Nutidens Sandheder

Præsenteret her 9. juni 2014

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

Hvad er Nutidens Sandheder her i 2014  ??? 

Kan fremtiden vurderes ud fra Placeringen af - militære instellationer - forskellige steder - rundt om på jordkloden - i Kombination med en Lovgivning i USA kaldet ( Prolong Detention ) og placeringen af flyvepladser - således at mennesker kan hentes til USA - anklaget for at være terrorister - eller have til hensigt - at udøve terror - og derfor kan dømmes efter denne lovgivning ( Prolong Detention )  der nu findes i denne lovgivning i Republikken USA  ??? Kort sagt = kan det blive en af

Nutidens Sandheder her i 2014 ???

------------------------

Prolonged Detention - YouTube

www.youtube.com/watch?v=1GYn3Q6607k
10/11/2013 - Uploadet af WakeUp!
Obama talks about the FEMA camps and explains their purposes. "Prolonged Detention" is the term being ...
 
Er = Kent Hovind = stadig i fængsel
 
 
 
 
Er det en ( Nutidens Sandhed ) her i 2014
 

 

http://www.kulturpartiet.dk/118637684

www.Opendoors.org

 


 

DUMB Deep Underground Military Bases Around The World

www.youtube.com/watch?v=6S8K3jjyWeU
06/01/2013 - Uploadet af Freeman Fly
Dr. Bill Deagle of nutrimedical.com joins Freeman in a discussion that is out of this world and under it to let us ...
 

 Hvad siger ( Bibelen ) om skabelsen ??? 

Gammelt Testamente = Første Mosebog

Kapitel 1. Vers 1.

I begyndelsen skabte Gud = himmelen og jorden.

Herfra lader jeg ( Kent Hovind ) fortælle om skaberen.

Creation Seminar 1 - The Age of the Earth (FULL) Kent Hovind

www.youtube.com/watch?v=KK3eh4Z5Ko4
27/08/2012 - Uploadet af Truth In Genesis
Giving scientific evidence to prove a literal six-day creation, Dr. Kent Hovind refutes evolution's proposition ...

 Billeder af kent hovind

 


 Lovgivning i Saudi Arabien er Koranens Sharia-Lovgivning.

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

----------------

Hvad kan der ske - hvis en ( Konfirmand  Konfirmand  ) opretter sin egen
engang i Fremtiden i Danmark og i andre Nationalstater i Europa  ???
Måske dette  ???
1000  piskeslag
9. maj 2014 - Udkigsposten af Dan Ritto
 
 

En domstol i Saudi Arabien har dømt bloggeren

 Raif Badawi

til 10 års fængsel og 1000 piskeslag for at starte en webside.

Er det en af ( Nutidens Sandheder ) her i 2014  ???

Hvorfor findes ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke i Koranen  ??? 

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Er der noget der skal skjules  ???


 Templet i Jerusalem = blev ødelagt første Gang = før

Guds Søn = Jesus

blev født cirka 500 til 600 år før Muhammed blev født.

 

 Hvem er Magog = hvad siger = Bibelen  ???

Gog Magog Identified. ITS NOT RUSSIA. - YouTube

www.youtube.com/watch?v=0Cq340CtbW4
03/10/2013 - Uploadet af TigerDan925

 Billeder af mellemøsten

 


 

   ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDER

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Tør du erkende de ubekvemme Sandheder ???

------------------------

  Dem er der mange af inden for  = Børneopdragelse og skolegang og

Politik - Religion - Økonomi - Jura - Militæret - Kulturen og

under den massive = Medie-Censur = i EU og i USA.

------------------------

 Den globale Censur findes stadigvæk = her i 2014 = som en af

Nutidens Sandheder

New World Order

George Bush New World Order - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . » 

Den Globale Censur-Plan

1. At afskaffe alle eksisterende regeringer
2. At afskaffe al privat ejendom
3. At afskaffe arveretten
4. At afskaffe Nationalfølelsen
5. At afskaffe alle religioner
6. At afskaffe familien
7. At danne en verdensregering

KAN DENNE HELHEDSPLAN GENNEMFØRES ???
HVAD KRÆVES DER FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVEM HAR MULIGHED FOR - AT GENNEMFØRE PLANEN ???
HVAD ER STATUS ???
ER PLANEN ALLEREDE UNDER UDFØRELSE ???


