10 Bud - de er ganske interessante  - ud fra den indfaldsvinkel - hvordan skal den reducering af menneskeheden udføres  ??? Måske hedder en del af denne løsningsmodel for

Fema Camps

Bærer organiseret ondskab =  altid tidens - militær lignende uniformer ???

 Billeder af fema camps

Obama explains the FEMA Camps - YouTube

Er der allerede nu - gjort klar til udskiftning af

( FN = UNs )

nugældende menneskerettigheder her i 2014 til disse

menneske-rettigheder.

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

fordi de Juridisk = skal matche = Koranens Sharia-lovgivning.

 Læs eventuelt = Paragraf 24 og 25 i denne -  ventende Cairo-deklaration.  

 

Derfor igen -  lidt om Koranens indhold.

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25. i
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold
 
Er der lagt op til = at jurister globalt - skal bestemme al Politik på jordkloden. Hvis det er tilfældet - så bliver alle Europas Politikere - i den sidste ende
overflødige.

Lidt om = Koranens Sharia-love = Oplys dig selv

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z |

 

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 

 De mennesker - der ikke har Kick-Startet - deres hjerne med

at lære

Guds Lov = De 10 Bud

 kan man religiøst få til - at tro på - hvad som helst. Det skete for cirka 1400 år siden - da Vatikanstaten i Rom skrev Koranen og skabte Muhammed som Profet.

 I  USA - er Kristendommen også blevet fjernet - fra undervisningen i næsten alle skoler. Derfor har det været muligt - for den Karismatiske bevægelse - at kunne samle de fleste kirker i USA - under den samme Religiøse hat.

 Derfor

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

prophecy club new age bible versions gail riplinger full length

www.youtube.com/watch?v=zpQ_W6-tb84
Jun 18, 2011 - Uploaded by tehsuxful
the devils own bible versions NIV NEW KING JAMES but with that aside , lord Jesus is so might that he can ...
 
 

 Et naturligt spørgsmål er derfor om det er rigtigt - at det var  

 Vatikanstaten i Rom - der skrev Koranen - og gjorde

Muhammed til Profet - for cirka 1400 år siden  ???

 Bliver ( FN = UNs ) menneskerettigheder = engang i fremtiden =

Koranens  sharialove ???

Kvinder

 


( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 


 Er det muligt for Vatikanstaten i Rom

gennem stedfortrædere = og gennem det Babylonske Regerings-system at kunne holde

Slaver uden lænker

 Måske = ved hjælp af lyden fra = Minareter

 

 Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs storbyer.

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

Der kaldes til bøn = 5 gange i døgnet 7 dage om ugen.

 


 

Inside Islam - The History Channel - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Mdp3v9feoSA
25/07/2013 - Uploadet af The Movie Club
INSIDE ISLAM lifts the veil of mystery surrounding a misunderstood faith. Trace its roots back to the Hebrew ...

 Måske er Jesus nævnt 93 gange i Koranen - men det er - som Allahs Profet. Ifølge Koranen er ( Jesus = ikke  = Guds Søn ) men en af Allahs Profeter. Jesus var ifølge Koranen så hellig - at han ikke blev korsfæstet - men bragt op til Gud i himlen - inden Korsfæstelsen fandt sted.

Taqiya-

En af Koranens doktriner = den er = at det er tilladt at lyve - for at fremme Allahs sag - og den regel - den er måske en fast militær ordre i Krigens område = som ifølge Koranen = skal erobres.

Jihad som kolonisering af nyt land

 Her i mit

 Fædreland

Nationalstaten Danmark

er det mit indtryk - at det Partiledere og Politikere i disse Politiske Partier - der er bedre til at bruge  Taqiya- end muslimer. Personligt er muslimer ikke mine fjender - men de Politikere - der altid sikrer en større indvandring af muslimer til Danmark = uanset - hvilke Politiske udtalelser de kommer med. Derfor bør vi danskere - ved det førstkommende valg til folketinget = undlade = at stemme på disse Politiske Partier - og de her nævnte Folketings-politikere.

