Frimurer-Loger

Præsenteret her 27. april 2014

http://www.sabbat-kristne.dk/243947134

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

Min teori om Frimurer-loger = ( Freemason )

Min teori om Frimurer-loger ( Freemason ) går tilbage til dengang

Gud skabte Jorden. 

Her vil nogen måske spørge

Skabte Gud Jorden  ??? Ja - så er vi ovre i spørgsmålet om = tro.

 


 

Til  Danmarks Konfirmander  vil jeg sige

Velkommen til min hjemmeside -

med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen  alias   Saxo-Poul

    

fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København.    
Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr. 
 
Jeg har prøvet lidt af hvert - og set lidt af hvert - og forståelsen af det jeg har set - og oplevet - har givet mig en viden - som jeg vil forsøge at viderebringe - til jer. Jeg har fundet noget på internettet - som måske er - Sandheder - men det kan også være ( løgne - forklædt som - Sandheder ). Så hermed er de mest kvikke af jer Konfirmander Konfirmander  advaret. Min første hjemmeside - ud af 15 hjemmesider bærer navnet
 
 
som jeg oprettede - den 15. juni 2007 - hvor jeg præsenterede mig selv - under overskriften ( Præsentation ) sådan som jeg opfattede mig selv = dengang. Nu er der løbet meget vand gennem
Skjern Å
siden 2007 og frem til i dag - hvor vi har
den 27. april 2014
så der er skiftet indre standpunkter i mit sind - eller i min sjæl
flere gange siden 2007.
Jeg opfattede omkring 2005 at der var noget galt i mit fædreland
Danmark
og  fordi jeg på grund af personlige erfaringer opfatter
Det Danske Folk
som et prægtigt Folkeslag
så ville jeg advare mit eget Folk - mod den
 ondskab
der efter min opfattelse -
 er trængt ind i
mit fædreland.
 
Danmark
 

 Skabte Gud Jorden  ??? Ja - så er vi ovre i spørgsmålet om tro.

Når vi tænkende mennesker - er ovre i spørgsmål - hvor vi ikke ved konkret ved - hvad der er -

Sandhed

 så er vi mennesker ovre i at - tænke over - hvad der er = mest sansynligt ???

Mine sonderinger har ført til denne Teori - der begynder lige efter at

Gud Skabte Jorden.

Kent Hovind 

tror - at vor ( Kristne Gud ) skabte jorden

for cirka 6000 år siden.

Det kan være rigtigt - og - det kan være forkert.

Derfor - lad os høre - hvad han selv - har at sige =

 

Creation Seminar 1 - Kent Hovind - Age of the ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=szBTl3S24MY
18/02/2010 - Uploadet af Kerrigan Skelly
This is part 1 of Kent Hovind's creation seminar. The title of this one is, "The Age of the Earth". To buy this ...

 


Hvem skabte Ordet ???

Måske findes svaret på ( Bibel-skolens ) hjemmeside

www.Bibel-Skolen.com

Her er min teori den

at lige efter at  Gud  skabte Ordet =

der skabte = Satan = sit eget sprog = et hemmeligt = Tegnsprog.

for sine tilhængere - for dem - der ikke tror på

Faderen Sønnen og Helligånden.

og derfor ønsker = at gøre oprør mod

Guds Lov = De 10 Bud


 

Husk ( din tro ) erdit personlige valg )

Vælger du på en Religion baseret på ( Sandheder eller Løgne )

Er det muligt - at vælge forkert Religion - hvis forudsætningerne - for at træffe sit valg - det ikke bygger på - Sandheder - men på - løgne  ???

Hvordan blev tegnsproget skabt og hvorfor  ???

Her er efter min opfattelse dokumentation for

at Tegnsproget er opfundet - og bruges af mennesker.

 

CODEX MAGICA: The Freeman Perspective ... - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=gUCo_yGiFPM
18/06/2013 - Uploadet af YABLESSGMS144
Prepare yourself for 2 hours of life changing video. Freeman and Texe Marrs discuss Illuminati hand-signs ...
 

 Et af de mere kendte - Freemason - så således ???

 En af de mere markante Frimurere var

Albert Pike

Rygtet siger - han talte 16 sprog - men er det nu sandt ???

