Lys og Mørke

10. september 2014

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

24/7  Radioen   www.tro-eller-overtro.dk/411636133

Lys og Mørke

omtalt i Bibelen.


Min Bibels tale - side 958

Johannes Evangeliet  Kapitel 1. Vers 1 og lidt frem.

I begyndelsen var Ordet og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud. Han var i begyndelsen hos Gud. Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til, af det som er  5. I ham var liv, og livet var menneskers lys.  

Fra Vers 5.  Og Lyset skinner i mørket - og mørket greb det ikke.

Det falske Lys = her i 2014

Det falske Lys - hvor skinner det - her i 2014  ???

Vatikan-Staten i Rom.

Vatikan - Staten i Rom har to Paver.

En lysets Pave - tit klædt i hvidt.

En mørkets Pave - tit klædt i Sort.

--------------

Den Pave - der er klædt i hvidt - bliver vist frem - og holder den pæne facade - ud ad til - og promoveret af en lydig presse - der i alle omtaler - giver den hvide Pave fuld opbakning - i deres presseomtaler af den Hvide Pave.

Medens alt dette foregår - så udfører den ( sorte Pave ) Mørkets gerninger ( i al hemmelighed )  - gennem sit netværk af frimurere - der ved sin optagelse i broderskabet - begynder med - at sværge en form for evig troskab - til Frimurernes broderskab. Disse loge-brødre - de mødes så - til Ceromonier i de Frimurer-templer - der findes rundt om - på hele jordkloden. Disse ceronomier - de har efter min opfattelse til opgave - at gøre gode mennesker til onde mennesker. Det ved de ikke selv - for de tror på - at de skal udføre gode gerninger.

Jeg anser et sådant løfte - eller lignende -  som et første løfte - hvis man vil optages - i en af jordklodens mange broderskabs-ordener - i en såkaldt Frimurer-orden.

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

 Illuminati-ordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

9:14 Excommunicated Priest.. Exposes New World Order 1/3 Must see!

www.youtube.com/watch?v=YlqBJsXsIYM
03/03/2010 - Uploadet af SEK4110
Listen to this riveting 1986 speech given by now deceased Priest John O'Conner exposing Benjamin Creme ...

 Flere videoer for Excommunicated Priest.. Exposes New ... »

 


 

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

Evangelisk Luthersk Netværk

http://www.fornyelsespartiet.dk/109120657

 


 

Konstantin den Store (ca. 285-337) | Kristendom.dk

www.kristendom.dk/troens.../konstantin-den-store-ca.-285-337
 
06/11/2005 - Konstantin den Store var oldkirkens store frisætter og velgører ... på Konstantin, at han fra dette øjeblik var overbevist om den kristne Guds magt ...
---------------

Det er muligt Konstatin Den store omvendte sig til Kristendommen - men måske havde Rom - udtænkt andre planer - nemlig at infiltrere Kristendommen ovenfra - og lave om På Guds Lov. Onde kræfter - har brug for Pæne Facader - for at skjule deres sande og onde hensigter. Der er intet nyt under solen - som Pastor Mike Hoggard - af og til nævner når han Prædiker  ???

Hvad der er sket i Vatikanstaten i Rom - efter at - Kong Konstantin - Den Store Døde - det er svært at vide. men i Bibelen  - findes dette Citat.

Side 944. i min Bibel. 

Lukas Evangeliet - Kapitel 16.  fra vers 10. og vers 11.

Den, der er tro i det små, er også tro i det store.Den, der er uærlig i det små, er også uærlig i det store.

Citat Slut.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Da Pavestaten i Rom - har administreret

Guds Lov = De 10 Bud

Når den magt - der skal administrere - Guds Magt - her på jorden - har lavet

Religiøse Juridiske Fiflerier

med

Guds lov = De 10 Bud

Det mest hellige - der findes i Bibelen - så derfor kan jeg kun opfatte

Vatikanets Religiøse budskaber

som menneskabte - og dermed for

En Falsk Religion - med falske læresætninger.

 


Historien bevæger sig. Den er Dynamisk - siger - Søren Hviid Pedersen. 

Omkring tidpunktet - for Reformationen - for Cirka 500 år siden - skete der noget internt i Romerkirken. En person dukkede op - og tilbød Paven sin tjeneste. Den første Jesuit - tilbød sin tjeneste. Her ( i vores nutid 2014 ) så er det måske den organisation - Jesuitter har bygget op - der styrer både - Vatikanstaten - og samtlige Frimurer-organisationer - på denne her jordklode.