Partiledere - der ikke fjerner Censur-Paragraffer fra Danmarks Lovgivning = og som har haft mulighed for = at gøre det i over 40 år = dem kan jeg ikke betragte som stuerene.

 Danmarks  ( Censur Politikere ) 2014.

 

Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF ) Konservativ Folkeparti - Enhedslisten og Venstre 

 

Simon Emil Amnitzbøll ( LA ) Eigil Andersen ( SF ) Kim Andersen ( V ) Sophie Hæstorp Andersen ( S )  Pernille Vigsø Bagge ( SF ) Peter Christensen ( V ) Villum Christensen ( LA ) Per Clausen ( EL )  Jonas Dahl ( SF ) Lennart Damsbo-Andersen ( S ) Kirsten Brosbøl ( S ) Benny Engelbrecht ( S ) Magnus Heunicke ( S ) Karen Hækkerup ( S ) Ole Hækkerup ( S ) Marianne Jelved ( RV ) Jacob Jensen ( V ) Michael Astrup Jensen ( V ) Mogens Jensen ( S ) Mette Frederiksen ( S ) Steen Gade ( SF ) Mette Gjerskov ( S ) Orla Hav ( S ) Karen J. Klint ( S ) Jeppe Kofod ( S ) Astrid Krag ( SF )

 

Flemming Damgaard Larsen ( V ) Bjarne Lautsen ( S ) Mike Legarth ( KF ) Flemming Møller Mortensen ( S ) Holger K. Nielsen ( SF ) Ellen Trane Nørby ( V ) Maja Panduro ( S ) John Dyrby Paulsen ( S ) Jesper Petersen ( SF ) Julie Skovsby ( S ) Gitte Lillelund Bech ( V ) Hans Christian Schmidt ( V ) Per Stig Møller ( KF ) Inger Støjberg ( V ) Eyvind Vesselbo ( V ) Margrethe Vestager ( RV ) Lars Barfoed ( KF ) Tina Nedergaard (V ) Karen Ellemann ( V ) Lykke Friis ( V ) Manu Sareen ( RV ) Nadeem Farooq ( RV ) Liv Holm Andersen ( RV ) Jørgen Arbo-Bæhr ( EL ) Mette Bock ( LA ) Trine Bramsen ( S ) Stine Brix ( EL ) Lars Dohn ( EL ) Jacob Ellemann-Jensen ( V )

 

Martin Geertsen ( V ) Ane Halsboe-Larsen ( S ) Leif Mikkelsen ( LA ) Sofie Carsten Nielsen ( RV ) Ole Birk Olesen ( LA ) Rasmus Helveg Petersen ( RV ) Lisbeth Bech Poulsen ( SF ) Troels Ravn (S ) Mette Reissmann ( S ) Lotte Rod ( RV ) Pernille Rosenkrantz-Thell ( S ) Pernille Skipper ( EL )  Zenia Stampe ( RV ) Andreas Steenberg ( RV ) Annette Vilhelmsen ( SF ) Nikolaj Villumsen ( EL ) Fatma Øktem ( V ) Hans Vestager ( RV ) Mai Henriksen ( KF ) Preben Bang Henriksen ( V)  Henning Hyllested ( EL ) Jens Joel ( S ) Jan Johansen ( S ) Christian Juhl ( EL ) Jan E. Jørgensen ( V ) Simon Kollerup ( S ) Annette Lind ( S )  Rosa Lund.

Hvis vi danskere ikke vil have udskiftet - Danmarks Grundlov - med Koranens Sharia-lovgivning - og medfølgende minareter = så bør vi stemme på Politikere = - fra andre Politiske Partier.

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

www.sagenskerne.dk

 


 

213B - Battle of the Bibles / Total Onslaught - Walter Veith ...

www.youtube.com/watch?v=tNv-zzpIwBs
05/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/125/213-battle-of-the-bibles/ http://amazingdiscoveries.org/ Our battle is ...
 

 

Mike Hoggard, Which Bible Should I Believe? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=UImKbJm5zDk
07/02/2012 - Uploadet af PropheticResearch
In 1997, God called Pastor Michael Hoggard into an in-depth study of Bible Prophecy. Just two years later ...

