Vatikanets Hævn

www.Vilde-Teorier.dk = 28. marts 2013

Vatikanets Hævn

www.wikipedia.net   www.Google.dk 

 www.Nationaldemokraten.dk  

 


  ER DU KRISTEN  ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = SANDHEDEN = MED DIT LIV ???

 


 

  KRISTENDOMMEN er forkyndelse af SANDHEDEN

 Derfor = www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk

 


 OPRØRET MOD VATIKAN-STATEN

Forrest blandt dem, der fik et kald til at føre menigheden fra pavevældets mørke ind i troens klare lys, stod Martin Luther ( 1483-1546 ) for. Nidkær, brændende og selvopofrende, uden at kende til andenfrygt end gudsfrygt, og uden at kende nogen anden grundvold for Kristentro end den hellige skrift, var Luther den mand, der var brug for. Ved ham fuldførte Gud et stort værk til kirkens reformation og verdens oplysning. I hvilket årstal skete oprøret indefra imod Vatikanstaten ???

31. oktober 1517

De 95 teser  blev ophængt på Døren til  Wittenbergs  kirke i Tyskland

31. oktober, 1517 af Martin Luther.

 

De 95 teser førte til de voldsomme begivenheder i Europa =

der kendes som  reformationen.

og til ( PARAGRAF 4 = i = ( DANMARKS RIGES GRIUNDLOV af 1953 )


 Martin Luthers indflydelse i Danmark.

 www.danskkulturdebat.dk  =   På dette link findes Danmarks Grundlov

§ 4
Den evangelisk-lutherske kirke = er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.

 Guds lov = bud nummer 4. ( i Bibelen )  rummer ( GUDS SEGL )

Var tallet 4 = en hilsen fra fortidens danske jurister ???

 AF KÆRLIGHED OG IVER EFTER SANDHEDEN

Af kærlighed til og iver efter sandheden vil følgende teser blive drøftet i Wittenberg. Det vil ske under forsæde af den ærværdige fader Martin Luther, magister i filosofi og i den hellige teologi og ordinær professor i teologi samme sted. Derfor bedes de, der ikke kan deltage mundtligt i drøftelserne med os, deltage på skrift, selv om de er fraværende. I vor Herres Jesu Kristi navn. Amen.

 


 

  HVORNÅR BEGYNDTE VATIKANETS HÆVN

Efter denne sejr til Martin Luther og den Protestantiske Kirke = og = dette nederlag til = Katolikkernes Vatikanstat = med de to Paver i spidsen = så begyndte begyndte Vatikanstaten sine hævn-planer. Planen var = at skabe en ( New World Order) hvor det rigtige Kristne Budskab ( Sandheden ) var illumineret fra denne Planets overflade. Desuden skulle ( Guds Lov = DE 10 BUD ) sættes ud af kraft. Strategien der blev valgt i Vatikanet = var = fortielser og Censur = samt = militær magt.

DET BEGYNDER MED PLANLÆGNING

Personlig kender jeg ikke til = Vatikanets Planlægning af Hævnen mod alle Kristne = i alle Kristne National-stater = men efter at Jesuitten Adam Weishauph = oprettede en Frimurer-orden den = 1. maj 1776 = ved navn ( Illuminati  ) så har vi oplevet følgende revolutioner og Krige = efter denne Dato = den  = 1. maj 1776 = og her er det mit spørgsmål = hvor mange Kristne = har mistet livet i disse Revolutioner og Krige der er ført = efter den = 1. maj 1776 ???


 

Hvor mange revolutioner = har der været på jordkloden fra år 1776 til år 2013 ??? Er det mest = kristne = der er døde under disse revolutioner og krige der foregik imellem år 1776 og år 2013 ???

Jeg kan huske følgende revolutioner = men ikke de nøjagtige årstal.

Den amerikanske Revolution         1776 = cirka

Den Franske Revolution                1789 =  Cirka

Den Spanske Revolution                1825 = cirka

Den Polske Revolution                   1831 = cirka

Den italienske Revolution              1848  = cirka

Den Tyske Revolution                     1848 = Cirka

Russiske Revolutioner                     1905 og 1917

For mig som Kristen = så kan det være interessant at vide = hvor mange Kristne = der er slået ihjel = ialt = i disse krige ??? Dertil kommer = 

1. Verdenskrig

Amerikanske borgerkrig - Wikipedia, den frie encyklopædi

2. Verdenskrig  = er der et mønster = hvad kæmper soldaterne for ???

Hvor mange Kristne er der døde = fra den 1. maj 1776 og frem ???

Hvem har iscenesat alle disse krige. Hvilken frihed kæmpes der for ??? 

Er Motivet Vatikanets hævn mod Planetens kristne  ???

Er Kristne en forhindring = for Den Sorte Paves ønskedrøm = en

New World Order

 

War on Islam: Albert Pike, General, KKK leader, 33 Degree Mason ...

