Censur-Partierne

 


Lørdag - den 7. december 2013

www.wikipedia.net  www.Sabbat-Kristne.dk  www.Google.dk  

Velkommen til min hjemmeside

Med venlig hilsen - Poul Leo Nielsen  alias  Saxo-Poul

 
fra min 50 års fødselsdag  = den, 9. maj 1995  =  et sted på Vesterbro København.
 
Billedet er taget af Sangeren og Kunstneren = Rasmus Nøhr 

Vil du vide lidt mere om mig - så besøg - www.Pokerpartiet.dk  under Præsentation.


 

 Kirkelig højrefløj vender biskopper ryggen | TV2 ØST 

 Jeg er - Evangelisk-Luthersk Kristen - og har derfor meldt mig ud afFolketingets Folkekirke - hvor - Folketingets Politikere -hvor "danske Politikere" ligesom Koranens præsteskab - ved lov - vil bestemme - hvad der er Bibelens religiøse budskab. Ægteskab mellem mænd = kaldes nu gennem tvungen Lovgivning - for et "kristent ægteskab". Efter min opfattelse er det ikke Bibelsk Kristendom - men direkte Hedenskab. 

 EU-kommissionens afkristningsprojekt

  Alle er velkomne i Uffe-Moskéen….! 


 Lad mig først gøre dette klart = Enhver har ret til at være uenige med mig. Jeg præsenterer nu de Politiske Partier - som jeg opfatter som =

Censur-Partierne i "Danmarks Folketing".
 
Vælgernes omhyggelige analyser - kan jo også føre til - at de fravælger at stemme på de forenede - Censur-Partier - ved det næste Folketingsvalg ??? De forenede Censur-Partier er som bekendt =
 
Socialdemokratiet - Radikale Venstre - Socialistisk Folkeparti ( SF )
Konservativ Folkeparti - Enhedslisten og Venstre
 
Disse Partiledere har i over 40 år - ikke taget sig sammen til at fjerne = Censur Paragraf 266b  og Partilederne af disse Partier - der selv vælger deres efterfølgere - har gennem deres Passivitet optrådt som = TavshedensTyranner. Som politisk interesserede ved - så blev (  Censur Paragraf 266b ) indført i Danmark i 1971 medens Knud Thestrup var Konservativ Justitsminister. Hvis en Partileder selv vælger sin efterfølger - så er spørgsmålet - hvor demokratisk det i virkeligheden er ???  Som bekendt har en partileder indflydelse på - hvem der opnår forfremmelse - og Politikere med ambitioner opfylder derfor normalt - Partilederens ønsker om hvilke love - Partilederen ønsker gennemført. Er demokrati et kabalistisk system  ??? Det er der sikkert kun Journalister - der kan analysere sig frem til. Jeg vil gøre Danmarks vælgerbefolkning opmærksom på - at de har andre Politiske Partier de kan stemme på - end de etablerede ( Censur Partier )  
 

 Hvilke mænd vil være ( Velfærds-kavalerer ) når de skal stemme ved næste valg  ???

 

 Vil du forsvare Danmarks Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig ind i nærheden af din bopæl.


www.danskernesParti.dk   
Daniel Carlsen

http://www.siaddk.wordpress.com/
Anders Gravers

www.fritdk.dk
Michael Ellegaard

www.islaminfo.dk 

Læs evt. under overskrifterne ( Kvinder og Taqiya )


 
http://www.danskfolkeparti.dk/ 
Kristian Thulesen Dahl

 
http://www.Frihedspartiet.net
Lars Egmose

http://www.dksamling.dk/

Morten Uhrskov Jensen
 

www.Nationaldemokraten.dk

  Vil du forsvare Europas Kvinder  ???  
Bliv eventuelt 
VELFÆRDS-KAVALER.
Meld dig til i nærheden af din bopæl.

 

 Det kulturbetingede kvindesyn     

  

 Kvinder bliver systematisk udsat for seksuel chikane af mellemøstlige mænd, men bliver ved med at stemme på partier, der vil have mere indvandring. Uforståeligt, mener = Rachel Adelberg Johansen. 

Til et folk de alle høre
som sig regne selv dertil
har for modersmålet øre
har for fædrelandet ild;

resten selv som dragesukker
sig fra folket udelukker.
lyse sig selv ud af æt,
nægte sig selv indfødsret       N.S.F.Grundtvig 
 


Danmarks Kvinder.

