Pagtens Ark

www.Vilde-Teorier.dk = Langfredag 29. marts 2013

PAGTENS ARK

Dagen hvor = Guds Pagt = med Menneskeheden forandres.

I dag er det = Langfredag den 29. marts 2013

 Langfredag - er dagen hvor Jesus  Korsfæstes.


    ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

Langfredag er dagen, hvor Jesus bliver taget til fange og dømmes til døden. Det er denne dag, han må bære korset op ad Via Dolorosa – smertens vej – til stedet, hvor han skal dø.

www.wikipedia.net   www.Google.dk

 

Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark ... - YouTube 

www.youtube.com/watch?v=lh7m4ppYdpg
17/12/2012
Surprising Discoveries - The Lamb Of God And The Ark Of The Covenant ( Jonathan Gray) by ...
 
 
Citater fra ( Thomas Evangeliet ) fundet i 1945 på 114 Vers.

Dette er de skjulte ord, som den levende Jesus talte, og som Didymus Judas Thomas skrev ned.

(5) Jesus sagde: "Kend det, som er foran dit ansigt, og det, som er skjult for dig, skal blive åbenbaret for dig. For der er intet skjult. som ikke skal blive tydeliggjort"

(6) Hans disciple spurgte ham og sagde til ham: "Vil du have os til at faste? Hvordan skal vi bede? Skal vi give almisse? Hvilken spiseregel skal vi iagttage?" Jesus sagde: "Lyv ikke, og gør ikke det, som I hader, for alle ting ses tydeligt fra Himlen. For der er intet skjult, som ikke skal blive åbenbaret, og der er intet tildækket, som skal forblive uden at blive afsløret. "

 Dette var to af 114 tidligere = skjulte sandheder = for de står ikke i Bibelen.
Fra Markus Evangeliet Kapitel 4. Vers 22-23
For der er intet skjult. der ikke skal blive synligt, og intet gemt bort, som ikke skal komme frem i lyset. ! Har nogen ører at høre med, skal han høre. 
 

Det er denne dag = Jesus = påtager sig at bære alle menneskers synd = medens han hænger på Korset. Dermed er Guds Pagt med menneskeheden forandret. Fra den dag bliver ingen frelst = uden gennem = Jesus.

 Johannes Evangeliet 14 kapitel Vers 6

Jesus = siger til ham ( Jeg er vejen og Sandheden og Livet ) : ( der kommer ingen til Faderen uden ved mig ) se evt. også = Joh. 11.,25  Hebr. 10,20 

 


 

Der lever mennesker i Danmark = der uden at have åbnet eller læst i en Bibel = der tror de er Kristne. Kender de nu også ( Guds Lov = DE 10 BUD ) altså dem = der står i Bibelen ???

Det frie valg = har altid konsekvenser = især for dem = der endnu har mulighed for = at træffe et frit valg = på denne Planet = på den jordklode = som vor kristne Gud har skabt.

 


 

 www.sabbat-kristne.dk