Billeder af albert pike

 som skrev et brev til Frimurer ( Freemason ) Guiseppe Mazzini i 1871

 

Albert Pike - Wikipedia, the free encyclopedia

en.wikipedia.org/wiki/Albert_Pike Oversæt denne side

Guiseppe Mazzini

 

Giuseppe Mazzini - Wikipedia, the free encyclopedia

 

en.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mazzini Oversæt denne side
 
Giuseppe Mazzini nicknamed The Beating Heart of Italy, was an Italian politician, journalist and activist for the unification of Italy. His efforts helped bring about ...
Biography - ‎Criticisms - ‎Legacy - ‎See also
 
Er det frimurer-loger der giver ordrer - til de fleste Partiledere i Danmark  ???

 


Det første af ( 33 Frimurer-løfter ) lyder således

evig tavshed og ubrydelig troskab og adlydelse af de højerestående medlemmer og ordenens statutter

Teorien er den - at for cirka 6000 år siden - da blev Frimurer-systemet - indført af ( Satan selv ) og efter den store oversvømmelse på jorden for for Cirka 4500 år siden - så blev Frimurer-systemet igen indført. Det betyder efter denne teori - at dette system er baseret på hemmeligheder - og er udviklet til - at omfatte næsten alle Folkeslag og Nationalstater - på hele Jordkloden - her i år 2014 - efter den nuværende Gregorianske Kalender.

 Skiftet fra juliansk til gregoriansk kalender - Wikipedia, den ...

 Hvem = har brug for en kalender = og fælles datoer ???

 Kan fælles Datoer = være nødvendige for - at skabe en ny verdensorden = en

New World Order   

George Bush New World Order - YouTube

www.youtube.com/watch?v=Rc7i0wCFf8g
25/06/2006 - Uploadet af nwokiller

 Flere videoer for George Bush New World Order . »

 -----------------------------

 Hvorfor skal den Gamle Verdensorden udskiftes  ???

Old World Order  

med en

New World Order

Kan det være fordi = at den gamle Verdensorden = er baseret på

Guds Lov = De 10 bud

fordi = Satan = ønsker  

( Guds Lov = De 10 Bud )

afskaffet og ersattet = med noget andet.

 

( Guds Lov = De 10 Bud )

 blev opbevaret i

( Pagtens Ark )

 hvor de stadig findes.

Den var bygget - specielt til det dette formål = fordi =

Pagten mellem mennesker og

Gud

er præciseret i

Guds Lov = De 10 Bud.

i

Bud nummer 4.

som indeholder

Guds Segl

som lyder således  

1.Lovgiverens navn: Herren.

2.Lovgiverens titel: Skaberen

3.Hans herskerområde: Himmelen, jorden og havet med alt,hvad der er i dem.

 Først kom Profeten = Moses = ned fra Sinaj bjerget =

med

( Guds Lov = De 10 Bud )

der opbevares i

Pagtens Ark

 

  

Billeder af pagtens ark jødedommen

 

Pagtens Ark

blev opbevaret i et Tempel i Jerusalem.

Dette Tempel kunne have set således ud

og gjorde det måske også ???

 

 

 Hvad skete der så ??? Tilsyneladende dette =

Jerusalem blev overfaldet = og = Pagtens Ark = indeholdende

 ( Guds Lov = De 10 Bud )

 blev gemt af Jerusalems Præster eller Levitter.

 


Står der noget i Bibelen om

hvem

der overfaldt Jerusalem

samt om = hvor mange angribere der var ???

 

Gog Magog Identified. ITS NOT RUSSIA. - YouTube

 
 
www.youtube.com/watch?v=0Cq340CtbW4
03/10/2013 - Uploadet af TigerDan925
Gog & Magog explained and identified. Armageddon revealed. Satan's seat - Revelation 2:13 Noah's Ark ...

 Der henvises i denne film til følgende skriftsteder iBibelen.

Rev: 2  =  Rev: 2:13 = ( Ez 38:15  39: 2 ) Gen. 8:4 = Ez 38:15 = Ez: 38:3 = Rev: 9:16 = Ez 38:5

 


 Konfirmander Konfirmander

bør måske oplyses om følgende = hvis i lytter til Præster på Engelsk - og ønsker at tjekke deres udtalelser efter i = Bibelen

Først fra Det Gamle Testamente.