Danmarks Kvinder bliver systematisk ved med at stemme på Politiske Partier - der ønsker mere indvandring. Det virker uforståeligt - men - som spillere siger - bordet fanger - og i Politik - så gælder resultatet af en Politisk afstemning også - når stemmerne er talt op - og derefter må vælgerne må leve med valgets resultater - og det er jo tilladt for Danmarks kvinder at stemme på de Politiske ( Censur-Partier ) - der også konsekvent  ønsker mere fremmed indvandring til Danmark.  

 www.wikipedia.net

www.Google

This is unbelievable, interesting and true
>   http://www.youtube.com/embed/A3YQANdvvbY

               www.deFrancisation.com

Anders Gravers har sin vurdering
 Hvad er din vurdering ??? 

http://www.siaddk.wordpress.com/

politikere_folket_dk

 Det kan gøres på flere måder = samtidigt

hvad med Psykiatri  ??? 

http://www.180grader.dk/Politik/astrid-har-en-plan

www.180grader.dk

Hvad med aborter  ???

Retten til liv

 

 OPRÅB TIL DANMARK - STANDS ABORT

IS THERE A GOD? THE SECRET OF THE U.N VATICAN JAH BUL ...

Pigebørn er også uønskede i Danmark

Det burde ligge danskerne fjernt at få fjernet fostre,

fordi de har det forkerte køn,

men det sker den dag i dag i Danmark, skriver  Firoozeh Bazrafkan


 Hvad vil Danmarks befolkning stemme - ved det næste valg ???

   ER DU DANSKER  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
www.DenDanskeForening.dk

      VIL DU FORSVARE = GRUNDLOVEN = MED DIT LIV ???


 

   KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

  Et lille overblik over islams globale udbredelse i 2008
Besøg evt. -
http://www.youtube.com/watch?v=6-3X5hIFXYU 

www.ÅbneDøre.dk 

Mark Steyn on Danish TV: European elites drew wrong conclusion after WWII

 http://www.youtube.com/watch?v=T463qFGsans

 


 

http://www.grundlovsnyt.dk/mf-christian-langballe-om-nationalitet-og-indfodsret/ 

 Christian Langballe, Dansk Folkeparti - Fotograf Steen Brogaard     

Folketingsmedlem for  www.df.dk


  www.Nationaldemokraten.dk

www.medie1.dk    www.DenKorteAvis.dk

www.Kulturkloeften.dk  

www.Uriasposten.net   


 

 Mit navn er = Poul Leo Nielsen = og jeg er National.

Det betyder i mit tilfælde - at alle Nationalstater i Europa - har ret til at bestemme - hvem de vil lukke ind i deres National-stat. Det betyder at Italien skal bestemmer - hvem der skal lukkes ind i Italien. Det betyder - at det Engelske folk - skal bestemme i England. Det betyder - at det Franske folk skal bestemme i Frankrig. Det betyder - at det tyske Folk skal bestemme i Tyskland. Det betyder - at det spanske folk - skal bestemme i Spanien. Da jeg er dansker - så betyder det - efter min opfattelse - at det danske folk skal bestemme alt inden for Danmarks grænser - samt hvem - der kan opnå dansk Statsborgerskab.

Det er naturligvis tilladt at mene - det samme som ( De forenede Censur-Partier ) at alle har ret til at bosætte sig i National-staten Danmark - uanset hvor de er født - og uanset hvilken religion de dyrker - og på denne måde - få gjort al Dansk National-Lovgivning overflødig - og på et eller andet tidspunkt - spare domstolene væk - i de tyndt befolkede egne af Danmark - for at give mere plads - til de tilflyttende folkeslag. En nationalstat har som bekendt kun brug for een slags domstole - og der er jo en (  New World Order) en ny verdensorden på vej - og det betyder jo nok - at denne nye lov - den skal gælde for alle National-stater her på jordkloden - der er medlemmer af ( FN = UN )  og denne nye globale lovgivning - er måske allerede vedtaget i Cairo - og kaldes for menneskerettigheder ??? Måske gælder denne lovgivning allerede i National-staten Danmark - som en slags forsøgs-ordning ???

Menneskerettighederne i Islam, Cairo-deklarationen - Velkommen til ...

Danmarks kvinder - bør nærlæse = Artikel 24 og Artikel 25

 Hvad ved ( Danmarks Kvinder ) om Koranens indhold ???

Et internet-Leksikon  www.islaminfo.dk om Koranens indhold.

læs eventuelt under disse overskrifter =

( Taqiya-Taqija )  ( Dhimmier ) ( Dar al-harb ) ( Dar al-Islam ) ( Djizya ) Diyanet  sharia:Koranlove vedr. kvinderettigheder  Kvinder  Vantro  Voldtægt og Voldtægt  Sharia Shia muslimer  Sunna  Sura  Sura  Svinekød  Børneopdragelse i blandede ægteskaber  Børneopdragelse i muslimske hjem  Tørklæder  Jihad  Tørklæde 

 Sværdverset

Jihad som kolonisering af nyt land

Hvorfor er der Censur i Danmark  ???