 

www.youtube.com/watch?v=rYXCB4Jw6H4
15/11/2011 - Uploadet af FacelesswithEyesOpen
War On Islam: Uploaded by Oisin29 on Oct 29, 2011 All 3 WARS EXACTLY Predicted In 1871 By Mason ...
 
Var Albert Pike medlem af den samme Satankult som Frimureren Karl Marx ???

 


 

Der er = tre små ord = der er gode at bruge = når der skal skabes Revolutioner. Det er disse tre ord = kombineret med en god sjat penge. Her er = Rothschild bankerne = leveringsdygtige. Spørgsmålet er = om Vatikanet styrer Rothschild bankerne = på en eller anden måde ??? Noget kunne tyde på det. Det sker måske gennem det ( Metodologiske System ) Vatikan-staten i Italien i Rom = er åbenbart  temmelig rige.

Vatikanets Penge | Tagryggen  

 For Himmelens Skyld”, s. 95) Egido Vagnozzi (Kardinal Vagnozzi) - lederen af ” Pavestolens Økonomiske Anliggender”, præfekturet til at få overblik over ...

Frihed - Lighed og Broderskab  

Blev Ordet ( Sandheden) udskiftet med disse tre ord ( Frihed Lighed og Broderskab ) da Ordet  oplysningstidens  blev anvendt første gang ???

Virker ( The Talmuds ) = Kabalah-System = fra oplysningstiden således = Blev oplysningsskoler til fordummelsesskoler ??? Får ord omvendt betydning ifølge ( The Talmuds ) hellige skrifter ??? 

 

Vatican Assassins - Eric Phelps on the Jesuits Part 1 - YouTube

www.youtube.com/watch?v=LogGw8zcmWc
29/09/2011 - Uploadet af Islandretreat
Interview with Eric Jon Phelps on Liberty and Justice for All. Part 1 of 9. Links to suppressed books in parts ...
 

Flere videoer for Eric Phelps - Vatican Assassins - Part.1 »

 

Eric Jon Phelps, Kevin Annett & Mel Ve talk about ... - YouTube

www.youtube.com/watch?v=cG5G-8hNm4Q
28/11/2012 - Uploadet af rich freedomcentral
Eric Jon Phelps, Kevin Annett & Mel Ve talk about Vatican Assassins ... Kevin Annett and Mel Ve ...
 
 

 

Barbara Lerner Spectre calls for destruction of Christian European ethnic societies - YouTube

 

www.youtube.com/watch?v=MFE0qAiofMQ
06/05/2012 - Uploadet af GeneralTitus70AD
Yet another example of jewish paranoia . Look at her and listen to her : that how 24 carat madness looks like. If ...

 

 

 
Israel oprettet i 1948 = måske af Vatikanets Jesuitter ???
 

 VATIKANETS SNIGMORDERE  

Vaticanes Assassins

Hvilket frimurerløfte giver en Jesuitpræst ???

 Which Masonic lift provides a Jesuit priest  ???

 Jesuit infiltration into the Seventh Day Adventist - YouTube

  

www.youtube.com/watch?v=B6NiSk9lAFE
24/06/2010 - Uploadet af TheTimeoftrouble
The Jesuits have infiltrated our school, governments, and churches changing things to lead everything back ...

 

Måske ved hjælp af dette = Frimurer-løfte = til Vatikanets Pave ???

 

Jesuit-eden = ( Iøvrigt ) = Har Paven kysset Koranen ??? Hvorfor ???

 

Min søn, du er allerede blevt lært op til at opføre dig som en hykler: At være en katolik blandt katolikker, og være en spion selv blandt dine egne brødre - og ikke tro nogen mennesker, og ikke stole på noget menneske. At være en reformeret blandt de reformerte. At være en hugenott blandt hugenotterne. At være en kalvanist blandt kalvanisterne. Blandt Protestanterne - vær i almindelighed som en af dem!

 

 Tilegn dig deres tillid  =  Jesuit Eden til Paven.

Tilegn deg deres tillid, og forsøg til og med at tale fra deres talerstoler. Fremhold med din naturs fulde heftighed vor hellige religion og Paven. Forneder deg til og med så lavt som at blive jøder blandt jøderne, således du kan være i stand til at samle al den information som kan være til nytte for din orden, som en trofast Pavens soldat. Du er blevet lært op til lumsk at plante sjalusiens og hadets frø mellem stater som før havde fred, og ophidse dem til bloddåd, idet du involverer dem i krig med hinanden, og skaber revolutioner og civile krige internt i samfund - Provinser og land som var selvstændige og fremgangsrige  - og kultiveret med kunst og videnskab - og glæder sig over fredens velsignelser.

MERE INFILTRATION

Tag parti for forkæmperne i hemmelighed - i samråd med med dine andre jesuit-brødre ... som måske er involveret på den anden side - og som måske går imod den side - som du har forbindelse med - således at Kirken til slut kan blive den vindende part - i forholdene som er lagt til rette i fredens forhandlinger - og målet helliger midlet.

