Guds Lov analyseres

Præsenteret her 9. oktober 2013

Kan ( Guds Lov = De 10 Bud ) analyseres ???

www.wikipedia.net   www.Sabbat-Kristne.dk   www.Google.dk

Ifølge den hellige bog ( Bibelen ) der rummer ( Guds Lov = De 10 Bud ) så blev ( Guds Lov = De 10 Bud ) bragt til menneskenes kundskab af - Moses - som var den person der ifølge  bragte ( Guds Lov = De 10 Bud ) til menneskets kundskab  ??? Ifølge en hypotese eller en teori af Jim Marrsmed en meget udviklet analytisk hjerne - så fremfører han den teori - at Moses i virkeligheden kunne være en ( Kongetitel ) som kan være gået i arv - fra generation til Generation  ??? Du - som muligvis er ordblind - i mere eller mindre grad - kan høre hans mulige teorier på disse links =

Jim Marrs: Hidden History 1/5 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=r6zG47K1Ruw

 


 Var Moses en arvelig Kongetitel ???

Hvis Moses var en kongetitel - så kan det ikke udelukkes - at Moses sammen med embedsmænd - havde sammensat ( Guds Lov = De 10 Bud ) som forsvar imod en grusom fjende - der i sin struktur - gemte sine erobringshensigter - gennem løgne - som var næsten umulige at gennemskue - for de mennesker der brugte deres tid - på at udføre det daglige nødvendige arbejde. For at oplyse det arbejdende folk - om denne farlige ( Satan Sekt ) i tide - så var det nødvendigt - at - ( Kongen = Moses ) indførte en ugentlig fridag - således at det arbejdende folk - var nødt til at lytte til ( Moses - Kongens ) betroede embedsmænd - om den mulige fjende - de ikke kunne se.

For at vurdere om vor ( Kristne Guds Lov = De 10 Bud ) virker efter denne hensigt - og kan opdage en farlig fjende - der fylder folket med løgne - der ligner sandheder - i tide - så var det nødvendigt - at hele folket levede efter den  ( Kristne Guds Lov = De 10 Bud ) og Kendte den ( Kristne Guds Lov = De 10 Bud ) og det var måske - hvad den - syvende dag skulle bruges til = nemlig at oplyse sit folk om hvordan en fjende i riget kunne genkendes ???  Tilsyneladende havde ( Kongen = Moses ) magt til at befale - at alt arbejde den syvende dag - ikke måtte udføres. For at kunne analysere ( Guds Lov = De 10 Bud ) dem - der står i Bibelen ) så er det efter min opfattelse nødvendigt - at kende ( Guds Lov = De 10 Bud ) specielt dem der står i Bibelen.

 SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I BIBELEN.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


 

 Måske findes Gud  ???  Måske findes Gud ikke ???  Spørgsmålet her lyder =

Fungerer Bibelens ( De 10 Bud ) efter sit oprindelige formål - uanset om den Kristne Gud eksisterer - eller ikke eksisterer  ???

Her er mit forsøg på - at vise - at ( BibelensDe 10 Bud ) fungerer.

Mit eksempel er "FrihedsGudinden" i USA


 

SÅLEDES LYDER  (  GUDS LOV )  DEN = DER STÅR I = BIBELEN.

 Bibelen 2. Mosebog  Kapitel 20  Vers 3. til og med Vers 17.

Gud talte disse ord: Jeg er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten, af trællehuset.

1. Du må ikke have andre Guder end mig.

2. Du må ikke lave noget gudebillede i form af noget som helst oppe i himlen eller nede på jorden eller i vandet under jorden ! Du må ikke tilbede dem og dyrke dem, for jeg, Herren  din Gud, er en nidkær Gud. Jeg straffer fædres skyld på børn, børnebørn og oldebørn af dem der hader mig; ! men dem, der elsker mig og holder mine befalinger, vil jeg vise godhed i tusind slægtled.

3.  Du må ikke bruge Herren din Guds navn til løgn, for Herren vil aldrig lade den ustraffet, der bruger hans navn til løgn.

4. Husk sabbatdagen og hold den hellig. ! I seks dage må du arbejde og gøre alt, hvad du skal; ! men den syvende dag er sabbat for herren din Gud. Du må ikke gøre noget som helst arbejde, hverken du selv eller din søn eller datter, din træl eller trælkvinde eller dine husdyr, og heller ikke den fremmede i dine byer. ! For på seks dage skabte Herren himlen og jorden og havet med alt, hvad de rummer, men på den syvende dag hvilede han. Derfor har Herren velsignet sabbatsdagen og helliger den.

5. Ær din far og mor, for at du må få et langt liv på den jord, Herren din Gud vil give dig.

6. Du må ikke begå drab.

7. Du må ikke bryde et ægteskab.

8. Du må ikke sjæle.

9. Du må ikke vidne falsk mod din næste.

10.  Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom. 


Statue of Liberty - An American Icon - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=v04X34AyiYA
08/08/2009 - Uploadet af watchman4wales
The most famous statue in the world is not quite what she seems to be! Discover what her blazing torch ...
 

Flere videoer for Statue of Liberty - An American Icon »

STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT ...

 

www.youtube.com/watch?v=DrTuT7szqOE
20/12/2010 - Uploadet af ricthuse
STATUE Of LIBERTY Was BUILT to SECRETLY REPRESENT LUCIFER: Featuring MARK DICE. ricthuse·2 ...
 

Flere videoer for The Statue of Liberty Was Built to Secretly ... »

Bud nr. 2  i Bibelen = advarer tydeligt mod afguder.

Bibelen fortæller efter min opfattelse - at når der er afgudsbilleder i dit samfund - så er det hedninger der styrer det samfund du lever i - Politisk - økonomisk - juridisk - militært - religiøst - kulturelt og mediemæssigt.  Min vurdering kan naturligvis være forkert  ???


 

DE 10 BUD = I EN KATEKISMUS

1.  Du maa ikke have andre Guder. 

2. Du maa ikke misbruge Herren din Guds Navn. 

3. Kom Hviledagen i Hu, at du holder den Hellig. 

4. Ær din Fader og din moder 

5. Du må ikke slaa ihjel. 

6. Du må ikke bedrive Hor. 

7. Du må ikke sjæle. 

8. Du må ikke sige falsk Vidnesbyrd imod din næste.  

9  Du må ikke begære din næstes Hus. 

10. Du må ikke begære din Næstes Hustru, Svend, Pige, Kvæg eller noget, som hører din næste til.


Disse ( 10 Bud ) der står i en Katekismus = advarer ikke det hårdt arbejdende folk mod de = hedenske afguder - som Frimurer-loger med hemmelige Ritualer - bygger i samfund - rundt om på jordkloden.

Hvem har magt til = og interesse i = at det arbejdende folk - ikke forstår betydningen af disse = Hedenske afguder = og = Templer = der er bygget i deres National-stat  ??? Du må selv analysere dig frem til resultatet.  Min personlige teori er denne =

Frihedsgudinden i USA fortæller Frimurere på hele jordkloden

At i USA - der bestemmer Vatikanet gennem frimurerne alt væsentligt = kontrolleret igen af - Vatikanets Jesuitter - inden for = disse 7. områder.

Politik - Jura - Økonimi - Militært - Religion - Kultur - og Medier

 


 

 1. Du må ikke have andre Guder end mig.

Det står i Bibelen at ( De 10 Bud ) er en helhed der alle skal adlydes. Det betyder at alle ( De 10 Bud ) skal adlydes - for at virke efter sit oprindelige formål. Alligevel - lad os analysere ( Guds Lov = De 10 Bud ) et af gangen.

 Er Multikultur en ordre fra Gud Eller Allah  ???

Multiculturalism in Europe: Who is Behind It? by David Duke ...

www.youtube.com/watch?v=1_LjvSIBKVc
31/12/2010 - Uploadet af georgeweatherby
http://www.davidduke.com The content of this video is completely the property of Dr. David Duke. Are you ...
 
 
Bliver David Duke USAs næste Præsident ???

 

 

King James Version - Wikipedia, den frie encyklopædi

da.wikipedia.org/wiki/King_James_Version
 
Oversættelsen har fået navn efter kong James I af England, fordi det var hans ... I praksis overtog King James Version pladsen som autoriseret bibel i den ...