PÅ GRUND AF DENNE CENSUR ORDRE = DERFOR ???

 

Mediene viktig for fremme av multikultura-lismen 4. juni 2007  

 

I går møttes rundt 100 redaktører og journalister fra hele verden i Oslo for å delta på en internasjonal konferanse om medier og globalisering. FNs spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Doudou Diene (bildet), innledet konferansen med å henstille mediene om aktivt å gå inn for å skape et multikulturelt samfunn. Han uttrykte bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten.  

 

Citat slut  Læs resten her =medier og globalisering 

 

Terrorangrepene 11. september og fjorårets karikaturkrise har endret det internasjonale samfunnet. Kultur- og religionskonflikter dominerer nå det globale nyhetsbildet på en måte det ikke har gjort tidligere. På journalistkonferansen som i går ble avholdt i Oslo, drøftet man medienes rolle og ansvar i en verden der informasjon flyr kloden rundt på sekunder, og der ulike kulturer og etniske grupper lever stadig tettere innpå hverandre. 

 

FNs rasismeovervåker

 

 FN’s spesialutsending for overvåkning av rasisme og fremmedfrykt, Dodou Diene, sa helt åpent at mener journalister og mediekanaler bør bidra aktivt for å skape et multikulturelt samfunn. Mediene skal ikke bare rapportere hva som skjer, de bør også bevisst promotere anerkjennelse, forståelse og aksept for kulturelt og religiøst mangfold i samfunnet, hevdet han. 

 

FNs spesialutsending hevdet videre at europeiske myndigheter som har innført en streng innvandringspolitikk, slik som i Østerrike, Sveits og Danmark, er rasistiske. Han uttrykte også bekymring for at demokratiske prosesser kan føre til at innvandringsrestriktive partier kommer til makten. 

 

FNs rasismeovervåker mente også at det er vitner om en farlig utvikling at stadig flere intellektuelle og akademikere i Vesten mener at noen kulturer eller religioner er bedre enn andre. 

 

Må styre statskanalene
Agnes Callamard, leder av ytringsfrihetsorganisasjonen Article 19, uttrykte bekymring for at det kan bli vanskelig å gjennomføre idealet om lik representasjon og synliggjøring av alle grupper i samfunnet, dersom man ikke kan styre statskanalene. Mangfoldet – etnisk, kulturelt og religiøst – må gjennomsyre mediene, skal vi lykkes i å fremme det multikulturelle samfunnet, mente hun.

 

Jihad som kolonisering af nyt land

 Sværdverset

Jihad som kolonisering af nyt land

Islam - What the West Needs to Know (full) - YouTube

 
 

 Robert Spencer =

har skrevet en bog =

Hvad Vesten bør vide om

Jihad

Jihad

i historisk belysning

ISBN 978-87-91107-34-4

 


 EN TEORI ER DENNE

En teori er denne - at da BBC i London erklærede Nazismen besejret - så var det en Propaganda-løgn - der vendte virkelighedens realiteter på hovedet. I virkeligheden var planen - at få de tidligere frihedskæmpere over på sin side - samtidig med - at Nationale-socialisme ( Nazismen ) blev omformet til den globale-socialisme der udsprang af Kommunismen - med Karl Marx som forfatter - og ( Das Kapital ) muligvis inspireret af ( Khazar-jødernes ) hellige bog ( THE TALMUD ) fordi den globale målsætning - var en ny global verdensorden - kaldet en ( New World Order 

Er der oplysninger - der kan tyde på noget - i denne retning ???

  

Den største historiske løgn i dette århundrede = det var nok den historiske melding fra BBC i England i 1945 om = at Nazisterne havde tabt anden verdenskrig - men stadig regerer i EU og i USA - gennem - Overnationale Institutioner rekruteret fra frimurer-Loger - der i USA kaldes for  ( Freemasons ).

 

Vi ser her Hajj Amin al-Husseini - stormufti af Jerusalem og tidligere præsident for Palæstinas Øverste Islamiske Råd i samtale med Hitler. Måske planlægger de hvordan Europas oprindelige befolkninger = kan udskiftes med Muslimer. Måske planlægger de hvordan Palæstina kan skifte navn til Israel og hvornår det skal ske ???  Dette var tilsyneladende endemålet for en Plan - udtænkt af - Albert Pike - i 1871 - sendt til Mazzini - som en drøm i brevform - der blev afleveret til Vatikanet i Rom.

 

Hvis Nazisterne ikke tabte anden Verdenskrig = hvad skulle så forhindre = forsættelsen og gennemførelsen af denne tidligere planlagte befolknings-udskiftning af Europas og USAs oprindelige befolkninger med muslimer ???