GRUNDSKOLEN ER OVERSTÅET

Du er blevet lært op til din opgave som en spion - og samle al statestik - fakta og imformation som det står i din magt at fremskaffe fra alle kilder. At opnå tillid gennem smiger til i Protestanternes familier og kættere af enhver klasse og karakter - ligesom til handelsmænd - bankmænd - advokater og blandt skoler og universiteter - i Parlamentet og lovgivende forsamlinger, hos myndighederne og statsrådene - og være alle ting for alle mennesker - for Pavens sag - hvis tjener du er indtil døden.

NY-OMVENDT BEGYNDER

Som en nybegynder og nyomvendt har du allerede modtaget al fornøden instruktion, og har gjort tjeneste som en medhjælper, skriftsfar og præst, men du har endnu ikke blevet udstyret med alt det - som er nødvendigt for at være en kommandant for de loyales hær i tjenesten for Paven. Du må tjene den tilstrækkelige tid som et redskab og udøver - gennem de ordrer som bliver givet af dine overordnede - for ingen kan befale - som ikke endnu har indviet sit arbejde med blodet fra en kætter - for hvis der ikke bliver udgydt blod - sker der ingen tilgivelse.  Derfor - for at du kan blive skikket til dit arbejde - og for din frelse skal være sikret, så skal du ud over din tidligere lydighedsed til din orden og troskab til Paven repetere efter mig =

DER SVÆRGES

"Jeg  ------------------, nu i nærvær af den Almægtige Gud, den velsignede jomfru Maria, den velsignede - Ærkeengel Mikael - den velsignede døber - ST. Johannes, den Hellige Far - den Overordnede General af Jesu Samfund, grundlagt af ST Ignatius Loyola - under Paul III´s  pontifikat, som har - Jomfruens morsliv - Guds livmor - og ved Jesu herskerstav, at Hans Hellighet - Paven - er Kristi viseregent - og er det sande og eneste hoved for den Katolske Universielle Kirke og Universielle Kirke over hele jorden, og at han i kraft af bindingen og løsningen givet til = Hans Hellighed af min Frelser - Jesus Kristus - og har magt til at afsætte hedenske Konger Prinser Stater Fællesskab og Regeringer, som alle er ulovlige uden hans hellige godkendelse, og at de trygt kan ødelægges.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

 

Jeg lover og erklærer videre - at jeg ikke vil have nogen egen mening eller vilje - eller nogen mental reservation overhovedet - selv ikke som et lig eller et kadaver ( perinde ac cadaver ) men uden at nøle adlyde hver eneste ordre jeg vil modtage fra mine overordnede i hæren til Paven og til Jesus Kristus.

At jeg vil gå til hvilken som helst del af verden, uden at beklage mig - og vil være underdanig i alle ting som bliver mig fortalt .... Jeg lover og erklærer videre at jeg vil - når anledningen byder sig - starte og føre ubamhjertig krig - hemmelig eller åbenlyst - mod alle kættere - Protestanter eller liberale - som jeg er anvist at gøre - for at udslette dem fra jordens overflade - og jeg vil ikke skåne hverken - køn -alder eller tilstand. Jeg vil ødelægge - koge - flå - kvæle og begrave levende disse berygtede kættere  - rive op deres maver og livmoderne til deres kvinder og knuse deres afskyelige race.

BESVÆRGELSEN  FORSÆTTER

Når det samme ikke kan blive gjort åbenlyst - vil jeg i hemmelighed bruge giftkoppen - kvælerstrengen - dolkens stål eller blykulen - uden hensyn til ære - rang - værdighed eller autoritet - til den person eller de personer - uafhængig af deres tilstand i livet - enten offentlig eller privat - når jeg - når som helst bliver anvist til at gøre det - af en hvilken som helst agent fra Paven - eller en overordnet af broderskabet af - den hellige tro til Jesu Samfund.

( Findes nedtegnet i kartoteket i Kongressen ( Congressional Record ) USA, 15 FEBRUAR 1913, s. 3215-6 )

(  Også i << The Engineer Corps of Hell >> af  Edwin A. Sherman.  s. 118, 1883, Library of  Congress Catalog Card # 66-43354 ).           
Citat slut.

 

  ER DU DANSKER ???  HVORDAN VED DU DET  ???
http://www.dendanskeforening.dk/ 

      VIL DU FORSVARE = DIT FÆDRELAND = MED SANDHEDEN ???

 


 

Flere videoer for solsjenitsyn »    Denne meddelelse findes på et af disse sits =

 
ET ØNSKE FRA EN DØD"Jeg forlanger ikke, at I skal gribe til våben
mod tyrannerne. Jeg forlanger ikke, at I skal gå på gaden og demonstrere imod dem. Jeg beder Jer kun om = at holde op med = at DELTAGE i LØGNEN."

Solsjenitsyn

 Aleksandr Solsjenitsyn - Wikipedia, den frie encyklopædi


      www.Lyttilgud.dk  www.endtime.net  www.Tagryggen.dk