Hegel Systemet

Præsenteret her 21. juni 2014

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Hvordan fungerer - Hegel-Systemet  ???

Bare en teori om Hvordan - Hegel systemet fungerer - og skal fungere i den nye Verdensorden.

 


 

Eric Jon Phelps - Vatican Assassins, Jesuit Order ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=_F31TmQ9GwU
08/03/2014 - Uploadet af Paul Sandhu
Eric Jon Phelps author of Vatican Assassins discusses the major role played by the Vatican controlled by the ...

 


 

 Billeder af Hegel systemet

 

 

Flere billeder af Hegel systemet

 Billeder af mellemøsten

Hegelianism - Wikipedia, the free encyclopedia

 Er  Dialektisk Materialisme  en del af  Hegel-Systemet  ???


Hvordan fungerer Hegel-Systemet inden for

Børne-opdragelsen - og dermed også i skolerne  ???

 


 Først fjernes ( Guds Lov = De 10 Bud ) i Skolerne.

Således at  børnenes hjerner  ikke bliver

Kick-startet

således den Kritiske sans = ikke bliver aktiveret i

Børnenes Hjerner.

Således - den normale kritiske sans - aldrig bliver udviklet i børnenes hjerner. Derefter kan Politikerne - der også er blevet fyldt med Løgne - bilde skolebørnene ( alle de løgne ind ) der passer dem = bare disse løgne ligner Sandheder. Det er åbenbart muligt - at bilde mennesker - hvad som helst ind - hvis de ikke har fået = Kick-Startetderes hjerne - ved som barn - at have fået lært =

Guds Lov = De 10 Bud

Kent Hovind - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Kent_Hovind Oversæt denne side

Dette er naturligvis et teoretisk tænkt eksempel. Men hvis man kender Kent Hovinds

erfaring med

Sandheden - Bananen og Løgnen

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

så kommer vi ind på emnet

Religionernes  fundament

 

Der er tilsyneladende allerede rokket ved det - Religiøse Fundament - her i Danmark - inden jeg blev født i 1945.

Så hvis der er ( Konfirmander - Konfirmander ) der ønsker en velfungerende hjerne - der er nysgerrig - og stiller spørgsmål - så bør 

 Danmarks Konfirmander Konfirmander

lære sig

Guds Lov = De 10 Bud

som lyder således

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

 

 Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 

 og dermed få gang i hjernens indre = kommunikations-celler = der fungerer gennem elektroniske forbindelser - mellem de forskellige hjerne-celler.

Kort sagt - så er Teorien den =

Guds Lov = De 10 Bud

kan få din hjerne = til at fungere optimalt = gennem aktivitet.

Kort Sagt ( Kick Start ) din hjerne

Lær

Guds Lov = De 10 Bud


 Den Katolske Kirke

Begyndte ifølge denne teori - nedbrydningen af

Guds Lov = De 10 Bud

allerede dengang Kristendommen blev gjort lovlig i Rom.

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Romerriget blev samlet - under - Konstantin Den Store - og måske var sejrens belønning - at Kristendommen blev til en lovlig Stats-Religion - for det siges - at Kong Konstantin den store - havde en speciel drøm - inden det afgørende militære slag - og denne drøm var medvirkende til - at Rom gjorde Kristendommen -til en Statsreligion i Rom. Uanset hvad - så er teorien den - at lige efter Kong Konstantins død - så begyndte Vatikanets "Kristne" Romerkirke - at foretage

( Religiøse Juridiske Fiflerier )

med

 Guds Lov = De 10 Bud

i den udstrækning - det har været muligt - uden disse

( Religiøse Juridiske Fiflerier )

blev opdaget af de Katolske menigheder.

   ???

 Konstantin den Store - Wikipedia, den frie encyklopædi

 -------------------------

Lidt ( hjerne-forsker ) informationer

Helmuth Nyborg - Wikipedia, den frie encyklopædi

 Helmuth  Nyborg

Billeder af helmuth nyborg

 

 Flere billeder af helmuth nyborg

Hvad er det denne forsker ikke må opdage  ???