 

 Find selv = Charlotte Iserbyt  = på = www.Google.dk 

Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt ...

www.fidyo.info/de3667da1.html5. jul 2012 - 58 min.
Nazis (& alike) did not lose WW2 according to Charlotte Iserbyt - 'Skull & Bones'? see Movie 'Skull ...

Charlotte Iserbyt: Societies Secrets - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cFQD1bAsUlw
13/01/2010 - Uploadet af Kevin Gallagher
Time Out Productions presents Charlotte Iserbyt and a look at secret societies and their history in the United ...
 

Charlotte Iserbyt — Full Interview — The Secret History

Alt tyder efter min vurdering på = at den Nazistiske ideologi = har overlevet anden Verdenskrig - og derfor er der ikke noget til  = at bremse den Nazistiske oprindelige plan = om = at udskifte Europas og USAs oprindelige befolkninger med muslimer - fordi amerikanerne tror at deres Republik er et demokrati - og fordi alle Europas National-staters lovgivning kommer fra - EU - og gennemføres af = Overnationale Institutioner - der ledes af Personer - der er medlemmer af frimurer-organisationer.

Hvad er din vurdering ???

 

LAD HESTEN TÆNKE FOR DIG = FOR DEN HAR ET STØRRE HOVED. 

LET THE HORSE THINK FOR YOU = OF THE HAVE A MAJOR HEAD.

Sam Solomon            Medforfatter til denne bog.

Moskeen og dens rolle i samfundet


MOSKEEN       =  ( af Sam Solomon og Elyias Alamaqdisi  )
og dens rolle i samfundet
Udgivet i 2008    Denne udgave findes på Dansk.

ISBN  978-87-91107-29-0 

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

www.wikipedia.net      http://www.google.dk/    


 

Tavshedens Tyranner ( Journalister ) findes også i USA.


Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion i næsten fyrre år. Det ville have været umuligt for os at udvikle vores plan for verden, hvis vi havde været underlagt offentlighedens bevågenhed i disse år. Men verden er nu meget mere sofistikeret og parat til at marchere i retning af en verdensregering. Den overnationale suverænitet af en intellektuel elite og verdens bankfolk er sikkert at foretrække frem for nationale automatiske bestemmelser, praktiseret i tidligere århundreder.[1]

Som David Rockefeller sagde, i sin ofte citerede tale ved et møde med den Trilaterale Kommission i 1991: "Vi er taknemmelig til The Washington Post, The New York Times, Time Magazine og andre store publikationer, hvis direktører har overværet vore møder og respekteret deres løfter om diskretion.   Citat
slut.

Hvis denne Takketale er fra 1991 - der takker ( Pressen for næsten 40 års tavshed ) så er det sandsynligt at den samme presse - også har tiet stille - med de årlige Bilderbergmøder - der har fundet sted fra 1954 - og stadigvæk finder sted hvert år. Så hvad de journalister - der tilhører Tavshedens Tyranner - ellers har fortiet fra 1951 - og op til i år - hvor vi er i December 2013 - det er jo ikke til at vide.  Der er løbet meget vand igennem Skjern Å - mellem 1951 og 2013.
 

Tørfisk - VLTJ - YouTube

www.youtube.com/watch?v=H_fqrcyG_8s
19/07/2012 - Uploadet af COMPLOTmedia

Her i december år 2013 - så kan de danske vælgere jo  begynde - at tænke over hvilket Politisk Parti - de vil stemme på - til det næste Folketingsvalg - her i National-staten Danmark. Der er stort set kun to muligheder. Fædreland - eller Beboet område.

 

http://www.bibliotek.trykkefrihed.dk/

 

Jeg ved ikke hvor ( Danmarks Fædrelandsbog ) kan købes 

FÆDRE-LANDS-BOGEN  

Bogen for dem = der elsker deres fædreland = Danmark.

 
 Peter Neerup Buhl

 SAXO.com Online Boghandel - Danmarks største udvalg i bøger

 Forfatteren til denne tankevækkende bog

 er også redaktør på  

  www.Nationaldemokraten.dk   

Bogen med 100 Epistler mod Danmarks Islamisering og for repatriering = udvisning

www.DenKorteAvis.dk

 www.Uriasposten.dk

www.TavshedensTyranni.dk 

Hvem modarbejder - Tavshedens Tyranner ???


   

I hvilket årstal sagde = Mogens Glistrup = de skal ud  ???

 

Da systemet ødelagde Mogens Glistrup - YouTube

www.youtube.com/watch?v=GRVjSFL6gzk
15/07/2012 - Uploadet af Liberalisten1995
Claes Kastholm: 'Oprøret mod formynderstaten' Mogens Glistrup var offer for et karaktermord og står ...
 
 
 

 

 Papal Keys