 

Den første Jesuit var Ignatius Loyola  stadfæstet af paven i 1540.

Billeder af ignatius loyola

Så vidt vides - det største Jesuit-Universitet i USA - 2014

Flere billeder af ignatius loyola

Lær hans Selvhypnose-program på

www.KristeligtDagblad.dk   eller på   www.Kristendom.dk  

 så man selv tror på =  at ( Løgne) de er ( Sandheder )


 

Jesuiterordenen - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Jesuiterordenen
 
Fra Wikipedia, den frie encyklopædi ... Jesuiterordenen (latin: Societas Jesu, "Jesu Selskab") er en katolsk orden grundlagt i 1534 af Ignatius af Loyola og stadfæstet af paven i

 Så - her i 2014 - er det min opfattelse - at disse specielt uddannede - Jesuitter styrer - samtlige Kirkesamfund - her på jordkloden. For dem der ikke ejer en - Bibel - de bør vide - at det oprindelige Kristne Budskab - det er at forkynde

Bibelens  Sandheder.

 KRISTENDOMMEN er forkyndelse af ( Bibelens ) SANDHEDER

 www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Hvordan holder Vatikanstaten sammen på = sin kirke.

Med de Præster - der afgiver dette løfte.

Hvor mange - Katolske Jesuitter - findes der i - USAs Højesteret. Der findes de også

Jesuitterne.

De katolske Præster = Jesuitterne = afgiver dette løfte til Paven.

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.
 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.
At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).

 


Jesuitter sorterer direkte under paven | Kristeligt Dagblad

 Der er ( nævnes der ) kun ni Jesuitter tilbage i Danmark. Det er forståeligt. Globalt set er Danmark - kun en lille flække - som allerede er - under Katolsk Kontrol. De fleste af Danmarks Præster - de er efter min opfattelse Katolske Præster - eller de kan i al hemmelighed også være Jesuitter.

Hold øje med Den Fælleskirkelige Bevægelse!

Det ser ud til - at den ( "Danske Folkekirke" ) fremover skal kaldes

 FOLKETINGETS  FOLKEKIRKE

Fordi den allerede var erobret -  ovenfra - af den

Fælleskirkelige Bevægelse.


Inden jeg går videre - så en lille Religiøs opgave - til

Danmarks Konfirmander Konfirmander

og til de spillere = der spiller = Analyse-Spillet.

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

HVAD ER

The Missing Link

Religiøst set

 http://www.pokerpartiet.dk/177734314

 Og nu Videre  - i jagten på flere

Sandheder

 

Sådan løser vi problemerne med Islam - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=CKQhsNK1mFE
10. mar. 2016 - Uploadet af NewSpeek
Jeppe Juhl kommer med sit bud "de tre R'er" på en løsning af radikal Islamisme i Danmark, som ...

 

 

 


 

 http://www.vilde-teorier.dk/425008582 

 


 

 Idiotisk kritik af Danmarks asyl politik af EU

 

Video til Idiotisk kritik af Danmarks asyl politik af EU

 

Idiotisk kritik af Danmarks asyl politik af EU - YouTube

 

 Udgivelser 

 

 Hvordan kan journalister vurdere hvad der er komplet Nonsens ???

 

De kunne jo begynde med at læse disse udgivelser 

 

-----------------

 

Det er muligt at støtte NewSpeek økonomisk på dette Link

 

www.NewSpeeknetworks.Com

 

 

 


 

 http://www.about-truths1.dk/424406599   

 


 

 

 

 

 

Søren Krarup om De Radikale - YouTube

 

http://www.oplys-dig-selv.dk/55199628

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og ... - YouTube

 

 http://www.dr.dk/Nyheder/Politik/2014/10/23/150606.htm

 

 

 

  De Røde - lejesvende - YouTube

 

https://www.youtube.com/watch?v=-KIzJ57EjvQ
5. feb. 2016 - Uploadet af NewSpeek
Efter Gabold-gate: Jeppe Juhl: “Afskaf nu den DR-licens…!”