Helmuth Nyborg dømt som forskningsfusker - Politiken.dk

 Helmuth Nyborg Sørensen (født 1937) er en dansk professor i udviklingspsykologi ved Aarhus Universitet. Han forsker især i sammenhængen mellem hormoner og intelligens og har bl.a. arbejdet med at øge intelligensen hos piger med Turners syndrom ved at give dem østrogen-tilskud. Nyborg er en kontroversiel figur i offentligheden, da han forsvarer videnskabelige teorier om arvelighed af intelligens og at der er en sammenhæng mellem køn og intelligens.

 Professor Emeritus Dr. Phil. Helmuth Sørensen Nyborg ...

 ----------------------

 Jeg er opmærksom på - at vi har en kendt dansk Hjerne-forsker - her i Danmark

Hjerne - Madsen

Men ifølge min beskedne viden- så er hans ekspertområde

Døde hjerner - som han skærer i skiver.

----------------------

Videnskabsjournalisten Lone Frank om forskning ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=BX3vKUYWH40
31/07/2011 - Uploadet af helmuthnyborg
Deadline 30 juli 2011 - Vært Jesper Larsen Videnskabsjournalisten Lone Frank fortæller om forskning ...

 


Da jeg ( Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul ) er

Evangelisk-Luthersk Kristen  og ikke Katolsk Kristen

på grund af forskellig religiøs opfattelse af

Guds Lov = De 10 Bud

se annoncen

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

vil jeg kort - se på - intelligens - ud fra en

Bibelsk indfaldsvinkel.

 ----------------------

Det står i Bibelen - at Kvinde og mand - skal blive et kød. Det siges også i vores danske = Luthersk Evangeliske Kirker = af = præsten =  af og til - når kvinde og mand bliver gift - så bliver de erklæret ( et Kød ).

Guds Lov = Bud nr. 7 )

 7. Du må ikke bryde et ægteskab.

Formålet med et ( kristent ægteskab ) er derfor = at nu skal de leve sammen = resten af deres af deres liv. Derfor er der en hvis logik i - at Gud har udstyret Kvinden og manden - med forskellige former for intelligens - fordi deres forskellige hjerners - udstyrede intelligens-masse - har til formål at danne et ubrydeligt sammenhold - styret af en fælles hjerne-Kapacitet = samlet

( i en ægteskabelig  hjernemæssig helhedstænkning )

Dette er en grund mere - til at være modstander af Homoseksuelle ægteskaber - fordi to kvinders ( og/eller to ) mænds hjerne-indhold er skabt af ( Gud ) - med en hjerne-kapacit = der har til formål - at møde en partner = af det modsatte køn.

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST 

 Jeg vil lige gøre opmærksom på dette.

Jeg er - Evangelisk-Luthersk Kristen - og har derfor meldt mig ud af = Folketingets Folkekirke - hvor - Folketingets Politikere - ligesom Koranens præsteskab - ved lov - vil bestemme - hvad der er Bibelens religiøse budskab. Ægteskab mellem mænd er efter min opfattelse ikke - Bibelsk Kristendom - men direkte HedenskabJeg ønsker ikke - på dommens dag - at stå til regnskab for = at have givet opbakning - til en = Hedensk Religion - forklædt som = Kristendom = gennem mit medlemsskab af Danmarks Hedenske Folkekirke.
 
med venlig hilsen

Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul 

Jeg vil også lige gøre opmærksom på - at i min Katekismus der er udgivet i 1925 fra

Gyldendalske Boghandel København

der lyder  

DE 10 BUD i mIn KATEKISMUS således

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 

Vi ser her at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat for

Religiøse Juridiske Fiflerier

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Er Katolikker = Kristne ???

