Det ved muslimer

Præsenteret her 23. juni 2014

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Det ved muslimer - dem der ved lidt mere - end de andre muslimer.

 


 

The Roman Catholic and Islamic Connection - YouTube

www.youtube.com/watch?v=ll0otULYzms
15/09/2013 - Uploadet af End-Times-Prophecy
What is the connection between Roman Catholicism and Islam? Why do they both venerate Mary? Why do so ...

 


 Muslimer bør også vide, at

Guds Lov = De 10 Bud

ikke findes i Koranen.

 


 

How the Vatican Created Islam Part 1 - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=o_qYcJ-GSZc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 
www.youtube.com/watch?v=flz4P-R8rFc
25/07/2013 - Uploadet af CounterReformationTV
How the Vatican created Islam. The astonishing story from an ex-Jesuit priest, Alberto Rivera, which was told ...
 

 


 Dette bør muslimer vide om

Bibelen 

Ifølge - kristen opfattelse - så rummer Bibelen - Guds Ord - og den som kan læse dansk - kan så læse - Guds Ord - direkte - uden først at blive oversat af Præster. Her vil jeg berette - hvad der står i Bibelen om 

Om Loven -

Guds Lov = De 10 Bud

i en Dansk Bibel.

Dette står i Matthæus Evangeliet Kapitel 5. Vers 17 - 20

Tro ikke, at jeg er kommet for at nedbryde loven eller profeterne. Jeg er ikke kommet - for at nedbryde, men for at opfylde. Sandelig siger jeg jer: Før himmel og jord forgår, skal ikke det mindste bogstav eller en eneste tøddel forgå af loven, før alt er sket. Den, der bryder blot ét af de mindste bud og lærer mennesker at gøre det samme, skal kaldes den mindste i Himmerriget. Men den, der holder det og lærer andre at gøre det, skal kaldes stor i Himmerriget. For jeg siger jer : Hvis jeres retfærdighed ikke langt overgår de skriftkloges og farisærernes, kommer I slet ikke ind i Himmerriget.

Citat Slut

 Fordi

 Guds Lov = De 10 Bud

 ikke står i Koranen = så vil jeg Præsentere dem = for jer Muslimer = således i har en mulighed for personligt at vurdere - om i vil skifte religion og blive Kristne - og overholde

Guds Lov = De 10 Bud

 Som den står i min Bibel

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20.  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 


I bør også vide at  

Guds Søn = Jesus

har sagt = der er kun een vej til Faderen. Han sagde det således =

Bibelen

Johannes Evangeliet = Kapitel 14. Vers 6.

Jeg er Vejen og Sandheden og Livet:

Der kommer ingen til Faderen uden ved mig.

 En 

anden talsmand medens ( Guds Søn = Jesus ) er fraværende

Johannes Evangeliet = Kapitel 14. Vers 25-26

Sådan har jeg talt til jer, mens jeg endnu var hos jer. ! Men talsmanden, Helligånden, som Faderen vil sende i mit navn, han skal lære jer alt og minde jer om alt, hvad jeg har sagt til jer.

 ------------------

Hvordan arbejder ( Helligånden = Holy Spirit ) medens ( Guds Søn = Jesus ) er fraværende ??? Jeg tror Helligånden udfylder det åbne menneskesind - med hellig Ånd - der hvor pladsen i menneskets sjæl - ikke er - optaget og besat - af Satans dæmoner. Dem - der kender

Guds Lov = De 10 Bud

kan forhindre, at = onde tanker = slår rod i hjertet = ganske enkelt ved - at overholde

 Guds Lov = De 10 Bud

Den første betingelse - for at overholde  Guds Lov = De 10 Bud det er naturligvis - at - du kender - Guds Lov = De 10 Bud. Nu er du som muslim - blevet orienteret om = hvordan = Guds Lov = De 10 Bud= ser ud = og nu er det op til dig - om du vil være Kristen - hvilket betyder du som en begyndelse - også vil overholde =  Guds Lov = De 10 Bud ???