Hvad er dine observationer ?

Hvad er dine spørgsmål ?

HVEM ER = TAVSHEDENS TYRANNER  ???

Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.
[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat slut.


 

Da denne takketale er udtalt i 1991 = og det er takken for = 40 års tavshed - så kan denne plan for = en ny verdensorden - være udtænkt før 1951. Lige nu skriver vi 2011. Det betyder at denne plan om en ny verdensorden må være udtænkt før 1951. Hvordan denne plan - skal gennemføres - det vides ikke - men = Henry Kissinger - har engang udtalt - hvis du vil styre hele kloden - så skal du kontrollere =

Klodens madvare-forsyning og Klodens energi-forsyning.


KAN NOGEN ARBEJDE FOR DENNE PLANS GENNEMFØRELSE =
UDEN SELV AT VIDE DET ??? 

 

 Hvem kan vi formode arbejder = for den nye Verdensorden -

uden selv at vide det ??? Fungerer disse

Overnationale Institutioner

som ( FN = UNs ) globale

Sekretariat  ???

 

Kunne den ( globale Censur ) ikke gennemføres uden disse

Overnationale Institutioner ???

OVERNATIONALE INSTITUTIONER I FORKORTET UDGAVE

 

Asean - BNP - CEBS - CEPOL - CHG - CIMIC - CIVCOM - COREPER - CRT - DER - EBC - EBRD - ECB - EDA - EF - EFC - EFD - EIB - ENP - EPC - EMS - ERM - ESCB - ESFP - ESS - EU - EUFOR - EU-ISS - EUMC - EUMS - Eurodac - Eurojust - EUPOL - EUROSUR - EUSC - EUSR - EWG - DANATO - DG - FDI - FN - FRONTEX - FUSP - FY ROM - G-7 - G-8 - G-20 - HR - IEPG - IMF- IPTF - IPU - ISAF - JSC - MF - MoU - NAC - NATO - NRF - OECD - OSCE - PfP - PMG - PRT - PSC - RIA - RELEX - SDO - SEPA - SIS - SF - SFOR - SFP - SIS - TEF - TEU - TEUF - TEØF - VIS - VEAG - VEU - Økofin - ØMU .

 


 Kan ( Satans tilbedere ) = finde på at bruge

Religiøse Juridiske Fiflerier

for at udslette

Guds Lov = De 10 Bud

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

Har der nu igen været

Religiøse Juridiske Fiflerier

 "Den Nye Aftale", udgave 2 ,

Bør en Bibel Årgang 2008 sammenlignes med en Bibel årgang 2010 ???

---------------------------

CENSUR POLITIK - I EU = HVORFOR ???

Er det led i en

New World Order

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007  

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre. 

FNs rasismeovervåker

 FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. 

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. 

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre. 

Må styre statskanalene
Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun.

 HVORFOR CENSUR-LOVGIVNING I DANMARK  ???

 www.euro-med.dk.

 


 Her i 2014 virker dette spørgsmål logisk

Findes der en Global Censur Mafia  ??? 

------------------

Her i 2014 i Danmark hersker de

Forenede Censur-Partier

 --------------------------

 Beviset på denne = Massive Censur-Politik - stadig finder sted

her i 2014 = det er fordi

Censur-Paragraf 266b  og  Blasfemiparagraf 140 

stadig findes i

Danmarks Riges Grundlov

-------------------

 

Danmarks Riges Grundlov af 1953

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

 

 Christian Langballe, Dansk Folkeparti - Fotograf Steen Brogaard      

Christian Langballe = er = Folketingsmedlem for  www.df.dk

 

Læs evt. under overskrifterne ( om Grundlovsnyt ) og ( Ytringsfrihed )

 www.Trykkefrihed.dk

 § 4
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

--------------------

938 - The Jesuits and the Counter Reformation Part I / Rekindling ...