 

 

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST

Evangelisk Luthersk Netværk

http://www.fornyelsespartiet.dk/109120657

Hvornår fjernes

Censur-Paragraf 266b  og  Blasfemi-Paragraf 140

fra

Danmarks Riges Grundlov af 1953   

www.grundlovsnyt.dk/295 

 Hvornår sætter

Disse Censur Politikere

YtringsFriheden

På fri Fod

 www.Tro-eller-overtro.dk  

 Danmarks  ( Censur Politikere ) 2014.

Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF ) Konservativ Folkeparti - Enhedslisten og Venstre 

Simon Emil Amnitzbøll ( LA ) Eigil Andersen ( SF ) Kim Andersen ( V ) Sophie Hæstorp Andersen ( S )  Pernille Vigsø Bagge ( SF ) Peter Christensen ( V ) Villum Christensen ( LA ) Per Clausen ( EL )  Jonas Dahl ( SF ) Lennart Damsbo-Andersen ( S ) Kirsten Brosbøl ( S ) Benny Engelbrecht ( S ) Magnus Heunicke ( S ) Karen Hækkerup ( S ) Ole Hækkerup ( S ) Marianne Jelved ( RV ) Jacob Jensen ( V ) Michael Astrup Jensen ( V ) Mogens Jensen ( S ) Mette Frederiksen ( S ) Steen Gade ( SF ) Mette Gjerskov ( S ) Orla Hav ( S ) Karen J. Klint ( S ) Jeppe Kofod ( S ) Astrid Krag ( SF )

Flemming Damgaard Larsen ( V ) Bjarne Lautsen ( S ) Mike Legarth ( KF ) Flemming Møller Mortensen ( S ) Holger K. Nielsen ( SF ) Ellen Trane Nørby ( V ) Maja Panduro ( S ) John Dyrby Paulsen ( S ) Jesper Petersen ( SF ) Julie Skovsby ( S ) Gitte Lillelund Bech ( V ) Hans Christian Schmidt ( V ) Per Stig Møller ( KF ) Inger Støjberg ( V ) Eyvind Vesselbo ( V ) Margrethe Vestager ( RV ) Lars Barfoed ( KF ) Tina Nedergaard (V ) Karen Ellemann ( V ) Lykke Friis ( V ) Manu Sareen ( RV ) Nadeem Farooq ( RV ) Liv Holm Andersen ( RV ) Jørgen Arbo-Bæhr ( EL ) Mette Bock ( LA ) Trine Bramsen ( S ) Stine Brix ( EL ) Lars Dohn ( EL ) Jacob Ellemann-Jensen ( V )

Martin Geertsen ( V ) Ane Halsboe-Larsen ( S ) Leif Mikkelsen ( LA ) Sofie Carsten Nielsen ( RV ) Ole Birk Olesen ( LA ) Rasmus Helveg Petersen ( RV ) Lisbeth Bech Poulsen ( SF ) Troels Ravn (S ) Mette Reissmann ( S ) Lotte Rod ( RV ) Pernille Rosenkrantz-Thell ( S ) Pernille Skipper ( EL )  Zenia Stampe ( RV ) Andreas Steenberg ( RV ) Annette Vilhelmsen ( SF ) Nikolaj Villumsen ( EL ) Fatma Øktem ( V ) Hans Vestager ( RV ) Mai Henriksen ( KF ) Preben Bang Henriksen ( V)  Henning Hyllested ( EL ) Jens Joel ( S ) Jan Johansen ( S ) Christian Juhl ( EL ) Jan E. Jørgensen ( V ) Simon Kollerup ( S ) Annette Lind ( S )  Rosa Lund.

 


Jeg

Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

 Vil blot oplyse Danmarks befolkning - og

Danmarks Konfirmander  Konfirmander

om

 at disse Politikere er medlemmer af - Politiske Partier - der altid stemmer for love - der fremmer en større indvandring til Danmark - uanset hvilket Politisk parti - der har Statsministerposten = hvilket uungåeligt vil føre til - at der bygges flere Minareter i Danmark. Det lyder således.

 Bønnekald i Hamborg

http://www.youtube.com/watch?v=BYEznnLFeg8&sns=em

 Imamer indkalder til bøn - 5 gange daglig - 7 gange om ugen.

 Derfor vil jeg lige gøre Danmarks vælgere opmærksomme på - at der findes -andre Politikere ) og andre ( Politiske Partier ) de vælgere = der er mod mere indvandring - kan stemme på - til det næste Folketingsvalg.

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

Billeder af tre aber - ikke se ikke høre ikke tale

 

 Flere billeder af tre aber - ikke se ikke høre ikke tale

 


Det er meget forståeligt - at begavede mennesker - har lukket øjne og ører - og har undladt - at bringe falske rygter videre - når der nu har været = Censur i Danmark - allerede fra dengang - da denne kæmpe-Propaganda-løgn - blev bragt på Dansk - fra BBC i LONDON i maj 1945.

Det var den såkaldte frihedsradio i London - som Danmarks befolkning lyttede til. Hvis denne teori er korrekt - så var denne frihedspresse i London styret - af fjendens overkommando - på en eller anden måde.

Men om denne Teori - den er rigtig - det må

Danmarks Konfirmander Konfirmander

selv analysere nærmere = eventuelt ved at spille Analyse-Spillet.

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

www.wikipedia.net   www.Tro-eller-Overtro.dk   www.Google.dk   

I dette øjeblik meddeles det ...

Klokken 20.36 fredag den 4. maj 1945 kom journalist Flemming Barfoed farende ind i BBCs danske studio i London og slog Johs. G. Sørensen på skulderen. Det var helt imod reglementet, for han var i færd med at læse nyhederne til Danmark.

>>Flemming fremstammede: >>Tyskerne har kapituleret - sig det << fortæller Johs G. Sørensen. >>Et sekund overvejede jeg, om jeg turde risikere at bringe en så formidabel nyhed uden yderligere bekræftigelse, men jeg stolede på Flemming, lukkede op og gentog hans ord... <<

I DETTE ØJEBLIK MEDDELES DET, AT FELTMARSHAL MONTGOMMERY HAR OPLYST, AT ALLE TYSKE STYRKER I HOLLAND, NORDTYSKLAND OG DANMARK HAR OVERGIVET SIG, gjaldede det ud af højtalerne i alle danske hjem. DANMARK ER ATTER FRIT.

Fundet på side 100. Titel på bog.   EN VERDEN I LYD OG BILLEDER

Leif Ahm      Lademann       Citat slut


Dette er bare en teori - der kan være virkelighed

I følge denne teori - så var det ikke tyskerne der overgav sig - de var besejret i 1933 af en ( Falsk National-ideologi i Tyskland ).  Men Nazisternes overordnede - havde fået denne ordre - fordi en strategi var udtænk af ( Albert Pike ) cirka i 1871. ( Albert Pike ) var general i USAs hær og 33. grader frimurer ( højeste grad ). Et nyt hold ideologer var trænet - med det formål - at nedbryde alle nationale-grænser. For at kunne oprette en ny verdensorden - en ( New World Order ) er det nødvendigt - at nedbryde alle Nationale grænser. Kort sagt - den militære besættelse af Danmark - blev til en civil besættelse. For i de 5. år Danmark var besat - formoder jeg - at National-staternes regeringer - de blev udskiftet - og der blev indsat ( Marionet-regeringer ) og at det samme er sket = i alle de andre National-stater i Europa = der var besat fra 1940 til maj 1945 - lige efter Anden Verdenskrig = officielt var slut i 1945.

 

af de langsigtede målsætninger med denne strategi - det var - at oprette Israel - hvilket skete i 1948. Her bør det bemærkes - at der er forskel på - Khazar jøder - og de jøder - der er beskrevet i Bibelen.

Næsten alle i Europa - havde sympati eller medlidenhed med jøderne - efter anden verdenskrig. Det gav midler - på forskellig måde til opbygningen af Israel. Kort sagt: Teorien er: at over 90 procent af alle danskere - tankemæssigt er systemets fanger - på den ene eller den anden måde. Det gælder efter min opfattelse - både for højrefløjen og Venstrefløjen = i Dansk og Europæisk Politik.

Kort sagt = Teorien er den. -

Fra militær besættelse - til civil besættelse. 

 


 

WW3 - More About Albert Pike and Three World Wars

www.threeworldwars.com/albert-pike2.htm Oversæt denne side
 
Albert Pike received a vision, which he described in a letter that he wrote to Mazzini, dated August 15, 1871. This letter graphically outlined plans for three world ...