----------------

Religiøse Juridiske Fiflerier

---------------

 Det var så Vatikan-Staten i Rom - der skrev Koranen uden

Guds Lov = De 10 Bud

Ifølge vores historiske viden her i Europa = for cirka 1400 år siden. Denne viden kan naturligvis være forfalsket - fordi det er krigens vinder eller vindere - der skriver historien - og hvis deres magt delvis er baseret på ( Løgne ) så kan det ikke udelukkes - at der findes stratetisk velplacerede løgne i historie-skrivningen - helt tilbage fra dengang for cirka 4500 år siden - dengang syndfloden - slog alt levende ihjel = bort set fra - Noah og hans hustru - og deres tre sønner og deres hustruer.

Religiøse Juridiske Fiflerier

 Vatikan-staten har tilsyneladende også arbejdet med at forfalske  

 Guds Lov = De 10 Bud

 her i Europa. Her i mit fædreland = Nationalstaten Danmark = der ser  

 Guds Lov = De 10 Bud

 således ud i min katekismus fra = 1925 = der er udgivet fra

Gyldendalske Boghandel København.

 

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder.

 2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn.

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig.

4. Ær din Fader og din moder

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle.

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.

9  Du må ikke begære din næstes Hus.

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 


Som det kan ses i denne = Annonse = så har

 Guds Lov = De 10 Bud

været udsat for

Gigantiske Juridiske Religiøse Fiflerier

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Derfor går vi rundt her i EU og andre Nationalstater i Europa og tror at vi er Kristne - selv om vi i virkeligheden er Hedninger. Vores

Luthersk-Evangeliske Kristendom = den er gennem list og lusket lovgivning - blevet fortrængt i de fleste af Danmarks godt - 2200 Kirker - der findes rundt i Danmark

 

Guds  søn = JESUS = HAR SAGT =

JEG ER = SANDHEDEN og VEJEN og LIVET

Bibelen =  Johannes-evangeliet Kapitel 14. Vers 6 .

 www.fortidensJelling.dk

         

DER FINDES OVER 2200 KIRKER I DANMARK

Det betyder efter min opfattelse = at det danske folk har en = Kristen Kulturarv. Har du en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ??? Har værdi-kommissionen en anden vurdering af Danmarks Kulturarv ???
 

Danmark - en billeddatabase

På dette link - kan du besøge de fleste - af de godt 2200 kirker - der findes rundt omkring i dit fædreland - National-staten Danmark og beundre hvad =  dine danske forfædre har præsteret. 

 
       

www.Danskkultur.dk 

 Vi = Det Danske Folk = har boet længe her i vores fædreland

National-Staten Danmark.

I tilflyttede muslimer - i kan jo bare se = hvor lang

Danmarks Kongerække den er

 7

Billeder af dronning margrethe ii 

 

Flere billeder af dronning margrethe ii

----------------

 Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST 

Kristne sagde engang 

alle der ikke er = Kristne = de er = Hedninger.

Nu kan muslimer møde op i "Danske Kirker" = og blive omvendt fra at være Hedning = til at være = Hedning = på en anden måde = nemlig til at være en ( Katolsk Hedning

måske

uden at vide - at de stadig er

Hedninger

set ud fra en

Evangelisk-Luthersk Kristen indfaldsvinkel

 Jeg har bemærket = hvilke 10 Bud = danske Konfirmander = undervises efter.


 

Walter Veith - (16) The Islamic Connection / Total Onslaught ...

www.youtube.com/watch?v=igoydzFZZX0
24/12/2011 - Uploadet af TheClosingOfTime
http://amazingdiscoveries.org/ Are sinister forces working behind the scenes to achieve their to bring about a ...

 Freeman and Texe Marrs ~ Secret Handsigns of the Illuminati 1/2 ...

 


Kære Muslimer = her er så lidt af den religion = som

Vatikanstaten skabte for cirka 1400 år siden - uden at medtage

Guds Lov = De 10 Bud

Så her lidt om hvad der står i den  Koran = der er forfattet = af Vatikanstaten i Rom.

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | Y | Z | Æ |

 


 

The Islamic Connection to Roman Catholicism - Eric Jon ...

www.youtube.com/watch?v=M8gCXRwMecA
01/11/2013 - Uploadet af Adam 1984
Islam was created by the evil Roman Catholic Church !! so the Pope can kill ... The Islamic Connection to ...