Genesis            1. Mosebog      Ge

Exodus             2. Mosebog      Exo

Leviticus          3. Mosebog      Lev

Numbers          4. Mosebog      Nu

Deuteronomy   5. Mosebog      Dt


Revelation = Åbenbaringens bog ( På dansk ) Johannes Åbenbaringer.

Når en Engelsk Forkynder - en Præst eller en Pastor omtaler =

John = er det i en dansk Bibel =  Johannes Evangeliet = der omtales.


Der findes af praktiske årsager andre forkortelser om  

Bibelens indhold.

der kræver lidt omtanke. Et enkelt eksempel
( Ez = i Bibelen = Ezekiels bog ) = side 736 = i min nyeste Bibel.

Danske Konfirmander Konfirmander

bør også vide - at der er ( forskel på ) at vælge at være

Luthersk-Evangelisk Kristen.

som vi danskere er - ifølge Danmarks Grundlov - Paragraf 4.

og det at vælge at være

Katolsk  Kristen.


Derfor vil jeg anbefale - Danmarks kvikke og seje

Konfirmander  Konfirmander

at besøge dette link -

www.Sabbat-Kristne.dk

og læse om

Martin Luther og Reformationen

på Faneblade ( nederst ) i Venstre side.

>> Vi kan ikke hindre fuglene i at flyve over vores hoveder, men vi kan hindre dem i at bygge rede i vores hoveder. Således kan vi heller ikke hindre onde tanker, men vi kan hindre dem i at slå rod i hjertet og blive ophav til onde gerninger <<  ( Martin Luther )

 


 Dette bør Danmarks

Konfirmander Konfirmander

 også vide =

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


Desuden vil jeg oplyse jer om følgende

Først velkommen til mine

 ( www.123hjemmesider.dk  ) 

Med venlig hilsen = Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

   

fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København.   
Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr. 
 
Jeg er - Evangelisk-Luthersk Kristen - og har derfor meldt mig ud af = Folketingets Folkekirke - hvor - Folketingets Politikere - ligesom Koranens præsteskab - ved lov - vil bestemme - hvad der er Bibelens religiøse budskab. Ægteskab mellem mænd er efter min opfattelse ikke - Bibelsk Kristendom - men direkte Hedenskab
 
Når 8. ud af 10 Biskopper er Hedninger
Så skal vi tænke os om = skal vi.
 
med venlig hilsen

Poul Leo Nielsen - alias - Saxo-Poul  

Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST 

 

Hvad betyder det - at jeg er = Evangelisk-Luthersk Kristen  ???

 Det betyder - at jeg forsøger ( i første omgang ) at overholde

Guds Lov = De 10 Bud

 Sådan som de er udformet i

Bibelen

 hvor de lyder Således i min danske Bibel =

 Bibelen  2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom

 


 Således lyder

Guds Lov = De 10 Bud

 i min Danske Katekismus fra 1925 som er en

Luthersk Katekismus trykt på Gyldendalske Boghandel København.

KATEKISMUS = DE 10 BUD

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.

 

Vi ser her at ( Guds Lov = De 10 Bud ) har været udsat for

Religiøse Juridiske Fiflerier

Betyder det noget særligt at

( Guds Lov = De 10 Bud )

har været udsat for

Religiøse Juridiske Fiflerier

???

 Ja - det er der mange vidende og tænkende Kristne der mener.

Bare læs indholdet i denne annonce  ???

 Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 


Er du Kristen - så er - Bud nummer 1. - meget klart.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

--------------------

Så kommer vi til ( Bud nummer 2. ) som advarer kraftigt imod afguder.

Her lyder Bibelens Bud nummer 2. således =

 2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en ( nidkær Gud ). Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

Her tænker jeg på

Frihedsgudinden

i New York - fordi - den rager godt op i Luften - og kaldes

Gudinde.

 

 

Flere videoer for The Statue of Liberty Was Built to Secretly ... »

Hvis ikke = Vatikanstaten i Rom = ikke havde udført

Religiøse Juridiske Fiflerier

med

 ( Guds Lov = De 10 Bud )

Efter den Græske konge = Kong Konstantin den store = var død

så havde = USAs befolkning - måske bemærket

at bygningen af Friheds-Gudinden i USA - var forbudt ifølge

Guds Lov = Bud nummer 2  ???