 Hold øje med DEN FÆLLESKIRKELIGE BEVÆGELSE! -

 Hvordan lyder ( Guds Lov = De 10 Bud ) i en

Katolsk  Katekismus  ???  


Det er jo kedeligt = at Danmarks Kirker kan erobres ovenfra = gennem Lovgivning = og ved at indsætte en

Hedensk Kirkeminister

Hvilket sammenlagt kan udradere = Den Sande Kristendom = der har sit udspring i

Bibelen

og  i

 ( Guds Lov = De 10 Bud )

 Der kun står i

Bibelen


 Og nu en Prædiken af en Kristen Pastor

 

Mike Hoggard, The Cult of 33 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=7sZZMxX4JbE
26/02/2012 - Uploadet af PropheticResearch
Mike Hoggard exposes the Cult of 33 through Scripture Numerics and Bible Prophecy with the King James ...

 ------------------------

 

 

 

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

 Hvad kom først = Pagtens Ark = eller Pavens Tempelnøgler  ???

Papal Keys Papal Keys

 Hvilken betydning har Vatikanets Tempelnøgler for Paverne i Rom = iøvrigt  ???

 


 

 More images for pagtens ark billeder

 

Lies of The Masoretic Text.m4v - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Z0TjXPZLt_E
Aug 26, 2010 - Uploaded by Skip Baker   www.skipbaker.com
How the Anti-Christ Jews slipped in thousands of mistranslations into our KJV. The term "Gentile" means ...

 

Dette bør alle

Danmarks og Europas

Konfirmander  Konfirmander

vide

 Der har været udryddelseslejre i Europa

Papal Jews serving The Jesuit order - by Eric Jon Phelps

www.youtube.com/watch?v=PniCwV6aauY
Apr 18, 2014 - Uploaded by WeAreONEbigFamily is Back
Labor Zionism / Communism / Socialism - Papal Jews serving The Jesuit ... Eric Jon Phelps - Vision of ...

Billeder af jon eric phelps

Billeder af eric jon phelps

 http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


 

 THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint for ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=f13x-aJ3vmE
04/08/2010 - Uploadet af watchman4wales
An understanding of the Pike Plan for 3 World Wars... ... THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN - Blueprint ...
 

Flere videoer for THREE WORLD WARS: THE PIKE PLAN ... »

 


 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

Paragraf  4.

Den ( evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke ) og understøttes som sådan af staten.

2017 - 500 år efter Luther!

 Censur hvorfor ???  Noget skal skjules gennem styring = men hvad ??? 

The Vatican's Role In The New World Order! Bill Hughes ...

 

www.youtube.com/watch?v=RmeyQDL1Vd0
24/03/2013 - Uploadet af MrPioneerlight2011
You need Adobe Flash Player to watch this video. Download it from Adobe. ... The Vatican's Role In The New ...
 

 

Hvilke oplysninger kan

( 0prørske Dynamitgeneraler ) 

stole på ??? 

WHO STOLE WHAT LAND???? - YouTube

www.youtube.com/watch?v=dpEPeH5p3rY
12/06/2010 - Uploadet af coma2009
I HAVE RIGHTS TO THIS VIDEO FROM MY FRIEND OMNICHRISTVID2.
 
Militært udstyr kræver penge = hvor havner indsamlede Penge = indsamlet i Nationalstaten  Danmark til Afrika 
 

 

Søren Krarup om udlændingeloven af 1983 og landsindsamling for ...

5. Oktober 2013 - www.oplys-dig-selv.dk

www.tro-eller-overtro.dk/410537918 

 


 

What The West Needs To Know About Islam | William J. Federer ...

www.youtube.com/watch?v=-YpJjRzQDIM
18/01/2013 - Uploadet af TheDynamiteGeneral
In 1793, Muslim Barbary pirates captured the U.S. cargo ship Polly. The ship was plundered and the crew was ...