Det er ikke den ( Katolske Kirke ) der støttes i = Danmarks Grundlov

Det bør Danmarks Konfirmander Konfirmander bemærke.

---------------------

Danmarks Konfirmander Konfirmander

bør være opmærksom på = at der er forskel på at være

Evangelisk-Luthersk Kristen ( og være ) Katolsk Kristen

også når ( Guds Lov = De 10 Bud ) bliver brugt.

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


Så har jeg dette spørgsmål til

        Danmarks Konfirmander Konfirmander

 -------------------

 Er = Religionen Islam = kun en del af en ( Hybrid-Religion ) hvor enhver Religion på Jordkloden - der bruger løgne i deres forkyndelse = er en del af denne helhedsreligion  ???

Der findes jo mange statsledere der har kysset Pavens Ring ???

 


Kære

Danmarks Konfirmander Konfirmander

Bør Censur og

De Forenede Censur-Partier 

 Modarbejdes  ???

Hvis = så bliv eventuelt Medlem

Billeder af katrine winkel holm

Formand
Katrine Winkel Holm

www.Trykkefrihed.dk

"Kun der, hvor krænkede religiøse følelser ikke har noget retskrav, er der frihed. Derfor medfører ytringsfrihed lige præcis retten til at krænke troendes religiøse følelser.

Uden krænkefrihed, ingen ytringsfrihed"

Vil ( du ) Personligt gøre noget = så

Støt ytringsfriheden, bliv medlem

Opening Statement - YouTube

www.youtube.com/watch?v=AzVJTHIvqw8
  • 12/01/2008 - Uploadet af EzraILevant
    Ezra Levant's opening statement at the human rights commissi.
  • Lignende

---------------------------

Her kan en af

YtringsFrihedens  Forkæmpere

 ses i kamp mod en af

Censur-Politikernes

ansatte.

----------------------

her kan 

Danmarks Konfirmander Konfirmander

give deres opbakning - som medlemmer 

hvis ( de de må ) for deres forældre ???

--------------------------
En Vurdering   En Vurdering

Mennesker der tænker som Slaver = har ikke brug for ytringsfrihed = for de er bare ligeglade = og de gør ingenting. 

Hvordan tænker

Danmarks  Konfirmander  Konfirmander

Er de også ligelade med

Ytingsfriheden ???

--------------------------

 En af ( Nutidens Sandheder her i 2014 )  er kampen

for bevarelsen af

Ytingsfriheden ???

------------------------

Dette er min vurdering = med venlig hilsen

Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

------------------------


 Censur-Politikere 

 Der findes både  Lokale og Globale Censur-Politikere der styrer ovenfra.

Kan denne teori være rigtig  ???

Denne teori kan jo være svær at bevise = hvis der er ( Censur ) på ytringsfriheden i

mit fædreland = National-Staten =

Danmark

Hvor Danmarks ( Lokale Censur Partiledere ) endnu ikke

har fjernet

Censur-Paragraf 266b  =  og = Blasfemi-Paragraf 140

 


Jeg ved ikke om

Danmarks  Konfirmander  Konfirmander

har hørt om Maurise Strong og om

 Agenda 21

og hans arbejde i ( FN = UN ) om Bio-diversitet

------------------------------

 www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk

 -----------------------------

Biodiversitet - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/Biodiversitet
 
Biodiversitet eller biologisk diversitet er en neologisme, som er lavet ud fra græsk "bios" = "liv" + latin "diversus" = "forskelligartet". Det vil sige: variationen i den ...

 -------------------------------------

Hvilken - hedenst religion - kan forventes at stå bag en - Politisk beslutning - så som

Agenda 21

her i ( National-Staten Danmark ) og i ( FN = UN )

 Gaia (gudinde) - Wikipedia, den frie encyklopædi

----------------------

 Kan - Gudinden Gaia - være = ( en enkelt Gudinde ) i et ( Hybrid-system )

af flere ( Hedenske  Guder og Gudinder ) der er samlet = i den samme Religion =

der har den samme ( religiøse og åndelige kilde ) som fælles udgangspunkt   ???