 


 Denne teori - den kan naturligvis være forkert  ??? Det er sket før - at jeg har udtænkt - forkerte teorier. Men hvilke Fakta - kan eventuelt begrunde - at denne teori er korrekt  ??? To Fakta - kan tyde på - at denne Teori kan være rigtig.

Brevet fra Albert Pike til Guiseppe Mazzini bragt videre til Paven i Rom ( cirka ) i 1871. Indholdet beskriver nogle krige - der har fundet sted - i virkelighedens verden - som beskrevet i dette brev.

der har været rimeligt mange krige - fra 1776 og frem til i Dag - som beskrevet i brevet - fra Albert Pike - til - Paven i Rom.  

Israel blev oprettet i 1948  

 Europæerne fik medlidenhed med jøder = men med = falske Jøder = kaldet Khazarer = hentet ind i flyvemaskiner til Israel - hvis en flygtig oplysning - jeg svagt erindrer er Korrekt. Det har givet mange økonomiske donetationer - fra gode mennesker - der ville gøre noget godt - for sine medmennesker.

 

"the blasphemy of those who say they are Jews and are not ...

www.youtube.com/watch?v=JXG7Y-_RfPU
23/02/2013 - Uploadet af urupiper
Jews and Arabs Share Recent Ancestry
 

 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 


 

 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

Papal Keys Papal Keys

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

 


 

 More images for pagtens ark billeder

 

Lies of The Masoretic Text.m4v - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z0TjXPZLt_E
Aug 26, 2010 - Uploaded by Skip Baker   www.skipbaker.com
How the Anti-Christ Jews slipped in thousands of mistranslations into our KJV. The term "Gentile" means ...

 

Dette bør alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

Paragraf  4.

Den ( evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke ) og understøttes som sådan af staten.

2017 - 500 år efter Luther!

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules gennem styring = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

 

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...
 

 

Hvilke oplysninger kan

( 0prørske Dynamitgeneraler ) 

stole på ??? 

WHO STOLE WHAT LAND???? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dpEPeH5p3rY
12/06/2010 - Uploadet af coma2009
I HAVE RIGHTS TO THIS VIDEO FROM MY FRIEND OMNICHRISTVID2.
 
Militært udstyr kræver penge = hvor havner indsamlede Penge = indsamlet i Nationalstaten  Danmark til Afrika 
 

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
In 1793, Muslim Barbary pirates captured the U.S. cargo ship Polly. The ship was plundered and the crew was ...

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

 New World Order Bible Versions (Full Movie) - YouTube

www.youtube.com/watch?v=kFtI_mVOXbQ
Mar 24, 2014 - Uploaded by framingtheworldprod
SUPPORT THE FILMMAKERS! ORDER NEW DVD TODAY http://framingtheworld.bigcartel.com/product/new ...
 
 

 5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

 

Eric Jon Phelps - 911 Truth generally kept suppressed ...

www.youtube.com/watch?v=fGkGeUF1AkM
Apr 19, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
http://realityresearch.wordpress.com/2008/11/02/partial-list-of-vatican-loyal-suspected-911-orchestrators ...

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

Papal Keys Papal Keys

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

Ron Wyatt's Story.mov - YouTube

www.youtube.com/watch?v=pEDqexaX8Gs
16/06/2010 - Uploadet af Skip Baker
Ron found OUR Ark of The Covenant and it's NOT Jewish!
 

 Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray)by ...
 

Flere videoer for Surprising Discoveries - The Lamb Of God ... »

Markus 4. Kapitel  Vers 22

Thi intet er skjult uden for at åbenbares; ej heller er noget blevet gemt hen uden for at komme frem i lyset.

 Matthæus Evangeliet Kapitel 10.  Vers 26.
 
Frygt altså ikke for dem; thi der er intet skjult, som ikke skal åbenbares, og der er intet hemmeligt, som ikke skal blive kendt.
 
 
Thomas Evangeliet findes ikke i Bibelen. Her er Vers 5. ud af 114 Vers.
 
(5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"
 
------------------ 

 Og nu lidt

Danskhed

www.Medie1.dk

og lidt mere

Jydekompagniet 3 (1989) - Vi er på vejen igen (Jacob ...

www.youtube.com/watch?v=D5ToDYuz-bk
Aug 7, 2012 - Uploaded by Den Danske Filmskat
Sang fra Jydekompagniet 3 (1989) med Jacob Haugaard & Finn Nørbygaard.