 


 

prophecy club new age bible versions gail riplinger full length

www.youtube.com/watch?v=zpQ_W6-tb84
Jun 18, 2011 - Uploaded by tehsuxful
the devils own bible versions NIV NEW KING JAMES but with that aside , lord Jesus is so might that he can ...

 


 

214 - Changing the Word / Total Onslaught - Walter Veith - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=RqBEuxGY7DI
06/10/2011 - Uploadet af OfficialADTVChannel
http://amazingdiscoveries.tv/media/126/214-changing-the-word/ http:// amazingdiscoveries.org/
 

Flere videoer for 214 - Changing the Word / Total Onslaught ... »

 


 

Which Bible - You Decide, Part 3 1/6 - YouTube

Which Bible - You Decide, Part 3 6/6 - YouTube

Mike Hoggard - King James Code vol 3 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=KE8-JiCPsrY11. apr 2012 - 84 min. - Uploadet af JohnHenryReaves
The King James Code, part 3 of 3. Mike refers to these videos from the past often, so now you can see them ...

 Flere videoer for Pastor mike hoggard om bibelen »

 


Bibelen siger

Sandheden er vores Våben.

 hvordan kan sandhederne spredes - til et folk - der ikke gider lytte.

Et sådant Folk - vil altid havne på Kirkegården = for historiske  glemte folkeslag


Begrænsede manøvremuligheder - forpligter troende

Evangelisk-Luthersk Kristne

Til at bruge de muligheder - der nu engang er mulige.


1.  Evangelisk-Luthersk kristne - flytter deres Gudstjenester til om lørdagen.

2. Politikere skal opfordres til - at alle der søger statsborgerskab i Danmark - de skal lære

Guds Lov = De 10 Bud

uden ad.

 3. De skal fraråde deres menigheder - at stemme på Politikere - der gennem deres lovgivning - fremmer indvandringen til Danmark.

Menigheden skal i stedet opfordre deres medlemmer til - at stemme på nogle af disse Politiske Partier.

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 Desuden bør menighedernes medlemmer opfordres til - at melde sig ind i Trykkefrihedsselskabet

www.Tro-eller-overtro.dk  

fordi

Den Nationale Censur og  den  Globale Censur er massiv

både gennem Lovgivning og gennem Kartel-Kapitalisternes hemmelige Censur.

 


 

1. Mogens Glistrup          Er desværre død.
2. Peter Neerup Buhl
3.
Kaj Vilhelmsen            
4.
Morten Messerschmidt
5.
Lars Hedegaard            Anklaget og frifundet.
6.
Jesper Langballe    =   Er desværre død
7. Daniel Carlsen        =   Anklaget og Frifundet.
8.
Lars Kragh Andersen
9. Firoozeh Bazrafkan
10. Rolf Slot-Henriksen   =  
Er desværre død
11. Torben Mark Pedersen  = anklaget og frifundet 

 

Bemærk - at denne ordre kommer - fra

( FN = UN )

Er det Kartel-Kapitalister - der ansætter personalet i

( FN = UN )

----------

CENSUR POLITIK - I EU = HVORFOR ???

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007  

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre. 

FNs rasismeovervåker

 FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. 

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. 

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre. 

Må styre statskanalene
Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun.

 HVORFOR CENSUR-LOVGIVNING I DANMARK  ???

 

Kartel = Censur

i

Republikken  USA.

For at fremme 

Kartel-Kapitalisternes

 Globale Planer

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

KAN DENNE HELHEDSPLAN GENNEMFØRES ???
HVAD KRÆVES DER FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVEM HAR MULIGHED FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVAD ER STATUS ???
ER PLANEN ALLEREDE UNDER UDFØRELSE ???


Hvad er dine observationer ?

Hvad er dine spørgsmål ?

HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???


Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.


 

Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning og Klodens energi-forsyning.

Det var så over 40 års Censur i

REPUBLIKKEN  USA

Er det Kartel-Kapitalister der = står bag den Globale Censur  ??? 