 De tidlige år - ‎Magtkampe - ‎Samlingen af Romerriget

Citat

Konstantins indflydelse på kirke og stat  

To begivenheder har gjort Konstantins regering til en milepæl i romersk historie. Han var den første kejser, som "legaliserede" kristendommen. Det skete i år 313 ved udstedelse af Milano-ediktet. Dermed blev grunden lagt til, at kristendommen blev statsreligion i det romerske rige, selvom dette først skete under Theodosius den Store ca. år 380. Gennem Konstantins regering udvikledes mange af de administrative, kirkelige funktioner og institutioner, som senere dannede grundlaget for de europæiske stater i middelalderen, f.eks. bispedømmerne og de første kirkemøder.

Ved at legalisere kristendommen banede Konstantin vej for at den senere blev statsreligion. Han brugte kirken som sit redskab politisk, påtvang den sin kejserlige ideologi, og berøvede den den uafhængighed, som var oldkirkens kendetegn.[16]

 Citat Slut

Teorien er den - at en - Hedensk Religion - fik muligheden for - at forklæde sig som en ( Kristen Religion )  efter at 

(  Kong Konstantin den store var død ) og dermed kunne denne

( Hedenske Religion ) bevare sine ( hedenske skikke )

forklædt som Kristendom.

i Pavens Vatikanstat i Rom.

 


 

The Statue of Liberty---Goddess of Liberty Mystery Babylon the Great

www.youtube.com/watch?v=8_UNZXFVK6w
21/01/2012 - Uploadet af twclark66
Explore the symbolism of The Statue of Liberty and the Freemason Mystery Babylon the Great Symbolism ...

 


 

Islam - What the West Needs To Know - YouTube

www.youtube.com/watch?v=2CCwSCJXM_k
21/07/2010 - Uploadet af Walid Shoebat
http://shoebat.com An examination of Islam, Muslims, Violence and the ... 3 Things About Islam You Need To ...

 


 

Michael Savage Interviews Walid Shoebat Regarding Rifqa ...

www.youtube.com/watch?v=ierSm_fqlKo
21/07/2010 - Uploadet af Walid Shoebat
http://shoebat.com Young lady receives death threat from Muslim family.... ... Michael Savage Interviews Walid ...

  


Er det noget ( USAs Befolkninger ) bør vide ??? 

 Er der noget Danmarks og EUs befolkninger ikke må vide   ???

 Lidt om = Koranens indhold

Et internet-Leksikon www.islaminfo.dk  ) om Koranens indhold

Læs evt. videre - under disse overskrifter =  

 

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Apostat  Ægteskab mellem muslim og ikke-muslim  Tørklæder Ægteskabkontrakter Tørklæde Ren-uren

 

Jihad som kolonisering af nyt land

Muslim på arbejde. 

 Sådan kan det se ud - når Kristne jages i muslimske lande =

 Hvorfor findes ( Guds Lov = De 10 Bud ) Ikke i Koranen ???

På den måde er forbindelsen mellem muslimer og

Helligånden

totalt afbrudt.




 Muslimer i Elfenbenskysten brænder = levende kristne.

 

Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer    Dansk Kultur Flyer

 


 

Jihad som kolonisering af nyt land

 

 Hvorfor findes ( Guds Lov = De 10 Bud ) Ikke i Koranen ???

På den måde er forbindelsen mellem muslimer og

Helligånden

totalt afbrudt.

 

Rome's Islam - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=cQdl3eRpvEI

 

The Vatican Created Islam & Alilah is Satan - YouTube  

 

www.youtube.com/watch?v=k27ebXxZteM
12/03/2012 - Uploadet af hummingbird027
http://www.redicecreations.com/specialreports/2006/04apr/catholicislam.html ...
 

 

 Hvorfor findes ( Guds Lov = De 10 Bud ) ikke i Koranen  ???

 Hvorfor er Muslimer udsat for

 www.TavshedensTyranni.dk  

 Kristne døbes i  Faderen Sønnen og Helligåndens  Navn.

Læs eventuelt i Bibelen

Lukas Evangeliet Kapitel 3. Vers 1-21

Matthæus Evangeliet Kapitel 3 Vers 1-17

Markus Kapitel 1 Vers 1-13

----------------------------------------

Således taler vor Herre Jesus Kristus:
Mig er givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, og idet I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende.

 


 

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

 

Moskeen og dens rolle i samfundet


MOSKEEN  =  ( af - Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

 www.wikipedia.net      http://www.google.dk/    

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger