Er Folkekirken Besat ?

 Hvilke - Politiske Partiledere - kræver Folkeafstemning  ???

Da 24 præster og én biskop blev vanvittige….

Citat

    Dato: 17. februar, 2014

Forleden skete der det i Haderslev Stift det mærkelige, at 24 præster og én biskop på én gang - som på tælling - blev vanvittige, og samtidig med piber og trommer brød Præsteløftet, som de i sin tid havde svoret. Men endnu mere mærkeligt var det, at stort set ingen i Folkekirken syntes, det var spor mærkeligt…..!

De gejsteliges kollektive vanvid blev synlig for offentligheden - og præsteløftet brudt - da biskop Marianne Christiansen og 24 præster i stiftet besluttede, at nu var det på tide at Haderslev fik en islamisk stor-moské - med kuppel og minaret og hele menageriet - og at det skulle Haderslev Kommune sørge for.

Det første spørgsmål, jeg stillede mig selv, da jeg hørte om den vanvittige biskop og hendes 24 vanvittige præster var: Hvorfor? Hvorfor i Himlens Navn beslutter kristne præster, at det er blevet deres lod at sørge for islams udbredelse i Danmark - fremfor slet og ret at gøre det rigtige for en kristen præst - nemlig at følge dåbsbefalingen om at “…gøre alle folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens, i Sønnens og i Helligåndens Navn”?

Det næste spørgmål, jeg stillede mig selv var: Hvordan kan en biskop og 24 præster i ét og samme stift på én gang aldeles glemme det løfte, som de højtideligt - og under éd - svor, før de kunne blive præster i Den Danske Folkekirke?

Med venlig hilsen
Søren Espersen

Citat Slut.

 


 

Obadias´ Bog

 Obadias´ Bog ( Min nye Bibel side 820 )
( Den ældre Bibel side 892 )
Dommen over Edom og Israels frelse.

 

Vers 7. og Vers 8.
 
7. Alle dine pagtsfæller
forfølger dig helt til grænsen
dine venner forfører dig
og får magten over dig,
de, der spiser sammen med dig,
lægger snarer for dig.

 

8. Ja, på den dag siger Herren,
vil jeg tilintegøre de vise i Edom
og forstandigheden i Esaus bjergland.
Der bliver ingen forstand tilbage.
 
Hvordan virker Guds kraft her i 2014
                   i Danmark ???

 


 

EU-kommissionens afkristningsprojekt

Da 24 præster og én biskop blev vanvittige

Hvordan står det til med Forstanden her i Danmark i år 2014  ??? 

  Annonse i Berlinske Tidende, 6. november, 2013

 Kristendommen er forkyndelse af sandheden, men sandheden kan der ikke stemmes om. Den kan kun adlydes.