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 


Det er hvad jeg mener at ( Evangelisk-Lutherske Kristne ) kan gøre - inden for lovens og  demokratiets rammer. I er naturligvis velkommen til - at Printe debatemner ud - fra mine hjemmesider.   

 Hvad i beslutter jer til ( eller ikke beslutter jer til ) det er naturligvis op til jer. Jeg ville bare gøre opmærksom på - nogle Demokratiske muligheder - der heller ikke strider mod  

Danmarks Riges Grundlov af 1953   

www.grundlovsnyt.dk/295 

 


 

 

 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

Papal Keys Papal Keys

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

 


 

 More images for pagtens ark billeder

 

Lies of The Masoretic Text.m4v - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z0TjXPZLt_E
Aug 26, 2010 - Uploaded by Skip Baker   www.skipbaker.com
How the Anti-Christ Jews slipped in thousands of mistranslations into our KJV. The term "Gentile" means ...

 

Dette bør alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

Paragraf  4.

Den ( evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke ) og understøttes som sådan af staten.

2017 - 500 år efter Luther!

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules gennem styring = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

 

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...
 

 

Hvilke oplysninger kan

( 0prørske Dynamitgeneraler ) 

stole på ??? 

WHO STOLE WHAT LAND???? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dpEPeH5p3rY
12/06/2010 - Uploadet af coma2009
I HAVE RIGHTS TO THIS VIDEO FROM MY FRIEND OMNICHRISTVID2.
 
Militært udstyr kræver penge = hvor havner indsamlede Penge = indsamlet i Nationalstaten  Danmark til Afrika 
 

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 New World Order Bible Versions (Full Movie) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kFtI_mVOXbQ
Mar 24, 2014 - Uploaded by framingtheworldprod
SUPPORT THE FILMMAKERS! ORDER NEW DVD TODAY http://framingtheworld.bigcartel.com/product/new ...
 
 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Eric Jon Phelps - 911 Truth generally kept suppressed ...

www.youtube.com/watch?v=fGkGeUF1AkM
Apr 19, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
http://realityresearch.wordpress.com/2008/11/02/partial-list-of-vatican-loyal-suspected-911-orchestrators ...

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

Papal Keys Papal Keys

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

Thi intet er skjult uden for at åbenbares; ej heller er noget blevet gemt hen uden for at komme frem i lyset.

 Matthæus Evangeliet Kapitel 10.  Vers 26.
 
Frygt altså ikke for dem; thi der er intet skjult, som ikke skal åbenbares, og der er intet hemmeligt, som ikke skal blive kendt.
 
 
Thomas Evangeliet findes ikke i Bibelen. Her er Vers 5. ud af 114 Vers.
 
(5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"
 
------------------ 

 Og nu lidt

Danskhed

www.Medie1.dk

og lidt mere

Jydekompagniet 3 (1989) - Vi er på vejen igen (Jacob ...

www.youtube.com/watch?v=D5ToDYuz-bk
Aug 7, 2012 - Uploaded by Den Danske Filmskat
Sang fra Jydekompagniet 3 (1989) med Jacob Haugaard & Finn Nørbygaard.
 

 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
In 1793, Muslim Barbary pirates captured the U.S. cargo ship Polly. The ship was plundered and the crew was ...
 

 

Husk

Du behøver naturligvis ikke at vide lige så meget - som disse  godt tre 3. millioner - der tilsammen har besøgt disse 15. hjemmesider. Besøgstællere findes til Venstre = under overskrifterne. Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

  www.oplys-dig-selv.dk/410537892

 


 

 Den trojanske krig - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Lad hesten om at tænke = for den har et større hoved.

 

 Hvor meget kan din hjerne rumme  ???

  www.oplys-dig-selv.dk/371635269

 


 

Bill Warner A Taste of Islam (sous-titré en français) - Un goût ...

www.youtube.com/watch?v=OVqx4Pf0F1w
27/06/2014 - Uploadet af Alexandre Addams
ACTIVEZ LES SOUS-TITRES AVANCEZ A LA MINUTE 05:00 Si vous voyez des améliorations possibles ...

 

www.Google.dk

Først Mekka og så Medina.

Fra Religion over = ( abrogation ) = til Politik og Krig.