 ---------------------

Maurice Strong - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Maurice_Strong Oversæt denne side
 
Hop til UN Secretary General's tribute - [edit]. Secretary-General of the United Nations Kofi Annan, near the end of his term, paid the following ...
 
Er det en ( Nutidens Sandhed her i 2014 ) at Maurise Strong = er kraften bag udbredelsen af
 
Agenda 21
 
i Europa og USA og Canada samt i Mexico  ???
 

 
 Agenda 21 i Danmark
 
 
 
  

Ringkøbing-Skjern Kommune - Grønt Overblik :: Oplysninger

grøntoverblik.dk/de-groenne-sider/ringkøbing-skjern.../16516
 
Adresse Ringkøbing-Skjern Kommune Miljø og Natur Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Kontakt person. Agenda 21 kontakt. Ivan Thesbjerg. Telefon 99 74 14 03.
 
 
 
 Der er løbet meget vand gennem ( Skjern Å = Skjern AA ) efter at

 Agenda 21

 blev planlagt

Skjern Å er først sig selv igen om 100 år | Videnskab.dk

i

( FN = UN )

Billeder af skjern å

Flere billeder af skjern å

---------------------

For ( EU ) ( USA ) ( Canada ) ( Mexico ) og for resten af

Jordkloden.

Agenda 21 Cover.gif

Agenda 21 - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Agenda_21 Oversæt denne side

 Agenda 21

anser jeg som en af ( Nutidens faktuelle Sandheder ) her i 2014.

Har vælgerne i = USA = været udsat for

www.TavshedensTyranni.dk

dengang

 Agenda 21

 blev gennemført i USA  ??? 

 


 Hvad ved Kultur-ministeren i Ringkøbing Skjern

 Kristian Ahle

 Skjern Å er først sig selv igen om 100 år | Videnskab.dk

om Skjern Å,s snoede Vandløb ??? Burde den ikke rettes ud ???

Hvor kommer de gode ideer fra  ???

Billeder af skjern å

Kristian Ahle

fortæller i sit første nyhedsbrev om det store underskud i kulturfestivalen i Hvide Sande samt om et nyskabende kultur-initiativ i Ringkøbing og Tarm næste år.

 


 

Hvis vi kalder arbejdende lønmodtagere for

Goyem  = kvæg = der ikke tænker =  hvilke

10 Bud

Vil samfundet Præsentere dem for

når ( Cairo-Deklarationen ) måske bliver officiel ( FN -UN ) politik  ???

Kan de se således ud ???

  10 Bud

 Billeder af georgis hedgestones

The Georgia Guidestones: America's Most Mysterious Monument ... 

www.youtube.com/watch?v=yIfU41BICf4
09/02/2011 - Uploadet af disinfodave
Join Raymond for a tour of the Guidestones and a look at the controversy and ... For more information visit ...

Flere videoer for www.Guidestones.us »

 

Forsøgt oversat fra Engelsk til Dansk. Har kun 7 års skolegang - så Danmarks sproglige Elite - må på banen - og korrigere for eventuelle fejl - eller en på anden måde - mangelfuld oversættelse.

 

1.Fordel menneskeheden under 500.000.000 i evig balance med naturen.
2.Planlæg reproduktion klogt - at forbedre kondition og mangfoldighed.
3.Foren menneskeheden med et levende nyt sprog.
4.Dyrk lidenskab - tro - tradition - og alle ting med hærdet fornuft.
5.Reger mennesker og nationer med retfærdig lovgivning og kun gennem domstole.
6.Lad alle nationer herske internt og løse eksterne konflikter i en fælles verdens domstol.
7.Afskaf smålige love og ubrugelige embedsmænd.
8.Balancer personlige rettigheder med sociale pligter.
9.Sørg for at sandheden - skønheden - kærligheden - søger harmoni med det uendelige.
10.Bliv ikke en kræft på jorden - Lav plads til naturen - Lav plads til naturen.

 


 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013