Fra min røde fremmed-ordbog

abroga´tion -en, er ( lat.,af abro´gare afskaffe ) afskaffelse, ophævelse; abro´gere  afskaffe ophæve.

Som alle kristne de ved = så findes Guds Ord i Bibelen.

Derfor vil jeg lige = gøre opmærksom på dette skriftsted i min

 Danske Bibel

 Images for den lille havfrue

 

 

 More images for den lille havfrue

Min Danske Bibel Siger

 Matthæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem. 

 Er Islams religiøse frugter = afhuggede hoveder ???


 Har (  Guds Søn = Jesus ) levet

 Thomas  Evangeliet

www.skjulte-sandheder.dk/56856379

Kan man blive klogere = på dette spørgsmål = ved at sammenligne

Thomas Evangeliet

med Bibelens hellige skriftsteder ???

 Bønnekald i Hamborg = nye vaner på vej i EUs storbyer

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

Der kaldes til bøn 5 gange i døgnet = 7. dage om ugen

 THE HISTORY CHANNEL "INSIDE ISLAM" 1/9 - YouTube

Læg mærke til = at muslimer opfatter

( Guds Søn = Jesus )

som Allahs Profet  ???

Der kaldes også til Bøn i Paris i Frankrig. ???

 

The World Revolution - Dr. Stan Monteith - YouTube

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607539

 


 

Islam "END TIMES ALERT" IsraelGreeceTurkey ... - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=7g_Xv2YhJOo
23/07/2013 - Uploadet af Soteris1
Open up your Eyes, your Heart and your Mind and Watch this Video. Don't ask your imam or mullah, he'll ...

 


 

 

Vær Velkommen Herrens År - Det er et Yndigt Land - YouTube

www.youtube.com/watch?v=UeBF60ZBPyg
Jan 1, 2011 - Uploaded by blogbalderorg
Vær Velkommen Herrens År Det er et Yndigt Land Kong Kristian stod ved højen Mast DR1 Nytår 2011.

 

 

 www.Medie1.dk

Danmarks højtider

se under

mærkedage

 www.danskkultur.dk

 Vejen til Lidt Danskhed findes på

dette Link

www.fortidensJelling.dk 

 "- det folk der ikke vedkender sig sin fortid,
forstår ikke sin nutid og har ingen fremtid"

Og nu lidt musik

www.erlingmusic.dk  www.Kulturpartiet.dk

 Alle danske danskere = ønskes hermed = et Godt Nytår.

Med Venlig Hilsen  =  Saxo-Poul

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

 

The Biblical Uncovering of the Pope and the Papacy ...

www.youtube.com/watch?v=al-Npc-wKBc
Aug 16, 2007 - Uploaded by Dave Flang
None, but the Lord God, could have described beforehand, office of the Pope and Papacy.Man could never ...
 
 
  Hvorfor findes der forfalskede Bibler  ???

www.sabbat-kristne.dk/390099042

 


 The Vatican creating Islam By Eric Phelps Part 1 - YouTube

Lyt = eller = dø  ( Er du Katolik ) ???

SHOCKER! Pope Calls Jesus and the Bible a LIE! - YouTube

www.youtube.com/watch?v=MMAPNYZg2ug
Nov 3, 2014 - Uploaded by ppsimmons
Pope Francis proves himself to be the ultimate false prophet fulfills in the book of Revelation 13. SHOCKER ...
 

  

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

 

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

 


 

 Images for den lille havfrue

 

 

 More images for den lille havfrue

Min Danske Bibel Siger

 Matthæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem. 

 Er Islams religiøse frugter = afhuggede hoveder ???

 


 

 More images for den lille havfrue

Min Danske Bibel Siger

 Matthæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem. 

 Er Islams religiøse frugter = afhuggede hoveder ???

 

 Images for den lille havfrue

 

 

 More images for den lille havfrue

Min Danske Bibel Siger

 Matthæus Evangeliet  Om falske Profeter

Kapitel 7. ( Vers  15.  og   16 )

 Tag jer i agt for de falske profeter, der kommer til jer i fåreklæder, men inden i er glubske ulve. ! På deres frugter skal i kende dem. 

 Er Islams religiøse frugter = afhuggede hoveder ???

 


 

 Hørte jeg Rigtigt = blev der sagt dette = i denne film  ???

Lad dog være med at være så bange  

for den fremtid i alligevel ikke undgår

Morten Messerschmidt: Falske Løfter og Løgne - YouTube

Hvad er = Boko Haram - Islam 

 Images for boko haram attack

Lidt om Islam opgave ifølge Koranen. 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Lidt om = Koranens Sharia-love

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold 

 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |
| Se ALLE ord/begreber |


 VIDEO Dansk vrede over 1.000 stokkeslag til islam-blogger fra Saudi Arabienkl.

20:19

 Hvad står ( FN = UNs ) menneskerettigheder i virkeligheden for ??? 

Brødre, Guds Tjenere, er vi blinde for Censurens formål  ??? 
Hvem er Censurens Tjenere
Er det = Tavshedens Tyranner

 

Også = Danske Danskere =  r læse = Artikel  24. og 25.
Hvilken forskel er der i retsstillingen - for en kvinde efter  
(  FN = UNs  Menneskerettigheder ) og  ( Koranens Sharia-love ) ???
Et internet-Leksikon   www.Islaminfo.dk   om Koranens indhold 

 -----------------------

 Efter min opfattelse er der ingen forskel på

( FN = UNs ) menneskerettigheder og   Islams  Sharia - Lovgivning.

Hvad får mig til at opfatte

FN = UNs menneskerettigheder således ???

-----------------

Jo = jeg har læst Artikel 24 og Artikel 25 i Cairo Deklarationen. Efter min opfattelse = så ser jeg ingen forskel på

Koranens Sharia-lovgivning

og

FN = UNs  menneskerettigheder.

Men min vurdering = kan jo være forkert  ???

 Med venlig hilsen

Læs mere  

Poul Leo Nielsen = alias = Saxo-Poul

 www.Tro-eller-overtro.dk 

 


 www.Political-Islam.Com   

Bill Warner - A Taste of Islam - YouTube 

Læs mere    

 Ondskab uden grænser = kan det forklares

Hvilke domstole dømmer = efter sharia-love  ??? 

New World Order 

George Bush New World Order - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

Hvad er = Nafta  ??? Er USA en Republik ???

www.PoliticalIslam.com 

  VIDEO Dansk vrede over 1.000 stokkeslag til

 


 

 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
 

 Læs artikel


 

Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser - YouTube

www.youtube.com/watch?v=EV-lmZ_vRfM
Dec 29, 2014 - Uploaded by Henrik Ræder Clausen
Wien: Demonstration mod kristenforfølgelser. <a href="/channel/UCbxHulxUizL85P_MhvgIWvw" class ...

 


Lad mig i den forbindelse gøre opmærksom på = at der er forskel på hvad =

Den Katolske Kirke og Bibelen forkynder som

Guds Lov = De 10 Bud

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

Lad mig i den forbindelse gøre opmærksom på = at der er forskel på hvad =

Den Katolske Kirke og Bibelen forkynder som

Guds Lov = De 10 Bud

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

 

Lad mig i forbindelse med denne demonstration gøre opmærksom på = at vi Danskere ifølge Danmarks Grundlov paragraf 4.ikke er

Katolikker

Lad mig i den forbindelse gøre opmærksom på = at der er forskel på hvad =

Den Katolske Kirke og det Bibelen forkynder som

Guds Lov = De 10 Bud

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 Du kan selv Tjekke ( Danmarks Riges Grundlov ) på dette Link.

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

 

 Christian Langballe, Dansk Folkeparti - Fotograf Steen Brogaard      

Christian Langballe = er = Folketingsmedlem for  www.df.dk

 

Læs evt. under overskrifterne ( om Grundlovsnyt ) og ( Ytringsfrihed )

 www.Trykkefrihed.dk

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

2017 - 500 år efter Luther!

Reformationen begyndte i Tyskland 

http://www.sabbat-kristne.dk/183379980 

begyndte for cirka 500 år siden  med 95 teser slået op på en Kirkedør af

Martin Luther

http://www.sabbat-kristne.dk/183379977 

www.Sabbat-Kristne.dk  

http://www.sabbat-kristne.dk/202784905

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784902

 http://www.sabbat-kristne.dk/202784909

http://www.sabbat-kristne.dk/202784907

 


Danske unge indbyggere = der ønsker at bevare

Danmarks Riges Grundlov af 1953

kan samle sig i mindre grupper = på 3. til 5. personer = og derefter melde sig som

Velfærds-kavalerer

  der er villige til at omdele Pjeser fast  een gang om ugen i jeres nærområde. 

 www.sabbat-kristne.dk/243947134

 I kan holde sammen på gruppen = ved at dyrke

Analyse-Spillet

en gang om ugen. Meld jer til = i nærheden af jeres Bopæl

hvis i mener = der er nogle Politikere i det danske Folketing = der bør udskiftes ved det næste Folketingsvalg. Husk det er jeres fremtid = det drejer sig om = og i unge kan holde jer orienteret = ved at lytte til de Politiske talere på dette link

Mosbjerg Folkefest | Fordi Danmark er dejligt

og ved at læse = Mikael Jalvings blog

Kære landsmænd: Det haster

www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 I unge kan melde jer = som omdelere = på følgende Links

Det mest praktiske er = at i tilmelder jer = i jeres lokalområde.  

www.dksamling.dk/

 www.danskernesParti.dk   

http://www.siaddk.wordpress.com/

 www.fritdk.dk

 http://www.danskfolkeparti.dk/  

 

 http://www.oplys-dig-selv.dk/412607538 

www.frhp.dk/hov

http://www.oplys-dig-selv.dk/412607539

 

 http://www.Frihedspartiet.net

 


Peter Belli - Bliv Væk Fra Vores Kvarter. Fra 1970 ... - YouTube

 Nu ved jeg ikke rigtigt = hvilke sange som

Dynamit-Generalen

anbefaler = Danmarks Velfærds-kavalerer = at synge

 når i er ude i - nattelivet i jeres små grupper = for at beskytte

Danmarks unge kvinder.

  Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl
 

Chikanerer indvandrere mere end andre? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=gWkClT9cc2Q
Aug 11, 2012 - Uploaded by Liberalisten1995
En ny belgisk dokumentarfilm "Kvinden på Gaden" viser den seksuelle- og verbale chikane, som ...

 Indvandrere overfalder hollandsk pige - YouTube 

 Læs artikel

 

Anne Linnet - Barndommens Gade - YouTube

www.youtube.com/watch?v=bsjvnDcocJc
Feb 26, 2014 - Uploaded by AnneLinnetVEVO
Music video by Anne Linnet performing Barndommens Gade. (C) 1986 CBS Records ApS.

Vagtsomme  øjne

Hvad hjælper dine vagtsomme øjne dig = hvis du ikke ( forstår ) hvad du ser = og hvad der sker rundt omkring dig = også i

Dit

Fædreland

Nationalstaten  Danmark

???


 

Billeder af danske flag

 

Flere billeder af danske flag

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt  VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.

 Og nu til lidt

Dansk Musik

www.Kulturpartiet.dk

 


 Du kan finde godnat-historien til dit barn på dette Link

 H. C. Andersen: Eventyr kronologisk - Det Kongelige Bibliotek

 

 Billeder af h.c. andersen eventyr

 

Flere billeder af 100 havfruer / den lille havfrue 100 år

 


 Nu kan det være svært især for unge mødre = at huske de mange danske Helligdage = der fejres i Danmark. Det kan opklares ved = at besøge dette Link

www.danskkultur.dk

under overskriften

mærkedage


 

PERLEPORTEN LIS & PER - YouTube

www.youtube.com/watch?v=7s-eBZylLuk
May 24, 2010 - Uploaded by Orkide8
Som en herlig guddomskilde, mægtig, dyb og ren og stor, er den kærlighed og nåde, som i Jesus Kristus ...
 
 
 ( Frelsens Hær )
kender også denne melodi.